La presa de decisions i la resolució de problemes

Cada dia de les nostres vides, des que ens llevem fins que ens tornem a ficar al llit, de forma més i/o menys conscient, estem contínuament fent prediccions i triant entre diferents opcions, és a dir, prenent decisions. Aquestes poden ser simples i fins i tot “automàtiques”, com lligar-nos les sabates d’una determinada manera i en un moment concret, o triar un camí més curt per arribar a una cita. D’altres, en canvi, comporten un procés de reflexió molt més profund. Habitualment, aquestes últimes estan relacionades amb aspectes significatius de les nostres vides, com quedar o no amb una persona que ens agrada, fer un tipus de feina o un altre, etc.
De vegades, per experiències viscudes i per trets concrets de la nostra personalitat, podem atribuir una importància majúscula a gairebé totes les decisions que prenem, alentint el procés i limitant la realització de les activitats diàries. Sovint, aquells que exhibeixen aquesta inseguretat constant tenen certes dificultats relacionades amb l’autoestima, la qual cosa es tradueix en un sentiment d’inferioritat i inseguretat personal, i per tant en por a l’hora de triar entre diferents opcions. A més, és típic també manifestar comportaments dependents cap als altres, delegant el camí de la presa de decisió als més pròxims o a aquells que es conceben com més segurs o preparats per realitzar-ho. Així, les dificultats per prendre decisions, i per tant, per resoldre problemes, poden venir de la pròpia situació en si, o de certes limitacions personals. A continuació doncs, s’exposarà un mecanisme específic que pot facilitar-nos aquest camí:
1. Orienta i delimita el problema: En un primer moment és imprescindible acotar bé el problema en si. Hem d’afegir aquí totes les variables que estan en joc, tant a nivell personal com extern. La definició realista i exhaustiva dels components que ens estan fent dubtar és una de les parts més importants del procés.
2. Elabora un pla: És important generar conductes o opcions alternatives. Cal plantejar alternatives plausibles per solucionar-ho, procurant tenir un bon nombre d’opcions a poder triar. Aquí, resulta d’ajuda també especificar formes de fer-ho, ja que quan ens trobem en la situació, tindrem més armes per fer-hi front. Es tracta de flexibilitzar la nostra ment, de tal manera que puguem estar preparats per al que pugui succeir.
3. Anticipa possibles resultats i les seves conseqüències: Relacionat amb el punt anterior, l’anticipació dels resultats que es podran obtenir i de les seves conseqüències contribueix també a la construcció de l’escut que ens permetrà afrontar de manera més eficient possibles circumstàncies adverses. Realitzar aquesta anàlisi no vol dir tenir-ho tot controlat, sinó plantejar-nos que pot haver finals alternatius. Si ens quedem ancorats en aquest punt, podem entrar en una espiral de preocupació constant que no ens permetrà avançar, i el que és pitjor, ens impedirà prendre i executar una decisió concreta
4. Controla el procés: Aquest aspecte se situa dins de la mateixa resolució del problema. Mentre ho estiguem executant, convé anar processant i atendre a tot el que va succeint, analitzant si es relaciona amb el que havíem anticipat. En cas que ens estiguem desviant molt del nostre esquema, podrem prendre alguna de les alternatives que ens havíem aconseguit plantejar.
Podríem definir el mecanisme de presa de decisions i de resolució de problemes com el procés en el qual hem de trobar una conducta o conductes adequades per a una situació en què hi ha una sèrie de successos incerts. L’elecció d’una situació és ja un aspecte que pot entrar en el procés. Hem de seleccionar els elements que resulten rellevants i ignorar aquells que no ho són, juntament amb analitzar la relació entre ells. Un cop determinada i delimitada la situació, per facilitar la presa de decisions és necessari plantejar-nos accions alternatives, generalitzar per imaginar l’escena final, i avaluar els resultats procurant tenir en compte la incertesa de cada opció.
Cadascun de nosaltres afrontem les situacions de la nostra vida quotidiana d’una forma específica i totalment diferent als altres, basant-nos en la nostra experiència i sobretot en el reforç rebut després de resoldre situacions similars. Les dificultats poden relacionar-se amb diferents aspectes, i és important treballar no només el procés, sinó aquelles característiques que propicien que aquest es vegi entorpit.
En el nostre centre de psicologia, situat a Mataró, rebràs tota la informació que necessitis i que consideris important. En cas de tenir dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres. T’ajudarem.