Autoimatge, autoconcepte i autoestima

En aquesta època de l’any, en què el bon temps i l’alta temperatura es comencen a apoderar, també ho fa l’autoobservació, i especialment la mirada cap al nostre físic. Aquesta pot anar acompanyada d’uns hàbits adequats, els quals ens ajuden a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, i potencien la seguretat i l’autoconfiança. Però també de tot el contrari, és a dir, d’autocrítica, de preocupació, i de malestar al comparar-nos i tenir excessivament presents certs ideals de bellesa i al fixar-nos constantment en aspectes que no ens agraden.

 

En general, tendim a concebre l’autoestima com un element únic, com un aspecte global de nosaltres mateixos, el qual pot estar alt o baix, tot i que de vegades fins i tot desconeixem en quin punt situar-lo. Doncs bé, convé tenir en compte que aquesta es pot esmicolar i millorar des de diferents elements. Així, alguns autors recomanen diferenciar els següents components:

  • Autoconcepte: Aquest primer component es refereix a l’opinió que tenim de nosaltres mateixos, la qual porta associada un judici de valor. Es tractaria d’aquell component més semàntic o conceptual, a la valoració que fem de nosaltres. Inclouria doncs, el que ens diem, i com ho fem, conformant tots aquells missatges que ens llancem, tant de manera conscient com inconscient.

 

  • Autoimatge: Tal com es dedueix etimològicament de la pròpia paraula, l’autoimatge es refereix a la imatge que posseïm de nosaltres, englobant principalment la part més física o externa. Seria equivalent a situar-nos davant d’un mirall, i descriure el que veiem.

 

  • Autoestima: Finalment, tindríem l’autoestima en si. Si analitzem la paraula, podem identificar un clar component emocional. És a dir, que conformaria el com ens sentim amb nosaltres mateixos, el com ens estimem. Aquest, està especialment influït, i d’una manera gairebé equivalent, pels dos components anteriors.

En la línia de l’últim exposat, és important tenir present que tots els elements conformen un tot, i s’influeixen mútuament entre ells. L’interessant aquí, és veure que si tenim cura del que ens diem, de les comparacions que establim, i aprenem a tractar-nos millor, estem enfortint cada un d’ells per separat i de manera conjunta. Per a això, és útil tenir present, no només tot els “auto”, és a dir, el que veiem o sentim de nosaltres mateixos, sinó també allò que creiem que veuen, pensen i senten els altres sobre nosaltres. Així, et proposem fer una petita anàlisi en la qual intentis identificar, per àrees (p.ex., familiar, parella, social, acadèmica, laboral …), com et veus a tu mateix/a en els 3 components descrits, i com creus que ho fan els altres.

Aquest tipus de reflexions resulten especialment terapèutiques. La millora de l’autoestima és un element clau per a pacients amb depressió, en psicologia infantojuvenil (especialment adolescència), o per a potenciar les relacions familiars i de parella. Si vols rebre més informació, els professionals del nostre centre, a Mataró, et facilitaran tot el que necessitis. Truca’ns, t’ajudarem.