Beneficis i utilitat de la Teràpia Familiar

Gran part dels problemes que envolten les nostres vides, o fins i tot el nostre dia a dia, poden tenir el seu origen o com a conseqüència una situació familiar desfavorable. De vegades, la mateixa situació problemàtica se situa en el si de la família, sent el més comú el conflicte entre alguns dels seus membres. Però en altres, tot i que no aconseguim trobar la causa, o fins i tot la situem fora d’aquest context, la repercussió que pot tenir en aquest àmbit és especialment significativa. Així doncs, la funció del nucli familiar és crucial no només per comprendre les diferents alteracions, sinó per facilitar la millora del pacient treballant directament des d’aquest.

La Teràpia Familiar sorgeix doncs com una proposta encarada a treballar directament amb tots els membres de la família, o, almenys, amb aquells que constitueixin una part més o menys significativa en la situació. Alguns exemples de motius de consulta que es poden veure beneficiats per aquesta intervenció són: la presència d’alguna malaltia, física o psicològica, en algun membre de la família (p.ex., malaltia terminal, addicció, depressió, trastorns d’ansietat, entre d’altres ), símptomes o conductes problemàtiques específiques (p.ex., agressivitat, apatia o desvinculació, por …), o conflictes entre tots o alguns dels membres (p.ex., discussions matrimonials, problemes constants entre germans, etc.). Tots ells són susceptibles de ser treballats mitjançant un enfocament familiar. Com veiem, a més, en una intervenció d’aquest tipus és més que probable que apareguin interaccions entre adults i nens, de manera que el terapeuta treballarà en l’adaptació de cada objectiu terapèutic en funció de cada problemàtica i del subtipus de població involucrat.

L’objectiu principal es centrarà doncs en modificar els patrons d’interacció interpersonal disfuncionals, considerant que el canvi en cada membre afecta als altres, ja que les accions, pensaments i emocions individuals repercuteixen en tots els demés. A més, es procurarà facilitar la col·laboració, la cohesió i l’anàlisi objectiu de la situació, treballant de manera dinàmica i constructiva. Per això, una de les eines fonamentals d’aquesta intervenció és la comunicació. Segons aquest tipus de tractament, es considera pràcticament impossible no comunicar, sent aquest mecanisme, o millor dit, el seu ús inadequat, la causa principal de la majoria de les situacions problemàtiques. D’aquesta manera, tot i que una persona de la família pateixi patint una situació particular (com les anteriors exposades), el treball en comunicació serà un factor clau per a un correcte afrontament.

La teràpia familiar doncs, pot resultar especialment útil no únicament per tractar problemes emocionals en un o alguns membres, sinó per resoldre conflictes, millorar la comunicació i afrontar conjuntament esdeveniments vitals estressants. Tot això repercutirà en potenciar i enfortir la funció de pertinença que de per si posseeix el sistema familiar, afavorint que en futures ocasions surtin a la llum els recursos que hagin pogut quedar amagats.

En el nostre centre de psicologia situat a Mataró, tens a la teva disposició professionals especialitzats en aquest i altres tipus d’intervenció que han demostrat àmpliament la seva eficàcia. Si vols conèixer més sobre ells o consideres que et pot beneficiar, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.