Hablitats de conversa per a gent tímida

HABILITATS DE CONVERSA

Es refereix a la capacitat d’iniciar i mantenir converses informals amb altres persones. Un repertori conversacional efectiu no només permet a la persona sortir airós en les interaccions informals, sinó que a més és un precursor probable del desenvolupament de relacions duradores, atès que la formació de relacions duradores requereix, en primer lloc, que l’individu interactui satisfactòriament amb els altres durant una conversa.

A diferència d’altres tipus d’habilitats socials que serveixen per a propòsits relativament limitats (com l’oposició assertiva –p.i. resistir insistències d’un venedor, retornar objecte defectuós, etc– o les habilitats per a entrevistes de treball), la competència conversacional és necessària en un ampli ventall de situacions interpersonals quotidianes. 

En ensenyar habilitats conversacionals, s’ajuda a aprendre noves conductes verbals, no verbals i d’estil que s’han d’utilitzar en conversar amb uns altres.
L’entrenament es dirigeix a instaurar aquelles competències conductuals que permetin aconseguir l’objectiu de conèixer a uns altres i conversar amb ells d’una manera efectiva; així com incrementar el propi valor de reforçament de la persona davant els altres, de manera que aquests li considerin com un agent de reforç social i estiguin més predisposats a la reciprocitat o a mantenir interaccions amb ella.

q Components Verbals de l’Habilitat Conversacional:

– Ús de preguntes conversacionals: Una pregunta conversacional pot definir-se com qualsevol pregunta formulada per la persona que dóna lloc a alguna informació per part de l’interlocutor; és a dir, són preguntes dirigides a l’interlocutor a fi d’obtenir informació sobre ell. 
Poden ser de vegades peticions directes d’informació (tals com “A quina escola vas o en què treballes?”, “Què t’agrada fer en el teu temps lliure?”, “Has anat alguna vegada de pesca?”, “T’agrada el cinema?” ), o preguntes indirectes o frases efectives per suscitar informació per part de l’interlocutor encara que no es formulin directament (tals com “Explica’m més sobre això”, “Sí, de debò?”, “De manera que estàs a la Universitat”). El fonamental d’una pregunta conversacional és que fa que l’interlocutor reveli informació.

– Informacions personals (comentaris “autorreveladores”): Verbalización d’enunciats que transmeten informació sobre un mateix, com els interessos, les activitats, les aficions, preferències o opinions, i el passat de la persona. Per tant, permet a l’altra persona conèixer-li una mica millor. P.i. “M’agrada fer esquí aquàtic a l’estiu”, “Provinc d’una família nombrosa”, “El meu programa de televisió favorit és ….”, o “Detesto aquesta prova”.
Encara que aquest component es denomini “autorrevelación”, el terme no implica la revelació d’informació molt personal, de sentiments íntims o de secrets de l’individu. De fet, revelar informació íntima en una conversa amb una persona relativament desconeguda segurament es considera poc desitjable i socialment inhàbil, ja que pot arribar a molestar a l’interlocutor. El procés d’explicar als altres aspectes personals sol ser gradual i recíproc.

– Ús de comentaris reforzantes o de compliment: Els comentaris de reforç (compliments) o feedback conversacional positiu (expressions de reconeixement i atenció) poden definir-se com verbalizaciones que suposen un afalac per a l’interlocutor o que reforcen el seu discurs en transmetre que un aprova, està d’acord, o comprèn el que s’acaba de dir. D’una banda, els compliments són expressions corteses i agradables per a l’interlocutor (per exemple: “M’encanta parlar amb tu”, “Has de ser molt bé jugant al tennis”, “Se’t veu molt entès en aquest tema”, etc.). D’altra banda, el feedback (o retroalimentació) conversacional positiu es refereix a comentaris, expressions o preguntes intercalades en la conversa per mostrar interès, atenció o algun tipus de reacció al que l’interlocutor diu (per exemple: “Això és molt interessant”; o altres frases menys directes però que també serveixen per transmetre l’interès del que escolta per la conversa, reforçant el discurs del que parla, com “Sí, ja…”, “Hmm”, “Estupend!”, etc.). 

q Estratègies útils per començar i mantenir una conversa:

– Mirar a la persona amb la qual vols parlar. Importància del contacte visual (mirar als ulls, amb relativa freqüència), somriures, …
– Dir una mica de tí mateix (p.i. alguna cosa que t’agradi, o alguna opinió personal)
– Preguntar a l’altra persona sobre alguna cosa que li agradi o que opini
– Fer un comentari positiu sobre el que l’altra persona ha dit
– Parlar de coses en comú, activitats, aficions… 
– Importància de l’ús de les preguntes, però que no sembli un interrogatori, s’han de fer preguntes però intercalant comentaris, opinions, etc. 
– Intercalar l’expressió d’opinions amb la petició de l’opinió de l’altre.
– Intentar compartir un temps de parla més o menys similar, és a dir, evitar el parlar excessivament o massa poc, intercalant els temps o durada de parla de cadascun.
– Importància de la “escolta activa”: no només és important escoltar, sinó fer-ho saber a l’altra persona que se li està escoltant i seguint. Això és el que es diu retroalimentació, de manera que l’altra persona sap si li estem escoltant i seguint els seus comentaris, si li entenem, si estem d’acord o no amb el que diu… Es pot fer amb components no verbals que manifesten atenció (mirada, postura, assentir amb el cap, sons vocals de seguiment) o amb afirmacions verbals (per exemple, “Estic d’acord amb el que dius”, “Sí, sí, t’escolto, t’entenc…”).
– Importància de el “empatizar” (posar-se en el lloc de l’altre), introduint comentaris de comprensió de com se sentiria, per exemple, l’altra persona en una situació donada que estigui comentant.
– Incloure l’expressió de sentiments o emocions, quan sigui convenient.
– Acceptar o estar parcialment d’acord amb una crítica o amb una opinió diferent, intentant apropar posicionaments.
– Tenir en compte sempre el tipus de situació en la qual es dóna la conversa (moment, lloc, esdeveniments…), adequant a les circumstàncies el contingut (el que es diu) i el to emocional (to i volum de la veu, expressió facial, actitud cordial, alegre, comprensiva, seriosa, etc…).