Coaching de parella

Pel que fa al Coaching, aquest representa actualment un dels mètodes d’intervenció més prometedors. A nivell general, procura principalment guiar, instruir, acompanyar o entrenar a la persona (o en aquest cas persones), centrant-se en potenciar els seus recursos personals per aconseguir la consecució d’objectius, metes i/o habilitats específiques. A més, posseeix l’avantatge de poder ser aplicat en un rang molt ampli de situacions o àrees: personal, empresarial, executiu, etc. Entre aquests, la seva utilització en l’àmbit de les relacions íntimes resulta cada vegada més atractiu i eficaç.

Així, el coaching de parella s’encara a ajudar a tots dos membres, a curt i llarg termini, en el seu esforç mutu per solucionar els seus problemes d’interacció. Per a això, mitjançant estratègies de lideratge personal i potenciant l’autodescobriment, busca avaluar i aprofundir sobre els rols, objectius i creences de cadascú. D’aquesta manera, promou el descobriment i la utilització dels recursos individuals endinsant-se en l’anàlisi d’aquells aspectes que facilitin l’aproximació i la recerca d’objectius comuns. Al costat d’aquests, i encara que s’han d’adaptar a les demandes presentades, a continuació s’exposen alguns dels seus objectius:

–    Facilitar recursos i eines per aprendre a exposar i solucionar els conflictes.
–    Actuar com a acompanyant del canvi. El coach busca potenciar la maduració de la relació i el caràcter interdependent d’aquesta.
–    Obtenir una visió més profunda i sensible de la relació. En aquest sentit, es tracta d’identificar aquells aspectes que generen conflicte en cada un dels participants, tenint en compte característiques individuals i del propi vincle.
–    Valorar i modificar les creences, pensaments i comportaments disruptius que limiten i frenen el progrés de la relació. Aquest aspecte és particularment important, ja que tots dos membres hauran d’adoptar un paper actiu i ajudar-se a descobrir i reconèixer certs components mitjançant una actitud de col·laboració activa.
–    Explorar i realçar aquells aspectes que deixen entreveure el millor de la relació i de cadascun dels membres. Des d’aquesta orientació es considera clau potenciar i remarcar tant aquells comportaments, actituds i creences limitants com aquells que promouen una millor relació.

Amb aquests i altres recursos, aquesta intervenció pot ajudar a millorar la qualitat de vida en parella mitjançant sessions dinàmiques, reflexives i principalment enfortidores dels recursos, estratègies i competències individuals i relacionals. A més, procura que els canvis produïts siguin profunds i que es mantinguin el major temps possible. L’escolta, l’empatia, la confiança, la comprensió i el respecte són alguns dels components protagonistes en les diferents sessions.

Encara que com s’ha remarcat, els problemes de parella són molt variats, mètodes com l’aquí exposat poden ajudar a millorar substancialment aquesta o altres dificultats. Entre elles, l’estrès, l’ansietat o els problemes de l’estat d’ànim es poden veure enfortits mitjançant l’ús d’aquestes estratègies. Els professionals del nostre centre, situat a Mataró, estan especialitzats en aquesta i altres orientacions l’eficàcia i utilitat ha estat provada en un ampli espectre de situacions.

Si vols obtenir més informació al respecte, o tens qualsevol pregunta, posa’t en contacte amb nosaltres. T’ajudarem.