La importància de l’entorn

En la gran majoria de problemàtiques en què ens trobem al llarg de tota la nostra vida, a més d’existir una evident repercussió personal, podem identificar una clara transcendència a diferents nivells dins del nostre entorn. D’aquesta manera, per comprendre adequadament les dificultats que presenta la persona, hem d’analitzar tots aquells àmbits que considerem que puguin estar vinculats amb el desenvolupament i/o manteniment del problema, ja sigui a nivell familiar, social, laboral o acadèmic.

En ocasions, podem cometre l’error de centrar la nostra mirada de manera única i exclusiva en la persona que manifesta el malestar, ignorant el fet que aquest pugui anar molt més enllà de les limitacions o símptomes purament personals. En aquest sentit, a més, si limitem tant el nostre camp de visió és probable que provoquem sentiments d’incomprensió i desesperança cap a aquesta persona, ja que estarem minimitzant factors interpersonals que poden resultar claus per a la seva millora. Així, hem de comprendre que gran part dels problemes psicològics es mantenen, agreugen i fins i tot es desenvolupen a partir de la interrelació de factors personals (biològics i psicològics) i socials.

Un conflicte familiar, una discussió amb el nostre cap, la mort d’un ésser estimat, l’aïllament social, entre d’altres, són alguns exemples de situacions que poden generar i mantenir un problema específic. Si atenem per exemple als Trastorns d’Ansietat, en molts d’ells hi ha un clar component social traduït en, per exemple; una por a ser criticat, rebutjat o a veure’s exposat en situacions enutjoses o on es sobreestima la probabilitat que els altres reaccionin d’una manera negativa per a un mateix, o que fins i tot els passi alguna cosa dolenta a persones properes. En problemàtiques relacionades amb l’autoestima també podem trobar aspectes semblants, al costat d’altres com una constant comparació. Aquest últim concepte a més, el podem identificar en múltiples trastorns psicològics com els Trastorns de la Conducta Alimentària, la Depressió o les Disfuncions Sexuals. Tot i això, no cal posseir una problemàtica específica per a ser capaços d’identificar la importància de l’entorn en els nostres conflictes.

Així, la influència que té el context en nosaltres és evident. Per això, la cooperació i col·laboració amb el medi més proper de la persona poden resultar claus per potenciar un major benestar. A més, això és especialment rellevant de cara a assegurar-nos una continuïtat més enllà del treball realitzat a sessió, emfatitzant la importància de generalitzar els conceptes i estratègies apreses a les situacions de la vida quotidiana.

D’aquesta manera, algunes de les recomanacions que poden resultar útils per a les persones properes són: adoptar una actitud comprensiva i empàtica amb la seva problemàtica, procurant reforçar els èxits aconseguits per aquesta i els petits esforços que vagi realitzant. Fomentar l’autonomia i disminuir la dependència ja que de vegades les persones pròximes són utilitzades per afrontar situacions problemàtiques. Informar-se sobre les característiques del problema, per un professional, per així adoptar un punt de vista objectiu i poder oferir una ajuda més adequada. Tot i que és normal que hi hagi conflictes, hem de procurar minimitzar la repercussió emocional que aquests puguin tenir en la persona intentant gestionar-los d’una manera més adaptativa.

Al costat d’aquestes, hi ha moltes altres pautes que poden resultar útils per a un gran nombre de situacions. El nostre equip de psicòlegs situat a Mataró, et proporcionaran la informació que necessitis i procuraran satisfer les teves necessitats d’una forma professional, ràpida i eficaç.