La negociació familiar

Sovint hem sentit a parlar de la importància de la negociació familiar, però alhora, ens vénen dubtes que fan plantejar-nos preguntes com; què és exactament? Quan l’hem d’utilitzar? De quina manera? Ens aportarà beneficis?
En aquest breu article volem aclarir-vos totes aquestes preguntes freqüents que us poden haver sorgit alguna vegada.
La negociació familiar tracta de restablir la comunicació entre els diferents membres que formen la família en qüestió. Hauríem d’utilitzar-la sempre, qualsevol situació pot generar diferències entre membres que, parlant-ne, es podran solucionar.  
Els beneficis principals que ens aportarà serà fomentar actituds de col·laboració entre els i les membres (no de competició entre diferents opinions), i ser capaços entre tots i totes de trobar noves maneres de solucionar un mateix conflicte. És important que negociem interessos en l’àmbit familiar i no posicions personals concretes d’un/a membre. Hem de tenir en compte que en la negociació es tracta de situar-nos a tots i totes en el mateix bàndol i crear noves formes de consens tot prenent pròpies decisions. Es tracta d’aconseguir de crear un espai neutral, tranquil i confidencial on poder duu a terme aquesta activitat.
La metodologia que hem d’emprar consta de quatre passos a seguir:  
1. Exposició del problema. Que servirà per obtenir tota informació de la situació problema i interpretar-la fent participar a la totalitat de membres implicats/des.
2. Recerca d’acords per arribar a un consens que ens durà a la solució del problema.
3. Elecció de la solució que ens sembli més efectiva i eficaç consensuada entre tots i totes les membres.
4. Posar la solució escollida en pràctica.
Cal que també tinguem present quines condicions bàsiques s’han de donar per a una bona conciliació: que totes les parts estiguin “en fred” i puguin parlar i escolar amb calma, saber demanar perdó i fer-ho si és convenient, evitar males maneres a l’hora de dirigir-nos als altres membres i està disposats/des a cedir, sinó no estem negociant.
El nostre equip de professionals situat a Mataró, t’ajudarà i facilitarà informació en cas de voler aprofundir sobre aquesta temàtica. No dubtis en contactar amb nosaltres.