Resiliència i benestar

RESILIÈNCIA I BENESTAR COM POTENCIAR ELS NOSTRES RECURSOS PERSONALS Si fem una mirada enrere de les nostres vides, molt possiblement serem capaços d’identificar algun moment en el qual hàgim estat capaços de sobreposar-nos davant un esdeveniment negatiu o advers. Així, la resiliència s’entén com la capacitat d’assumir amb flexibilitat situacions límit i sobreposar-se a elles, afavorint l’adaptació positiva i el reajustament psicològic i emocional. És important tenir en compte però, que ser resilient no significa no sentir dolor, malestar o experimentar certes dificultats a l’hora de fer front a les adversitats. Evidentment, la mort d’un ésser estimat, la detecció d’una malaltia greu o la vivència de situacions estressants a nivell familiar o laboral, per exemple, són successos que generen un impacte molt elevat a més de legítim a les nostres vides, produint sentiments de tristesa, ansietat, solitud, ràbia, etc. Tot i això, en general, acostumem a ser capaços de fer front a aquests successos; reinventant-nos, encarant el futur amb optimisme i retrobant el sentit per seguir lluitant pels nostres objectius vitals. D’aquesta manera doncs, hem de tenir en compte que un dels components clau de la resiliència, és en si mateix, el malestar que produeixen els obstacles que afecten el nostre estat emocional. No obstant això, en algunes ocasions sembla que no som capaços d’aconseguir sortir del malestar emocional provocat per aquestes circumstàncies, quedant-nos estancats en pensaments i sentiments pertorbadors. Per això, a continuació s’exposen algunes de les estratègies que podem utilitzar per potenciar els nostres recursos personals, les quals la seva combinació pot potenciar i contribuir a desenvolupar la resiliència: – Rememorar episodis de superació: Revisar situacions en què hàgim estat capaços de gestionar i positivitzar el nostre malestar pot ser un factor clau per encarar els esdeveniments adversos actuals. Tot i que certament cada circumstància és diferent, hi ha components comuns que hem de tenir presents. Preguntes com ¿quines estratègies he utilitzat per fer front a esdeveniments estressants? o ¿què m’ha ajudat a sentir-me més esperançat/da respecte al meu futur? Poden ajudar a descobrir algunes respostes útils per enfrontar-nos de manera efectiva a certs esdeveniments. – Utilitzar la introspecció: Encara que pot resultar incòmode, portar la mirada cap a l’interior de nosaltres mateixos pot afavorir la identificació prematura de certs pensaments i sensacions negatives que precipiten l’arribada de malestar emocional. Així, tant en explorar antics episodis com a l’hora de fer front a esdeveniments actuals, convé identificar què estem sentint o pensant en aquest moment, i on ho estem experimentant. – Plantejar objectius realistes i assolibles: Marcar metes concretes, específiques i temporals pot ser de gran ajuda per mantenir l’atenció en el present i conscienciar-nos de que la nostra vida té un sentit concret pel qual hem de seguir lluitant. A més, els objectius han de ser optimistes, és a dir, que la seva consecució porti en si mateixa una millora en el nostre estat d’ànim. – Adoptar una actitud flexible i tolerant: Hem d’acceptar que hi haurà obstacles, i al costat d’això permetre’ns experimentar certes emocions que, tot i que en un primer moment ens resultaran desagradables, aquestes formen part del procés d’acceptació i superació. Al costat d’això, hem de permetre’ns equivocar-nos i reconèixer que el malestar és en si aprenentatge. – Mantenir i establir relacions: És important que no abandonem i ens mantinguem actius a nivell social. Les nostres relacions personals poden proporcionar-nos el suport que no ens estem permetent donar-nos a nosaltres mateixos, de manera que hem d’intentar continuar a prop d’elles encara preferim apartar i desvincular. A més d’aquestes, hi ha moltes altres estratègies que poden resultar de molta utilitat per potenciar la resiliència. Gairebé totes elles però, busquen afavorir la utilització de recursos personals amagats després del malestar que generen els diferents esdeveniments. Si vols rebre una atenció específica sobre algun d’aquests temes, no dubtis a posar-te en contacte amb el nostre equip de psicòlegs a Mataró, t’ajudarem.