Característiques i utilitat de la teràpia de grup

En què consisteix la teràpia de grup o tractament grupal? Quins beneficis pot aportar? ¿Es pot fer juntament amb la intervenció individual?

La teràpia de grup és un tipus d’intervenció psicològica on, mitjançant la creació d’un espai d’interacció i col·laboració, es busca dotar, potenciar o modificar els recursos personals i les estratègies d’afrontament amb el principal objectiu de millorar la qualitat de vida de cadascun dels seus membres. Un aspecte clau a tenir en compte és que, encara que sigui guiat per un professional el qual aplica diferents tècniques i estratègies, el grup en si és considerat un instrument de canvi, ja que posseeix en essència, un important potencial terapèutic.

En aquesta mateixa línia, la interacció i la retroalimentació són aspectes clau que ajuden a comprendre els beneficis d’aquest tractament. Immiscuïts en aquests, alguns dels aspectes a favor són: descobrir que hi ha altres persones experimentant dificultats similars, i que per tant, els problemes no són únics i exclusius d’un mateix; posar a prova certes creences sobre les percepcions dels altres, la qual cosa afavoreix trencar amb alguns prejudicis i reduir les pors associades a aquests; afavorir la motivació i l’adherència al tractament mitjançant l’aprovació, el reforç i l’observació dels progressos aconseguits; facilitar la generalització a causa de la varietat de membres que participen i a les situacions que es poden treballar amb aquests, permetent descobrir a més, diferents solucions alternatives. En definitiva, el crear un espai on compartir experiències, emocions i conflictes interns fomenta una elevada cohesió grupal, la qual condueix a canvis en l’estat emocional i psicològic més estables a llarg termini.

D’altra banda, cal remarcar que la terapia de grup pot utilitzar-se tant de manera única com de forma complementaria a la intervenció individual. Com hem vist, hi ha certs aspectes els quals la seva aparició pot ser limitada en les sessions individuals. Així, alguns estudis han remarcat que el tractament grupal pot potenciar els efectes terapèutics aconseguits mitjançant la teràpia individual, ja que permet exposar i treballar les diferents dificultats presentades des d’una perspectiva interactiva i dinàmica on l’escolta activa, l’empatia i el reforçament configuren mecanismes clau per facilitar la millora de la persona. A més, en aquells casos en què es determini, també pot resultar beneficiosa en combinació amb altres tipus d’intervenció com pot ser la psiquiàtrica.

Al costat de tot això, és important tenir en compte que la teràpia de grup està indicada per a una gran varietat de problemàtiques. En aquest sentit, hi ha grups dissenyats per aprendre a manejar dificultats molt diverses com poden ser estratègies de maneig de l’ansietat, depressió, addiccions, gestió de conflictes, tallers per a pares, autoestima, habilitats socials, entre molts altres. A més, pot utilitzar-se amb diferents tipus de població, podent intervenir des de la psicologia d’adults o infanto-juvenil.

Finalment destacar que és comprensible que inicialment alguns siguin reticents a ficar-se en aquest procés. Els dubtes i les pors respecte a involucrar emocionalment amb els altres i a descobrir certs aspectes de la nostra identitat són totalment legítims. Tot i això, hem de tenir en compte que aquest aspecte forma part del procés, i que encara que al principi podem trobar dificultats, a poc a poc aconseguirem augmentar la confiança en nosaltres mateixos i podrem beneficiar-nos i ajudar els altres mitjançant les nostres pròpies vivències. A més, hem de tenir en compte que les persones som éssers sociables, i els nostres problemes en la majoria d’ocasions no es poden entendre sense tenir en compte la seva repercussió a nivell interpersonal.

El nostre centre de psicologia situat a Mataró ofereix diferents tallers grupals. Si vols rebre més informació o creus que pots beneficiar-te d’algun d’ells no dubtis en contactar amb nosaltres. T’ajudarem.