Coaching personal: definició i utilitat

Què és el coaching? A qui va dirigit? Pot ser-me útil? Quina diferència hi ha entre aquest i la psicologia?

Aquestes i altres preguntes sorgeixen constantment al parlar de la figura del coach i de la seva metodologia de treball. A grans trets, aquesta nova disciplina se centra en el desenvolupament personal, establint un espai de conversa planificat en el qual principalment s’acompanya a la persona per facilitar la consecució de les metes que aquesta mateixa planifiqui. Així, aquest professional, capacitat mitjançant certes tècniques i aptituds de comunicació, és un company de camí que procura ajudar-nos a aconseguir el nostre màxim potencial, actuant com un catalitzador.

Hi ha diferents modalitats dins d’aquesta disciplina: empresarial, executiu, ontològic, integral, entre altres. Un dels més utilitzats però, és el coaching personal. Aquest, per definició, es troba gairebé sempre immiscit en tots els altres subtipus. D’aquesta manera, s’entén com la persona que s’encarrega d’acompanyar-te i guiar-te en els teus objectius personals. El teu entrenador particular en eines vitals i de comunicació que busca generar un seguit de canvis per potenciar el teu benestar, sent un suport incondicional cap als teus èxits i errors. Tot això mitjançant un treball basat en la col·laboració, la comunicació, la detecció d’obstacles i la focalització en el futur més que en els errors del passat.

És important tenir en compte que, tot i que el coaching pot produir efectes terapèutics i estar el professional format en les dues disciplines, no és un procés psicoterapèutic. En aquest sentit, tot i que és un procés transformacional i comunicacional, no treballa directament amb psicopatologies. Certament però, pot servir com a complement per a diferents problemàtiques com trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim, addiccions, problemes d’autoestima, entre d’altres. Caldrà tenir present però, que el grau de profunditat serà menor comparat amb el treball terapèutic. El coach se centrarà en establir metes a curt termini utilitzant com a eina el qüestionament adequat perquè el client vagi discriminant la seva interpretació dels fets i modificant el seu punt de vista, per posteriorment passar a l’acció mitjançant una actitud proactiva.

Per poder saber si és adequat per a tu, a continuació s’exposen alguns dels beneficis d’aquesta disciplina: major desenvolupament personal i millor qualitat de vida, augment de la confiança i enfortiment de l’autoestima, clarificació d’alternatives per a la presa de decisions, establiment de prioritats per assolir fites, millora de la comunicació i vincle amb els altres, recerca d’un major equilibri entre les diferents àrees vitals, entre d’altres.

En conclusió, la gran utilitat i avantatge del coaching recau principalment en què se centra amb més intensitat en aspectes estratègics concrets per aconseguir objectius imminents, el desenvolupament d’habilitats, la potenciació de capacitats i aprenentatges, a més de constituir una forma d’intervenció adequada per a estimular la superació, sent més limitat per a problemes psicològics que requereixin una atenció més especialitzada.

En cas de voler rebre més informació o considerar que pots beneficiar-te d’aquesta eina, el nostre equip de psicòlegs situat a Mataró atendrà les teves demandes de manera professional i personalitzada. Contacta amb nosaltres, t’ajudarem.