El Síndrome Alcohòlic Fetal o SAF

L’alcoholisme constitueix un dels problemes més importants en la societat actual. Tot i això, i degut sobretot a la normalització del seu consum, es tendeixen a ignorar o minimitzar els seus possibles efectes perjudicials. D’aquesta manera, i tot i que l’atenció es dirigeix més cap a un altre tipus de substàncies, l’abús i la dependència d’alcohol són els que més mal produeixen en la població, estimant-se que ho desenvolupen entre un 10 i un 20% dels bevedors. La diferència entre els dos conceptes rau en si apareix el síndrome d’abstinència (dependència) o no (abús), el qual podem definir com el quadre simptomàtic que apareix en un subjecte consumidor d’alcohol a causa de la disminució dels nivells en sang de la substància.

Els problemes associats a aquesta substància són diversos, i encara que s’acostumen a citar en major mesura aquells relacionats amb la pròpia persona que la consumeix (depressió, disfuncions sexuals, síndrome de Korsakoff, alteracions de la personalitat …), hi ha alteracions que van més enllà del propi individu. Entre elles es troba el Síndrome Alcohòlic Fetal, un trastorn que engloba un grup de malformacions i desordres en el fetus produït pel consum d’alcohol de la mare durant l’embaràs. Durant la ingesta, l’alcohol travessa la placenta i arriba al fetus, produint alteracions en el seu desenvolupament. Entre elles es troben les següents: Interrupció de la diferenciació cel·lular i del creixement, alteració de l’ADN i la síntesi de proteïnes, inhibició de la migració cel·lular, modificació del metabolisme de proteïnes i greixos, i retard del creixement uterí. Totes elles tindran conseqüències significatives i diverses en el desenvolupament evolutiu del nadó, sent algunes de les més significatives les citades a continuació:

–    Alteracions físiques/biològiques: Els nens que pateixen aquest problema acostumen a patir una clara deficiència en el creixement, presentant habitualment una baixa estatura, i una mida reduïda de les diferents parts del cos, especialment del cap (microcefàlia) i extremitats. Al costat d’això, apareixen una sèrie de trets facials asimètrics i xocants. Poden aparèixer també problemes de coordinació i de moviment que dificultin el desenvolupament motor de la persona. I, a més, són relativament freqüents els problemes en el cor, els ronyons i els ossos, i les alteracions en l’audició i la vista.

–    Problemes cognitius i del neurodesenvolupament: Un dels símptomes més importants es relaciona amb la discapacitat intel·lectual. A més d’aquesta, solen presentar problemes d’atenció i memòria i retard en l’adquisició de la parla i el llenguatge, apareguin sovint també dificultats en el raonament i el judici. S’ha documentat també un percentatge progressivament major de casos que pateixen episodis epilèptics. Tots ells repercuteixen negativament en el desenvolupament no només acadèmic de l’infant, sinó també social i personal, actuant com una important limitació.

–    Trastorns psicològics: Com a conseqüència tant del consum de l’alcohol durant l’embaràs per part de la mare, i de les alteracions conseqüents esmentades anteriorment, el nen sol presentar diferents problemes emocionals i psicològics. Entre ells, a més dels trastorns d’aprenentatge, són molt freqüents els trastorns de conducta. En aquest sentit, manifesten problemes relacionats amb el control d’impulsos, podent tenir problemes amb la justícia i involucrant-se en activitats d’alt risc, com conductes sexuals inapropiades o consum de drogues.

Com podem veure, el consum d’alcohol no només repercuteix negativament en la persona que l’ingereix, sinó que pot tenir greus conseqüències per al fetus. La prevalença d’aquesta problemàtica és cada vegada més gran, principalment a causa de la manca d’informació al respecte i a la minimització de la repercussió del consum, ja que és una substància legalitzada, comercialitzada i, per això, normalitzada en la nostra societat actual. La millor manera d’evitar l’aparició del SAF és prevenir el consum d’alcohol, i per això resulta clau prendre consciència sobre la situació a través de la recerca i recollida d’informació adequada sobre aquest tema.

En cas de tenir qualsevol dubte, o de voler aprofundir sobre el comentat fins aquí, pots posar-te en contacte amb el nostre centre de psicologia situat a Mataró. En aquest trobaràs a diferents professionals de salut mental que t’ajudaran a resoldre les teves preguntes.

L’alcoholisme constitueix un dels problemes més importants en la societat actual. Tot i això, i degut sobretot a la normalització del seu consum, es tendeixen a ignorar o minimitzar els seus possibles efectes perjudicials. D’aquesta manera, i tot i que l’atenció es dirigeix més cap a un altre tipus de substàncies, l’abús i la dependència d’alcohol són els que més mal produeixen en la població, estimant-se que ho desenvolupen entre un 10 i un 20% dels bevedors. La diferència entre els dos conceptes rau en si apareix el síndrome d’abstinència (dependència) o no (abús), el qual podem definir com el quadre simptomàtic que apareix en un subjecte consumidor d’alcohol a causa de la disminució dels nivells en sang de la substància.

Els problemes associats a aquesta substància són diversos, i encara que s’acostumen a citar en major mesura aquells relacionats amb la pròpia persona que la consumeix (depressió, disfuncions sexuals, síndrome de Korsakoff, alteracions de la personalitat …), hi ha alteracions que van més enllà del propi individu. Entre elles es troba el Síndrome Alcohòlic Fetal, un trastorn que engloba un grup de malformacions i desordres en el fetus produït pel consum d’alcohol de la mare durant l’embaràs. Durant la ingesta, l’alcohol travessa la placenta i arriba al fetus, produint alteracions en el seu desenvolupament. Entre elles es troben les següents: Interrupció de la diferenciació cel·lular i del creixement, alteració de l’ADN i la síntesi de proteïnes, inhibició de la migració cel·lular, modificació del metabolisme de proteïnes i greixos, i retard del creixement uterí. Totes elles tindran conseqüències significatives i diverses en el desenvolupament evolutiu del nadó, sent algunes de les més significatives les citades a continuació:

–    Alteracions físiques/biològiques: Els nens que pateixen aquest problema acostumen a patir una clara deficiència en el creixement, presentant habitualment una baixa estatura, i una mida reduïda de les diferents parts del cos, especialment del cap (microcefàlia) i extremitats. Al costat d’això, apareixen una sèrie de trets facials asimètrics i xocants. Poden aparèixer també problemes de coordinació i de moviment que dificultin el desenvolupament motor de la persona. I, a més, són relativament freqüents els problemes en el cor, els ronyons i els ossos, i les alteracions en l’audició i la vista.

–    Problemes cognitius i del neurodesenvolupament: Un dels símptomes més importants es relaciona amb la discapacitat intel·lectual. A més d’aquesta, solen presentar problemes d’atenció i memòria i retard en l’adquisició de la parla i el llenguatge, apareguin sovint també dificultats en el raonament i el judici. S’ha documentat també un percentatge progressivament major de casos que pateixen episodis epilèptics. Tots ells repercuteixen negativament en el desenvolupament no només acadèmic de l’infant, sinó també social i personal, actuant com una important limitació.

–    Trastorns psicològics: Com a conseqüència tant del consum de l’alcohol durant l’embaràs per part de la mare, i de les alteracions conseqüents esmentades anteriorment, el nen sol presentar diferents problemes emocionals i psicològics. Entre ells, a més dels trastorns d’aprenentatge, són molt freqüents els trastorns de conducta. En aquest sentit, manifesten problemes relacionats amb el control d’impulsos, podent tenir problemes amb la justícia i involucrant-se en activitats d’alt risc, com conductes sexuals inapropiades o consum de drogues.

Com podem veure, el consum d’alcohol no només repercuteix negativament en la persona que l’ingereix, sinó que pot tenir greus conseqüències per al fetus. La prevalença d’aquesta problemàtica és cada vegada més gran, principalment a causa de la manca d’informació al respecte i a la minimització de la repercussió del consum, ja que és una substància legalitzada, comercialitzada i, per això, normalitzada en la nostra societat actual. La millor manera d’evitar l’aparició del SAF és prevenir el consum d’alcohol, i per això resulta clau prendre consciència sobre la situació a través de la recerca i recollida d’informació adequada sobre aquest tema.

En cas de tenir qualsevol dubte, o de voler aprofundir sobre el comentat fins aquí, pots posar-te en contacte amb el nostre centre de psicologia situat a Mataró. En aquest trobaràs a diferents professionals de salut mental que t’ajudaran a resoldre les teves preguntes.