Parlem del suïcidi

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aproximadament cada any es treuen la vida unes 800.000 persones. A més, una quantitat molt més elevada intenten fer-ho. Es calcula que el 78% es produeixen en països amb ingressos mitjans i baixos, i és la segona causa principal de defunció en persones d’entre 15 i 29 anys d’edat, afectant per tant, a població adulta i adolescent. Al costat d’això, hem de ressaltar el seu progressiu augment en els últims anys, on segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), al 2012 la taxa va créixer un 11,2% respecte a l’any anterior. I la ràtio per gènere és d’aproximadament 3 homes per cada dona. Aquestes dades doncs, ens reflecteixen la importància que té aquest tema no només per a la salut pública, sinó per a tota la societat en general.

Existeixen múltiples causes i factors de risc associats a aquest fenomen. Entre ells, la presència de psicopatologia és un aspecte especialment important. Entre un 60 i un 80% dels suïcidis que es cometen es donen en persones diagnosticades de depressió. Així, tenir aquesta malaltia incrementa en unes 30 vegades el risc de suïcidi respecte al risc de la població general. A més, aproximadament el 50% de persones amb Trastorn Bipolar han comès un intent de suïcidi, sent el risc 4 vegades més gran que en la depressió. També els trastorns relacionats amb consum de substàncies es troben estretament relacionats, i concretament l’abús d’alcohol. Aquest últim però, s’entén més com a conducta conseqüent d’un malestar psicològic previ. En aquesta línia, tot i que el suïcidi s’acostuma a vincular el fet de patir un trastorn mental específic, hi ha altres possibles causes. Entre elles, els moments de crisi que posen a prova les nostres habilitats d’afrontament són particularment rellevants. Per exemple, els problemes econòmics, la pèrdua o mort d’algun ésser estimat, les ruptures de relació, o la detecció d’alguna malaltia crònica constitueixen algunes situacions de risc. També les experiències vinculades a violència, desastres i abusos es troben estretament lligades. Al costat d’aquests, se citen també el gènere masculí, ser major de 75 anys, l’aïllament social i el baix nivell socioeconòmic com a altres factors de risc. Tot i això, el més perillós amb diferència és l’existència d’un intent de suïcidi previ.

A partir d’aquí, hem de parlar i explorar el suïcidi?

Hi ha un clar estigma en relació als trastorns mentals i el suïcidi. Això, al seu torn, actua com a limitació, dissuadint la recerca d’ajuda en aquelles persones que pensen en suïcidar-se o ja han tractat de fer-ho. Arran d’això, el desenvolupament d’estratègies de prevenció útils s’han vist minvades per la manca de sensibilització respecte a aquest tema com a problema de salut pública principal i al tabú que existeix en la majoria de societats per examinar-lo de manera oberta. A més, un dels falsos tòpics existents és el que parlar de suïcidi pot activar idees o plans de suïcidi. Per contra, parlar d’això sol ser un alleujament per als pacients. D’aquesta forma, un clínic està sempre moral i deontològicament obligat a valorar la possible presència d’aquest símptoma en la depressió i en qualsevol altre quadre en el qual se sospiti la presència d’idees suïcides. I en el cas que sigui un símptoma clar, aquest hauria de ser el primer objectiu terapèutic.

El professional haurà d’abordar-lo amb les habilitats terapèutiques adequades, sent l’escolta empàtica i la no estigmatització unes armes fonamentals. Al costat d’aquestes, la detecció de la causa dels pensaments suïcides resulta clau. El treball del malestar emocional vinculat a aquest tipus de pensaments mitjançant l’ús d’intervencions eficaces i clínicament útils suposa una eina de prevenció molt important.

En conclusió, el suïcidi és un problema greu que afecta una quantitat molt elevada de persones any rere any. A més, i lamentablement, és especialment recurrent en la nostra societat. Tant la població general com els professionals sanitaris hem de treballar per augmentar la sensibilització i reduir l’estigmatització en relació a aquesta temàtica, procurant fomentar una major aproximació i confiança en les persones que s’ho plantegen.

Si t’interessa aprofundir sobre aquesta, o qualsevol altra temàtica que consideris rellevant, el nostre equip de psicòlegs, situats a Mataró, procurarà resoldre totes les teves preguntes. No ho dubtis i contacta amb nosaltres.