Les persones som, en essència, éssers socials. Creem, mantenim i enfortim vincles amb els altres, i això ens proporciona seguretat, afecte, companyia, intimitat… Al costat d’això, ens ajuda a crear-nos una imatge tant de nosaltres mateixos com del nostre entorn, i ens proporciona les bases per desenvolupar-nos a través de la interacció. La comunicació no verbal és essencial per a fer-ho, i un dels gests més potents són les conductes d’aproximació, i entre elles, l’abraçada.

 

Avui dia 21 de gener es considera el dia mundial de l’abraçada. Com a tal, suposa una mostra innata d’amor o un tipus de salutació, i pot ser quelcom relativament neutre, o molt positiu a nivell emocional. D’aquesta manera, mai no és associat a res negatiu. Així, és una via per estrènyer la connexió amb una altra persona, demostrar-li el nostre afecte, fer-li saber que som aquí, i que la nostra relació és incondicional. És utilitzat tant per donar o transmetre bones notícies (p.ex., quan rebem una molt bona notícia i volem compartir-la amb els nostres més propers), com per ajudar-nos a enfrontar situacions negatives, i especialment la tristesa. En aquest segon cas, l’abraçada ens facilita alleugerir el dolor i alliberar-nos, en part, del malestar. A nivell psicobiològic, els experts emfatitzen la seva rellevància per alliberar les famoses hormones del plaer, l’amor i la felicitat, com són l’oxitocina, la dopamina o la serotonina, permeten que ens impregnem d’emocions positives.

 

Per contra, la seva manca o escassetat pot ser una de les principals causes de desenvolupament de problemes emocionals, com ara la depressió. En aquest sentit, s’ha descobert que suposa una necessitat per a l’ésser humà, variant entre 4 i 5 abraçades diàries per als adults, a unes 12 per als nens segons l’organització Free Hugs. Això té part de la seva explicació en el fet que els humans, triguem molt a començar a caminar en comparació amb altres animals, i durant tot aquest període, és l’abraçada la que ens proporciona el principal contacte físic i garanteix la nostra supervivència, ajudant a el nostre cervell a desenvolupar els enllaços afectius. Per això, quan això, per circumstàncies diferents, no es dóna, estem privats d’una de les armes més potents del nostre cicle vital.

 

Des de fa un temps ens trobem patint una situació que ens ha obligat a allunyar-nos dels nostres éssers estimats, havent de reduir i pràcticament eliminar el contacte físic. Frases com “tornarem a abraçar-nos” han cobrat especial importància i s’han fet virals, evidenciant la seva rellevància i com podem trobar-ho a faltar quan ens en priven.

 

Per tot el que hem comentat, avui és un dia per reflexionar i prendre consciència de la seva importància. Donar i rebre abraçades pot ser quelcom aparentment simple, però moltes vegades ho infravalorem, ho subestimem, quan, si ho pensem, és el primer que rebem a la nostra vida.

Al nostre centre de psicologia clínica d’adults i infanto-juvenil, podràs obtenir informació sobre aquest o qualsevol altre tema que t’interessi. No ho dubtis i contacta amb nosaltres, serà un plaer atendre’t.

L’adolescència és un període crític pel nostre desenvolupament vital. Suposa una transició, entre la joventut i l’adultesa, en què es produeixen els principals canvis maduratius tant a nivell físic com cognitivo-emocional. A més, l’àmbit social exerceix una influència especialment rellevant, i tot això es plasma en la construcció i l’assumpció d’una autoestima i una identitat determinades que marcaran, en certa manera. el futur del nostre creixement, desenvolupament i adaptació.

 

D’aquesta manera, en un molt curt període de temps afrontem (conscientment i inconscientment), una sèrie de canvis molt significatius, els quals es poden plasmar i transformar moltes vegades en conflictes externs i interns. En aquest sentit, hi ha dificultats que es fan especialment patents en aquest període, com són els problemes de conducta, entre els quals i com a més representatius trobem els següents:

 

 • Evitació de responsabilitats i procrastinació: és un dels comportaments més freqüents. Els/les nois/es amb aquests problemes, acostumen a no involucrar-se en gairebé cap tasca que impliqui certa responsabilitat, tant a nivell escolar, com a familiar, delegant als altres o per a un altre moment (sovint tard), la seva realització.

 

 • Conductes negativistes i oposicionistes: Les conductes d‟oposició, principalment a figures d‟autoritat, és un aspecte molt característic. És típic que com més se’ls sol·liciti fer alguna cosa, menys ho fan. Així, utilitzen això per qüestionar certes persones.

 

 • Conductes imprudents: Al costat de les anteriors, acostumen a involucrar-se en activitats perilloses, com ara conducció temerària, certes pràctiques sexuals, actes violents o vandàlics, consum de drogues…etc.

 

 • Dèficit en el control d’impulsos: Això es pot veure especialment influenciat per una manca de control sobre la conducta, cosa que acostuma a ser molt característica en aquestes problemàtiques. Aquest ha estat vinculat amb un dèficit del funcionament de l’escorça prefrontal.

 

Al costat d’aquests, que generen clarament un malestar i deteriorament a l’esfera interpersonal (familiar, social, escolar…), poden coexistir i fins i tot ser la causa, els problemes emocionals. Així, les dificultats relacionades amb l’autoestima i els problemes d’ansietat i depressió són comuns i cada cop més freqüents.

 

Intervencions com la TCC (Teràpia Cognitiu-Conductual), o l’Entrenament per a Pares, suposen alternatives molt útils per fer front a aquestes dificultats. Si tens qualsevol pregunta o vols rebre més informació, posa’t en contacte amb nosaltres. Al nostre centre de psicologia, a Mataró, et facilitarem tota l’ajuda que necessitis.

La síndrome de l’impostor, o fenomen de l’impostor, també anomenada síndrome del frau, consisteix en un procés psicològic mitjançant el qual les persones, malgrat poder considerar que tenen èxit, són incapaces d’assimilar els èxits. Per això, és característic que es minimitzi, subestimi o fins i tot s’externalitzi la responsabilitat d’haver aconseguit un objectiu, atribuint-lo comunament a la sort, o a altres circumstàncies que tenen poc a veure amb les característiques personals positives.

 

Aquest procés, el qual s’indica que té una prevalença lleugerament superior en dones, s’ha relacionat amb diverses variables, com ara el perfeccionisme, l’autoexigència, o fins i tot la baixa autoestima. El que és clar és que pot afectar de manera negativa la nostra carrera professional, ja que si estem convençuts que no estem a l’alçada, això pot suposar un obstacle de cara a imposar-nos o enfrontar-nos a certes situacions. Així, podem encarar-nos més a no cometre un error i evitar el fracàs, en comptes de procurar ser proactius i focalitzar-nos a aconseguir nous reptes. Tot això pot portar a deteriorar la nostra autopercepció i minvar el nostre estat d’ànim (p.ex., tristesa, ansietat, frustració, impotència…).

 

Com ho podem combatre?

 

Observació i registre: Atendre i fer conscients els nostres sentiments i pensaments d’“impostor” quan apareguin pot trencar amb el cercle viciós. A més, si ho escrivim podem veure’l des d’una altra perspectiva, allunyant-nos de la seva credibilitat i importància.

 

Flexibilització: Un cop detectats els automissatges, segurament serem capaços de veure la rigidesa i la magnificació inherent a cadascú. Reduir l’autoexigència i la perfecció que ens imposem és clau. Això, a més, pot facilitar que sorgeixin alternatives més constructives.

 

Llistat de fortaleses: El pas anterior permet aquesta part. A més de reduir la potència dels missatges negatius, convé recordar-nos tot allò personal del que podem confiar, i això ens proporciona evidències de que podem confiar en nosaltres mateixos, i enfrontar-nos a qualsevol situació. Dedica’t uns minuts i fes un llistat general del que consideres els teus punts forts, juntament amb un diari d’aquelles característiques positives que hagis pogut apreciar durant aquell dia.

 

Afrontament i exposició: És important no postergar les situacions. Deixar les coses per més endavant pot fer que indirectament reafirmis la teva condició d’ineptitud o incapacitat. Podem enfrontar els problemes directament i assumir els errors, si apareixen. Responsabilitzar-nos del procés és una magnífica manera d’enfortir la nostra autoconfiança.

 

Modificar el llenguatge intern i les nostres creences no és fàcil, i menys a nivell laboral i quan creiem que s’espera molt de nosaltres. Aquest i altres fenòmens són recurrents a la nostra societat actual. Si vols conèixer més o tens qualsevol pregunta, el nostre equip de psicòlegs i psiquiatres, a Mataró, et proporcionarà tota l’ajuda que necessitis. Apropa’t o truca’ns, t’atendrem encantats.

Dins de les tècniques operants, o també anomenades de modificació de conducta, és a dir, eines que serveixen per instaurar, mantenir, augmentar o disminuir comportaments, hi ha una gran varietat d’estratègies. Entre elles, algunes de les més conegudes són el reforçament i el càstig, tant positiu com negatiu, l’extinció o la sobrecorrecció. Es diferencien principalment en funció de si lliurem o retirem alguna cosa “agradable” per a la persona, o si fem el mateix però amb un estímul “desagradable”. Avui dia tenen una utilitat enorme, sent utilitzades des de gairebé totes les orientacions en psicologia clínica.

 

L’Economia de Fitxes és una tècnica de modificació de conducta, classificada dins dels sistemes d’organització de contingències (juntament amb el contracte de contingències), basada en els principis del condicionament operant, que consisteix en establir un sistema on la persona guanyi o perdi punts o fitxes per comportar-se d’una manera determinada, pactada per endavant. Aquestes fitxes podran intercanviar-se o bescanviar-se pels anomenats reforçadors de suport, és a dir, si la persona aconsegueix un determinat nombre de fitxes o punts, podrà obtenir alguna cosa que vulgui (joguina, activitat…). Tal com hem indicat, hi ha dues maneres de realitzar el programa, lliurant totes les fitxes inicialment, i anar retirant-les a mesura que es realitzin comportaments no desitjats (procediment anomenat cost de resposta), o lliurar-les a mesura que es realitzen les conductes desitjades (reforçament positiu).

 

Un dels seus avantatges és que es pot aplicar tant individualment com en grup, cosa que augmenta la seva eficiència. A més, permet establir comportaments a mitjà i/o llarg termini, que en cas que estiguin ben planificats, passaran a instaurar-se com a rutines. Juntament amb això, el lliurament de punts suposa un al·licient immediat per a la conducta que volem aconseguir, i permet accedir a un reforçador molt més gran a llarg termini. Això suposa un clar augment de la motivació de la persona, i afavoreix el seu compromís i col·laboració amb el programa. Per crear-lo, hem de tenir en compte les consideracions següents, en les quals podem diferenciar dues fases:

 

 • Fase d’implantació:
  • Establir els objectius del programa: és a dir, decidir aquelles conductes meta que volem eliminar o instaurar. És important no seleccionar-ne moltes, i definir-les de forma específica, precisa i clara.
  • Triar el tipus de fitxes que utilitzarem: en funció del col·lectiu que tinguem davant (sobretot en funció de l’edat), utilitzarem uns o altres (estrelles, cares somrients, adhesius…).
  • Mostreig: seleccionar els reforçadors de suport que es concediran, i per quantes fitxes es bescanviaran. Això és important fer-ho en col·laboració amb la persona, de manera que coneguem adequadament quins són els seus gustos, i quins reforços tenen més significació per a ella.
  • Registre: és important comptar amb un mètode de registre de fitxes, de manera que tant el professional com les persones implicades tinguin un control sobre la seva execució.

 

 • Fase de finalització o esvaïment: En aquesta segona i darrera fase principalment s’incrementa el temps entre l’execució de la conducta i el lliurament del reforçador, de manera que es generalitzi allò que desitgem, i progressivament es redueixi la dependència sobre el reforçador, instaurant definitivament el comportament desitjat.

 

Tot i que aquesta tècnica es va crear i utilitzar inicialment en ambients institucionalitzats, actualment s’utilitza tant en àmbit clínic, com educatiu (escoles), i social. A més, és una de les eines més útils per a la població infantil, i especialment per als trastorns del comportament. A més, també s’ha utilitzat en teràpia familiar i problemes de parella.

 

Si vols conèixer més sobre aquest o qualsevol altre recurs, els professionals del nostre centre de psicologia, a Mataró, et proporcionaran tota la informació que necessitis. Contacta amb nosaltres, t’ajudarem.

Els trastorns relacionats amb símptomes somàtics engloben una sèrie d’alteracions heterogènies que comparteixen la manifestació de problemes relacionats amb el cos (dolor, fatiga, símptomes motors…), preocupació diversa sobre aquests i malestar emocional accentuat (en forma d’ansietat principalment). Així, la “somatització” es podria descriure com la tendència a experimentar i expressar malestar psicològic en forma de símptomes somàtics que el subjecte interpreta erròniament com a signe d’alguna malaltia física severa i, en conseqüència, sovint sol·licita assistència mèdica per a ells.

 

Dins d’aquests hi ha la Hipocondria o Trastorn d’Ansietat per Enfermetat. Tot i que tots podem tenir una idea de la seva caracterització, els manuals diagnòstics la defineixen com la preocupació per patir o contraure una malaltia greu, que s’acompanya d’un grau elevat d’ansietat sobre la salut, i de comportaments excessius com anar repetidament al metge, o evitació. A més, és important destacar que en aquesta patologia no hi ha símptomes somàtics o, si hi són presents, són únicament lleus. I si hi ha afecció mèdica real, la preocupació es considera excessiva. Afecta a entre un 1,3 i un 10% de la població, presentant una prevalença similar entre homes i dones. A més, acostuma a iniciar-se a l’edat adulta mitjana primerenca, amb tendència cap a la cronificació. Junt amb això, com a factors de risc s’ha destacat la presència d’estrès vital accentuat, i les experiències d’abús o malaltia greu durant la infància.

 

D’aquesta manera, la persona, davant el mínim símptoma físic o qualsevol estímul que impliqui connectar amb la possibilitat de patir alguna patologia, entra en una espiral negativa, en què realitza una interpretació magnificada a causa de la por de patir una enfermetat, fet que produeix una sèrie de símptomes d’ansietat que poden alimentar la idea que alguna cosa està malament al cos, tancant el cercle. Per això, el tractament haurà d’anar encarat a treballar, no només l’elevada activació amb tècniques de regulació emocional i de gestió de l’ansietat, sinó la part cognitiva; és a dir, tots aquells pensaments que assalten aclaparadorament la consciència i que ens porten a realitzar hipòtesis cada cop més significatives.

La Teràpia Cognitiu-Conductual és una alternativa molt eficaç i amb nivells elevats d’evidència per a la Hipocondria. Hi ha diferents programes proposats per diversos autors (Kellner, Salkovskis, Barsky…) que han mostrat clarament la seva utilitat. Al Gabinet Psicològic Mataró trobaràs professionals amb aquesta i altres especialitats que et permetran obtenir ajuda i informació per al que necessitis. No ho dubtis i contacta amb nosaltres, t’ajudarem.

Existeix una gran varietat de problemes emocionals; desde trastorns concrets i ben acotats, fins a patologies més inespecífiques. Les situacions que poden desencadenar aquests són també múltiples, i cal tenir una visió àmplia i flexible per comprendre l’origen i el manteniment de totes aquestes dificultats. En aquest sentit, hi ha símptomes, o compendis d’ells, que tot i no poder enquadrar-se en patologies concretes, poden generar un malestar i limitació significatius, i per això, mereixen igual o més importància.

 

No cal tenir un trastorn concret per demanar ajuda! De vegades busquem informació sobre el que ens està passant, i ho enmarquem en un problema concret, i això, tot i que pot alleujar el malestar per la incertesa que genera no saber què ens passa, moltes vegades fomenta l’estigma i l’autocàstig, i una percepció errònia del que ens passa. Així, la característica de “subclínic” es reserva per a aquells problemes que impliquen un patiment significatiu per a la persona, i que apareixen en una certa freqüència i intensitat, però que a causa de les seves característiques no poden acabar de situar-se en una categoria o trastorn mental concret . En aquest sentit, és important recordar que per realitzar un diagnòstic, actualment cal complir amb un nombre concret de característiques i durant un cert temps, però cal tenir present que encara que això no es presenti, i per exemple només aparegui un únic símptoma (p.ex., tristesa), aquest per si mateix pot provocar una gran limitació en la persona que el pateix.

 

La importància del problema doncs, vindrà determinada per la vivència i l’afrontament de la pròpia persona en si i/o pel malestar que generi en els altres. En aquesta línia, cada cop són més els autors que es decanten per una aproximació dimensional de les patologies, en lloc d’una categorial. Això implica entendre-les com a espectres, en què els símptomes es poden presentar de formes molt diverses i combinades, i en diferents problemàtiques (p.ex., el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme). En el cas de l’ansietat i de la depressió, ja s’evidencia des de fa temps que hi ha un clar solapament entre les seves característiques. Així, cada cop hi ha més interès en trobar aspectes comuns de les diferents problemàtiques per tal de dissenyar intervencions que siguin útils per abordar problemes diversos (p.ex., els programes transdiagnòstics).

 

Val la pena esmentar, igualment, que acudir a un terapeuta també pot ser amb la finalitat de millorar. És a dir, que encara que no hi hagi un malestar accentuat, podem estar interessats en fer un creixement personal o potenciar el nostre autoconeixement. Per tot això, si et preocupa o genera malestar qualsevol cosa, o simplement t’agradaria aprofundir una mica més en tu mateixa per potenciar certs recursos o habilitats, no ho dubtis i dóna’t l’oportunitat d’obrir-te i trobar eines per gestionar-ho a través d’un procés terapèutic.

 

Al nostre centre de psicologia, psiquiatria i neuropsicologia d’adults i infanto-juvenil, situat a Mataró, trobaràs professionals que t’ajudaran a rebre tota la informació i atenció que necessitis. Truca’ns sense compromís, estarem encantats d’atendre’t.

Estem vivint un augment exponencial del desenvolupament del món tecnològic; en forma d’aplicacions, plataformes i una infinitat de recursos, la qual cosa es tradueix igualment en el progressiu ús que en fem, adaptant no només la nostra activitat laboral, sinó també les nostres activitats lúdiques i fins i tot socials. Això té una clara repercussió a tots els nivells, cultural, social i sobretot personal.

 

És clar que un dels impactes d’aquest tsunami resideix a les xarxes socials, i a les aplicacions que, tot i no ser destinades específicament, també es fan servir amb la mateixa finalitat. Som éssers socials, i gran part de la nostra identitat es construeix sobre la base de la interacció amb els altres. Per això, com a aspectes positius de la creació i ús d’aquests recursos, podríem destacar la rapidesa i l’accessibilitat de diferents continguts, l’apropament o la creació de grups per similitud d’interessos o aficions, la comoditat, el suport grupal, la privadesa o la confidencialitat. Aquests explicarien una gran part de l’atractiu d’aquestes plataformes. A més, aquest espai ens permet conèixer i relacionar-nos amb persones de qualsevol part del món, facilitant així la interconnexió entre tots nosaltres.

 

D’altra banda, però, i derivat principalment d’un ús inadequat o no saludable, hem de remarcar diferents aspectes a tenir en compte: fer-ne un ús excessiu, únic (utilitzar només les aplicacions per interaccionar i abandonar el contacte presencial), creació de falses identitats o la suplantació de perfils, entre d’altres. Tot això pot portar a una limitació clara i a conseqüències personals importants, com ara el desenvolupament de dependència/addicció i altres trastorns psicològics com ansietat, depressió, problemes d’autoestima, trastorns del son, desregulació alimentària, o alteracions psicosomàtiques, entre molts d’altres. Juntament amb això, val la pena tenir en compte que les relacions a distància també poden ser doloroses, ja que ens exposen a certa incertesa, la qual cosa pot augmentar la desconfiança i la gelosia, la manca de contacte físic i de compromís, els malentesos relacionats amb la comunicació, la rutina i la monotonia.

 

La transició i adaptació a un món cibersocial requereix un temps, i més quan fa tan poc havíem d’anar a casa del veí si volíem veure’l o comunicar-li alguna cosa. Això és especialment rellevant en la infància i l’adolescència, etapa clau en la formació de la identitat. Educar en la realització d’un ús adequat i saludable és clau per aconseguir no només una adaptació tan beneficiosa com sigui possible a aquest “nou món”, sinó per prevenir problemàtiques com les aquí esmentades.

 

Al Gabinet Psicològic Mataró (GPM), trobaràs professionals especialitzats en aquesta i moltes altres problemàtiques, els quals poden ajudar-te a obtenir més informació o una atenció clínica, especialitzada i individualitzada. Truca’ns sense compromís, estarem encantats de resoldre tots els teus dubtes.

Hi ha un interès recent i progressiu per identificar aquelles variables o problemàtiques que poden ser comunes a diferents patologies. Això és així degut a que la recerca i disseny de tractaments procura cada cop més dissenyar eines que puguin ser útils i eficaces per a diferents trastorns, advocant per una base simptomatològica comuna. Un d’aquests constructes, i el qual ha suscitat un interès especialment rellevant, és el de Sensibilitat a l’ansietat.

 

Sabem que l’ansietat és aquella reacció mental i emocional que apareix davant d’un perill real o subjectiu (percebut) caracteritzat principalment per inquietud, excitació i inseguretat, i que engloba una sèrie de símptomes físics com taquicàrdia, sudoració, tremolors, tensió, palpitacions, dificultat per respirar, visió borrosa, mareig…entre d’altres. Ens prepara per fer front o fugir d’una situació, i suposa un mecanisme adaptatiu per a la supervivència. El terme sensibilitat a l’ansietat, proposat inicialment per Reiss (1991) en el seu model sobre l’expectativa d’ansietat, fa referència a la por que experimenta una persona cap a les pròpies reaccions o símptomes d’ansietat, traduït en diferents creences o interpretacions com pot ser el fet que els símptomes tenen conseqüències perilloses o perjudicials (p.ex., “puc tenir un atac de cor si experimento pànic”). Així, hi ha una interpretació negativa, esbiaixada i magnificada sobre les reaccions pròpies de l’ansietat, la qual cosa retroalimenta i potencia els símptomes, generant un cercle viciós que pot portar a experimentar símptomes de manera més freqüent i intensificada.

 

Aquest component s’associa principalment a la incertesa sobre les característiques i les conseqüències de la pròpia ansietat, ja que davant la incomprensió i el malestar que produeix, realitzem prediccions catastròfiques sobre les seves repercussions. A més, s’associa i suposa un factor de risc per al desenvolupament de diferents patologies:

 

 • Trastorns d’ansietat en general.
 • Trastorn de Pànic amb o sense Agorafòbia.
 • Trastorn d’Estrès Postraumàtic.
 • Addiccions.

 

Com veiem, tot i que es vincula principalment amb el desenvolupament de problemes d’ansietat i especialment amb el pànic, té rellevància en diferents categories diagnòstiques. Per això, comprendre mitjançant una psicoeducació adequada, i intervenir amb mètodes eficients com l’EMDR, o la Teràpia Cognitiu-Conductual (TCC), resulta clau. Si t’interessa aquest o qualsevol altre tema, o creus que et pot beneficiar la nostra ajuda, contacta amb el nostre equip situat a Mataró, et proporcionarem tota la informació que necessitis.

L’enuresi es defineix com l’emissió repetida d’orina, al llit o a la roba. S’estima que afecta entre un 5 i un 10% dels nens i nenes de 5 anys, entre un 3 i un 5% dels que tenen 10 anys, i un 1% dels que tenen 15 anys o més edat. Això evidencia una remissió en la seva prevalença a mesura que s’avança en el cicle vital. Tot i això, la seva incidència en edats primerenques és cada vegada més gran, i aquesta es relaciona principalment amb factors psicològics com l’estrès, l’ansietat (p.ex. pors), o els problemes del vincle.

 

Pel que fa als diferents subtipus, després d’observar els múltiples patrons de presentació en població infantil, s’han proposat els següents:

 

 • Voluntària o involuntària: Tot i que tendeix a concebre’s com únicament involuntària, l’enuresi i l’encopresi (emissió de femta), poden ser tant voluntàries com involuntàries. En el primer cas, l’alteració es relaciona amb trastorns generalitzats del desenvolupament (p.ex., autisme) o de conducta, ja que pot haver-hi intencionalitat de cridar l’atenció, o provocació, juntament amb trets d’impulsivitat.

 

 • Nocturna o enuresi monosimptomàtica: És la més comuna, i afecta principalment al sexe masculí. Tendeix a aparèixer sobretot durant el primer terç de la nit, on hi ha una major quantitat de temps en son profund, i associant-se per tant més als trastorns del son no REM (p.ex., terrors nocturns o somnambulisme).

 

 • Diurna o incontinència urinària: Apareix sobretot en nenes, i la prevalença tendeix a disminuir significativament passats els 9 anys. Dins d’aquesta, es parla d’“incontinència urgent” quan hi ha símptomes sobtats i inestabilitat del detrusor, i “d’emissió posposada” quan hi ha un retard conscient de les ganes d’orinar fins que es produeix la incontinència.

 

 • Nocturna i diürna: També anomenada enuresi no monosimptomàtica. La seva presentació és poc freqüent, i no s’observen diferències per gèneres.

Pel que fa al tractament, les teràpies cognitivo-conductuals, i en concret, el mètode de l’alarma o pipi-stop n’ha demostrat àmpliament l’evidència i la utilitat. L’objectiu és que el nen o la nena aprengui a discriminar les sensacions abans de la micció, i a controlar-les voluntàriament d’una manera poc invasiva i, sobretot, no lesiva. Si vols obtenir més informació sobre això, posa’t en contacte amb el nostre grup de professionals, a Mataró. T’ajudarem.

Són moltes les propostes que s’han fet per conceptualitzar el constructe de la intel·ligència i, per tant, diferents les divergències entre els diferents autors. Aquesta es pot definir com aquella capacitat mental que implica l’aptitud per raonar, planificar, resoldre problemes, pensar de manera abstracta, comprendre idees complexes, aprendre amb rapidesa i aprendre de l’experiència. Consistiria així en una capacitat àmplia i profunda per comprendre l’ambient. Entre les discussions principals, es debat entre si constitueix un tret de la personalitat, si es tracta d’una característica innata o adquirida, o si és un constructe unitàri o multidimensional.

 

En aquest darrer sentit, i en contra del que tendim a considerar, hi ha cert consens a pensar que no existeix una única intel·ligència, i que són molts els atributs o capacitats que hem de tenir en compte per considerar una persona com a més o menys intel·ligent. Així, Howard Gardner, psicòleg nord-americà de la Universitat de Harvard, va publicar el 1983, la seva teoria sobre les intel·ligències múltiples, advertint que no únicament la intel·ligència acadèmica és el factor decisiu, ja que moltes persones amb qualificacions excel·lents presenten dificultats per relacionar-se amb altres o per manejar àmbits concrets de la seva vida. En aquest sentit, l’autor podria afirmar que Stephen Hawking no és més intel·ligent que Leo Messi, sinó que tots dos han desenvolupat un tipus d’intel·ligència diferent. D’aquesta manera, proposa l’existència de 8 tipus d’intel·ligència:

 

 • Lingüística: Es refereix a l’habilitat per a la comunicació tant verbal com no verbal, representant el domini del llenguatge en totes les seves esferes.

 

 • Lògic-matemàtica: És la capacitat per raonar lògicament i per resoldre problemes numèrics. Els coneguts tests d’intel·ligència (QI) s’encaren a avaluar principalment aquest tipus d’intel·ligència i, en menor mesura, la lingüística.

 

 • Espacial: Coneguda també com a intel·ligència visual-espacial, i referida a l’habilitat per observar els estímuls, objectes, i en general, el món, des de diferents perspectives. Ens permet elaborar les nostres pròpies imatges mentals i ser-ne sensibles als detalls, a més de permetre’ns desenvolupar un sentit individual de l’estètica.

 

 • Musical: Com el seu nom indica, representa l’habilitat i la sensibilitat per detectar, aprendre i reproduir sons i peces musicals. L’autor destaca aquesta intel·ligència ressaltant la importància de l’art musical a les nostres vides des de segles enrere.

 

 • Corporal i cinestèsica: Es requereixen certes habilitats corporals i motrius per manejar eines i expressar algunes emocions. Així, l’autor considera que hi ha un component físic clau per a una adaptació adequada al nostre entorn.

 

 • Intrapersonal: És la capacitat per comprendre’ns, escoltar-nos i crear-nos una imatge interna de nosaltres mateixos, tant a nivell emocional com d’altres atributs interns (pensaments, trets de personalitat…).

 

 • Interpersonal: Seria l’equivalència d’intel·ligència social proposada per altres autors. Es mostra en la nostra capacitat per crear i mantenir vincles i per comprendre els estats interns dels altres, juntament amb l’habilitat per a la resolució de conflictes interpersonals.

 

 • Naturalista: Aquesta va ser afegida a la seva teoria posteriorment (1995) pel mateix autor justificant que és clau per a la nostra supervivència. La va definir com a l’habilitat per a detectar, categoritzar i diferenciar els estímuls relacionats amb l’entorn (p.ex., vegetals i animals) o altres fenòmens relacionats amb la natura com la geografia o el clima.

 

Resulta molt interessant adoptar un punt de vista global i divergent quan parlem de constructes com la intel·ligència. No tots som bons en tot, i si ho analitzem detingudament, és possible que siguem capaços de detectar quines d’aquestes intel·ligències tenim més desenvolupades. Aquesta concepció divergent, a més, pot ajudar a la desestigmatització de certes persones, i a adoptar plans de desenvolupament individualitzats molt més complets i integrals.

Disciplines com la neuropsicologia s’encarreguen d’estudiar i avaluar aquestes facetes i altres. Al nostre centre de psicologia i psiquiatria, a Mataró, trobaràs professionals especialitzats en aquesta, i en altres vessants de la psicologia d’adults i infanto-juvenil.