En què consisteix la teràpia de grup o tractament grupal? Quins beneficis pot aportar? ¿Es pot fer juntament amb la intervenció individual?

La teràpia de grup és un tipus d’intervenció psicològica on, mitjançant la creació d’un espai d’interacció i col·laboració, es busca dotar, potenciar o modificar els recursos personals i les estratègies d’afrontament amb el principal objectiu de millorar la qualitat de vida de cadascun dels seus membres. Un aspecte clau a tenir en compte és que, encara que sigui guiat per un professional el qual aplica diferents tècniques i estratègies, el grup en si és considerat un instrument de canvi, ja que posseeix en essència, un important potencial terapèutic.

En aquesta mateixa línia, la interacció i la retroalimentació són aspectes clau que ajuden a comprendre els beneficis d’aquest tractament. Immiscuïts en aquests, alguns dels aspectes a favor són: descobrir que hi ha altres persones experimentant dificultats similars, i que per tant, els problemes no són únics i exclusius d’un mateix; posar a prova certes creences sobre les percepcions dels altres, la qual cosa afavoreix trencar amb alguns prejudicis i reduir les pors associades a aquests; afavorir la motivació i l’adherència al tractament mitjançant l’aprovació, el reforç i l’observació dels progressos aconseguits; facilitar la generalització a causa de la varietat de membres que participen i a les situacions que es poden treballar amb aquests, permetent descobrir a més, diferents solucions alternatives. En definitiva, el crear un espai on compartir experiències, emocions i conflictes interns fomenta una elevada cohesió grupal, la qual condueix a canvis en l’estat emocional i psicològic més estables a llarg termini.

D’altra banda, cal remarcar que la terapia de grup pot utilitzar-se tant de manera única com de forma complementaria a la intervenció individual. Com hem vist, hi ha certs aspectes els quals la seva aparició pot ser limitada en les sessions individuals. Així, alguns estudis han remarcat que el tractament grupal pot potenciar els efectes terapèutics aconseguits mitjançant la teràpia individual, ja que permet exposar i treballar les diferents dificultats presentades des d’una perspectiva interactiva i dinàmica on l’escolta activa, l’empatia i el reforçament configuren mecanismes clau per facilitar la millora de la persona. A més, en aquells casos en què es determini, també pot resultar beneficiosa en combinació amb altres tipus d’intervenció com pot ser la psiquiàtrica.

Al costat de tot això, és important tenir en compte que la teràpia de grup està indicada per a una gran varietat de problemàtiques. En aquest sentit, hi ha grups dissenyats per aprendre a manejar dificultats molt diverses com poden ser estratègies de maneig de l’ansietat, depressió, addiccions, gestió de conflictes, tallers per a pares, autoestima, habilitats socials, entre molts altres. A més, pot utilitzar-se amb diferents tipus de població, podent intervenir des de la psicologia d’adults o infanto-juvenil.

Finalment destacar que és comprensible que inicialment alguns siguin reticents a ficar-se en aquest procés. Els dubtes i les pors respecte a involucrar emocionalment amb els altres i a descobrir certs aspectes de la nostra identitat són totalment legítims. Tot i això, hem de tenir en compte que aquest aspecte forma part del procés, i que encara que al principi podem trobar dificultats, a poc a poc aconseguirem augmentar la confiança en nosaltres mateixos i podrem beneficiar-nos i ajudar els altres mitjançant les nostres pròpies vivències. A més, hem de tenir en compte que les persones som éssers sociables, i els nostres problemes en la majoria d’ocasions no es poden entendre sense tenir en compte la seva repercussió a nivell interpersonal.

El nostre centre de psicologia situat a Mataró ofereix diferents tallers grupals. Si vols rebre més informació o creus que pots beneficiar-te d’algun d’ells no dubtis en contactar amb nosaltres. T’ajudarem.

A causa de l’alteració a les àrees cerebrals que regulen el control de la conducta i de l’atenció, és freqüent que el TDAH vagi associat amb problemes de conducta que varien en intensitat i freqüència en funció d’altres factors, un d’ells els nostres estils educatius. Per això, és interessant “entrenar-nos” com a pares per aplicar conseqüències de forma efectiva, així com per adaptar l’entorn i les rutines per poder ajudar al nostre/a fill/a a funcionar de forma més efectiva i, conseqüentment, a sentir-se millor amb ell mateix i amb el seu entorn.
Pautes educatives generals:
    Proporcionarem al nostre/a  fill/a una vida endreçada organitzant els seus horaris i establint moments de pauses, descansos i activitat física.    Actuarem (i ens referim a aplicar conseqüències) quan es doni una conducta no desitjable, més que queixar-se o criticar-la.    Anticiparem i planificarem com actuarem davant possibles situacions problemàtiques (quines conseqüències aplicarem), això ens ajudarà a mantenir-nos serens, no perdre el control i aplicar conseqüències de forma més efectiva i raonable.    Reforçarem/castigarem la conducta desitjada o a eliminar de forma immediata; no cal demorar-se en el temps per felicitar ni per aplicar conseqüències.    Serem coherents i conseqüents en els pactes sobre els reforçadors i en les conductes que es premien i les que no són acceptables o s’han de corregir. En aquest punt és important assenyalar que tots dos pares han de posar-se d’acord en quines conductes són permeses o no, i com premiar-les o castigar-les.    Li proporcionarem un feedback freqüent; això vol dir que li farem comentaris continus i de forma positiva sobre el que està fent bé o el que encara ha de millorar i com fer-ho (sempre en to positiu i sense caure en la crítica, hem de tenir en compte que són nens amb tendència a presentar una baixa autoestima); d’aquesta manera, li servirem de guia externa sobre com actuar o resoldre les diferents situacions i tasques que se li plantegen.    Dedicarem un temps estipulat i que servirà com reforçador per compartir amb ell/ella alguna activitat que li agradi amb nosaltres. Si són nens més grans, podem dedicar un temps del dia a parlar amb ell/ella sobre com es sent, què li preocupa…Ha de ser una estona exclusiva per a ell/ella, en la que puguem centrar la nostra atenció sense interrupcions.    Reforçarem el contacte ocular durant la comunicació i esperarem a que estigui receptiu per escoltar-nos amb atenció (que no estigui distret amb alguna cosa que li agradi ni enfadat/da).    Les nostres normes han de ser poques i clares. Els nens de vegades no les compleixen perquè no les recorden o no les comprenen.•    Les ordres o instruccions han de ser senzilles, directes i concises. Evitarem que vagin carregades d’emocions negatives i fomentarem el to emocional neutre.    No pararem atenció quan interrompi i farem evident el moment en el qual pot intervenir; tot seguit, li felicitarem per intervenir en el moment adequat (tot i que abans hagi interromput).    Especificarem perquè l’estem felicitant: “molt bé, estic molt content/a perquè has aconseguit vestir-te molt més ràpid que ahir i t’he hagut d’ajudar menys”.    Establirem rutines en aquelles tasques que menys li motivin (per exemple, els deures o recollir la seva habitació) i les dividirem en subtaques que impliquin poc temps,  establint descansos i recompensant-li verbal i/o afectivament (amb  elogis, abraçades, petons…).    És convenient fer referències temporals ja que solen perdre la noció del temps amb facilitat. Per exemple, avisar de quant temps queda per jugar i per començar a fer els deures i anar anticipant la següent tasca.    Li recordarem la conseqüència positiva que tindrà el realitzar la tasca (el reforçador).    Farem de guia verbal perquè parin esment als detalls importants de la tasca. Per exemple “què hem de fer? Hem d’aconseguir recollir la cambra…però com ho anem a fer?, primer recollirem la roba que està en la cadira (deixar-li temps perquè ho faci i reforçar-li), ara les joguines del sòl…fixa’t que no hi hagi algun sota el llit…”.    Ens esforçarem a trobar contínuament virtuts (encara que siguin petits detalls o millores), les hi assenyalarem verbalment i evitarem criticar contínuament el que fa malament.    Excepte en situacions límit, evitarem el càstig; els nens/as amb TDAH funcionen millor reforçant-los que castigant-los. Evitarem perdre el control emocional i caure en la confrontació.
En el proper article farem esmena i detallarem diferents tècniques a aplicar tant quan es donin situacions no acceptables o límit, com a per a reforçar les conductes que desitgem instaurar en nens amb TDAH.