Fumar immediatament després de llevar-se incrementa el risc de càncer

Com més aviat s’encén una persona un cigarret després de despertar-se, més probabilitats té de desenvolupar càncer oral o de pulmó, d’acord a una recerca de la Universitat de Pennsylvania, que publica la revista «Cancer, Epidemiology, Biomarkers and Prevention».

«Descobrim que els fumadors que consumeixen tabac immediatament després d’aixecar-se del llit presenten uns nivells més alts de NNAL -un metabòlit del carcinogen específic del tabac NNK- en la seva sang que els fumadors que esperen mitja hora o més després de despertar-se, independentment de quants cigarrets fumin al dia», explica Steven Branstetter, professor assistent de salut bioconductual.

D’acord amb aquest investigador, un altre estudi va demostrar que el NNK indueix els tumors de pulmó en diferents espècies de rosegadors. Els nivells de NNAL en la sang poden, per tant, predir el risc de càncer de pulmó en rosegadors com en els éssers humans. A més, els nivells de NNAL són estables en els fumadors al llarg del temps, i una simple mesura pot reflectir amb precisió l’exposició d’un individu.

Branstetter i el seu col·lega Joshua Muscat, professor de salut pública, van examinar les dades de 1.945 adults fumadors que van participar en l’Enquesta Nacional de Salut i Nutrició que havien facilitat mostres d’orina per a les anàlisis de NNAL. Aquests participants també havien donat informació sobre el seu comportament respecte al tabac, incloent a quina hora solien fumar-se el seu primer cigarret del dia.

Els investigadors van trobar que al voltant del 32% dels participants fumaven als cinc minuts de despertar-se, el 31% ho feia entre 6 i 30 minuts després, el 18% entre 31 i 60 minuts més tard, i el 19% fumava més d’una hora després d’aixecar-se. A més, van trobar que els nivells de NNAL en sang dels participants tenien correlació amb la seva edat, l’edat a la qual van començar a fumar, el seu gènere i si hi havia o no un altre fumador a casa, entre altres factors.

Per als autors de l’estudi, el descobriment més important és que la presència de NNAL era més alta entre les persones que fumaven res més aixecar-se, amb independència de la freqüència amb la qual fumessin i altres factors que prediuen les concentracions d’aquesta substància.

«Creiem que la gent que fuma en llevar-se inhala més profundament, la qual cosa podria explicar els alts nivells de NNAL en la seva sang, així com el seu major risc de desenvolupar càncer oral o de pulmó», explica Branstetter. D’acord a la recerca, el moment de fumar el primer cigar del dia pot ser un factor important en la identificació dels fumadors d’alt risc i en el desenvolupament d’intervencions orientades cap als fumadors de bon matí.