Com afecten les estacions de l’any al nostre estat d’ànim?

Actualment, i des de fa cert temps, ens trobem patint de forma constant canvis bruscs en el nostre clima, traduït en una disminució i / o augment de la intensitat i freqüència de les diferents condicions meteorològiques i especialment de la temperatura. Això repercuteix directament en el nostre estat d’ànim.

Les condicions climàtiques i especialment la llum exerceixen una gran influència en el nostre estat psicològic i emocional. Tant és així, que certs trastorns psicològics semblen millorar o empitjorar segons l’època de l’any en què se situïn. Així, els principals símptomes són augment del cansament, dificultats de concentració i per conciliar el son i disminució de l’estat d’ànim. Per exemple, en el Trastorn Bipolar, s’ha comprovat que existeix un patró estacional, és a dir, hi ha una major presència d’episodis depressius a l’hivern, i cap a l’estiu, en canvi, predomina la simptomatologia relacionada amb la mania i l’eufòria.

Tot i això, no cal patir una malaltia mental per adonar-nos de la influència que el clima té en nosaltres. Les estacions que posseeixen més hores de llum, com són la primavera i l’estiu, afavoreixen l’exaltació de l’estat d’ànim, i aquelles amb menor presència de llum (tardor i hivern), semblen associar-se a una disminució de l’estat anímic afavorint l’aparició de símptomes depressius com l’apatia, tristesa, pèrdua d’energia o cansament, etc. Encara que existeixen moltes teories sobre per què es produeixen aquestes variacions en el nostre estat emocional en funció de l’estació, la majoria coincideixen en que estan desencadenats per una resposta del cervell a la disminució de la quantitat de llum, i relacionen això amb certes hormones encarregades de la regulació dels cicles son-vigília, com són la seratonina i la melatonina.

Les dues hormones són segregades de manera automàtica. La primera d’elles augmenta la seva presència i segregació quan ens trobem exposats a la llum solar, i s’associa principalment a benestar psicològic en termes d’augment de la sensació de benestar i desig sexual. D’altra banda, la secreció de melatonina apareix sobretot a la tarda i durant la nit, és a dir, quan disminueix la llum solar, regulant principalment el cicle de son. D’aquesta manera, quan les hores de foscor són més predominants (hivern i tardor), pot existir un augment considerable dels nivells de melatonina i una disminució de serotonina, produint unes condicions biològiques que afavoreixen un baix estat d’ànim amb símptomes com tristesa, fatiga o apatia.

Tot i així, és important tenir en compte que l’afectació de les diferents estacions al nostre estat psicològic actua de manera diferent en cadascun de nosaltres, veient-se mediat per variables familiars (història familiar), ambientals (entorn) i personals (p.ex: experiències).

En aquest sentit, encara que ens trobem en un període de major quantitat de llum, l’augment de la temperatura unit a factors d’estrès com problemes laborals, socials o familiars afavoreixen que apareguin certs símptomes com ansietat, irritabilitat, o agressivitat, podent traduir-se en trastorns específics com Trastorns d’Ansietat o Trastorns de conducta, els quals poden requerir una intervenció a nivell psiquiàtric a més de psicològic. Per això, hem de tenir en compte que en els diferents problemes quotidians apareixen immiscuïdes múltiples variables a considerar per afrontar de manera adequada les diferents situacions.

El nostre equip de psicòlegs, situat a Mataró, et facilitarà els recursos i les eines necessàries per fer front a aquestes o altres dificultats que consideris importants. En cas de voler més informació, no dubtis en contactar amb nosaltres.