La importància de l’afecte

Els humans som éssers socials, i possiblement l’espècie més social. Per això, la interacció amb els altres constitueix un dels components clau no només per a la nostra evolució i desenvolupament, sinó també com a mecanisme que ens defineix i identifica. Concretament, l’afecte (o afectivitat) representa una de les principals necessitats i eines que ens permet l’acostament i vinculació amb els altres. Aquest, en el món de la psicologia s’entén com la susceptibilitat que les persones experimentem davant certs elements del nostre entorn. D’una forma menys formal, també s’ha definit com la inclinació o l’expressió de sentiments subjectius cap a algú o alguna cosa, on es desprèn doncs, que poden trobar-se involucrades emocions com l’alegria, la tristesa, l’enuig, etc. A més, aquest acostuma a manifestar-se d’una manera bidireccional o interactiva, i especialment quan estan involucrades dues o més persones.
Aquest és un tema especialment significatiu per a aquestes dates. En aquesta època de l’any, on encadenem esdeveniments i reunions constants amb familiars i amics, és potser el moment on més aflora aquesta important “habilitat”. Així, a part de caracteritzar-se per abundants menjars i obsequis, resulta particularment útil per enfortir, crear, recuperar i/o mantenir vincles. En aquest sentit, al costat dels familiars (els quals acostumen a ser la majoria dels presents), poden aparèixer noves cares que permetran engrandir el nostre cercle proper i posar a prova les nostres habilitats socials. Habitualment, aquest tema passa desapercebut o se sobreentén que forma part d’aquests dies, sent poc comú parar-se a observar al nostre voltant, i a les reaccions que aquestes dates tenen sobre la nostra persona; per la qual cosa resulta especialment útil conscienciar-nos i atendre a tot el que esdevé, focalitzant-nos especialment en les relacions amb els altres.
No és només doncs, el fet d’abandonar la rutina i el treball el que ens permet “carregar piles”, sinó que hi ha certs elements que propicien especialment que el nostre estat d’ànim millori. Entre ells es troben la il·lusió per tot el que envolta aquests dies, l’anticipació de certs esdeveniments (sopars, reis …), o el plantejament de futurs projectes. D’altra banda però, també acostuma a ser motiu d’estrès i ansietat, ja que és temps de preparatius, compres i plans constants, que en ocasions dificulten el poder gaudir plenament. Davant d’això, i justificant les primeres línies d’aquest article, el saber donar, rebre i valorar les diferents mostres d’afecte pot ajudar-nos a minimitzar l’impacte “negatiu” i a potenciar tots els components positius. Hem d’agafar-lo i considerar-lo, valorar-lo en la seva essència, processar-lo i gaudir-lo, procurant fer una anàlisi retrospectiu del que estem sentint.
A banda, mereix especial atenció la psicopatologia de l’afecte. En aquest sentit, per excés o per defecte, hi ha diferents alteracions de l’afectivitat que poden trobar-se o jugar un paper clau en diferents problemes psicològics. Es parla d’afecte aplanat quan hi ha absència o gairebé absència en l’expressió d’afecte. En alguns quadres psicòtics i en demències pot aparèixer aquesta alteració afectiva. D’altra banda, en l’afecte inapropiat apareix una discordança entre el contingut de la parla o la ideació i l’expressió d’afecte. Així, en el trastorn bipolar (especialment en fase maníaca), és típic que aparegui aquest subtipus. Parlem d’afecte làbil quan apareix una variabilitat anormal, on poden mostrar-canvis bruscos i sobtats. En aquest cas, en certs trastorns de personalitat com el límit o l’histriònic sol poder ser observat.
De tot el que s’ha explicat es desprèn doncs, que l’afecte és un component clau de l’ésser humà. Representa un concepte aparentment obviat i imperceptible, que a la vegada és el nucli principal de tota relació. A més, és una cosa que es troba des que naixem fins que morim, podent crear-se no solament cap a altres persones, sinó també amb animals o objectes. El valor que li proporcionem resultarà decisiu per a la forma en què interaccionem en el futur.
Finalment és important indicar que es tracta d’un concepte ampli, que inclou molts elements i subprocessos. En cas de tenir dubtes o voler ampliar informació al respecte, posa’t en contacte amb el nostre equip, t’ajudarem.