Depressió per intimidació a l’adolescència

La intimidació a l’adolescència està fortament associada amb la depressió més endavant a la vida, segons suggereix un nou estudi publicat a ‘The British Medical Journal’ aquesta setmana. Un equip de científics, dirigit per Lucy Bowes, de la Universitat d’Oxford, al Regne Unit, va dur a terme un dels majors estudis sobre l’associació entre la intimidació pels companys en l’adolescència i la depressió en l’edat adulta primerenca.

La depressió és un problema important de salut pública amb costos econòmics i socials alts. Hi ha un ràpid augment en la depressió des de la infantesa a l’edat adulta i un factor que contribueix podria ser la intimidació pels companys, però el vincle entre l’assetjament escolar i la depressió en l’edat adulta encara no és clar a causa de les limitacions en la recerca anterior.

Els autors d’aquest treball van realitzar un estudi observacional longitudinal que va examinar la relació entre l’assetjament als 13 anys i la depressió als 18 anys. En concret, van analitzar les dades d’intimidació i depressió de 3.898 participants del ‘Estudi Longitudinal Avon de Pares i Fills’ (ALSPAC, per les seves sigles en anglès), una cohort de naixement basada en la comunitat de Regne Unit.

Els participants van contestar a un qüestionari als 13 anys sobre la intimidació i als 18 anys van completar una avaluació que identifica a les persones que compleixen amb els criteris acordats a nivell internacional per a la malaltia depressiva.

Dels 683 adolescents que van dir haver patit assetjament freqüent en més d’una vegada a la setmana als 13 anys, el 14,8 per cent d’ells estaven deprimits als 18 anys. Entre els 1.446 adolescents que havien estat víctimes d’alguna intimidació entre 1 i 3 vegades al voltant de sis mesos als 13 anys, el 7,1 per cent estaven deprimits als 18 anys.

Només el 5,5 per cent dels adolescents que no van experimentar assetjament estaven deprimits als 18 anys. Al voltant de 10,1 per cent dels adolescents intimidats amb freqüència va patir depressió durant més de dos anys, en comparació del 4,1 per cent del grup amb joves que no havien estat objecte de ‘bullying’ durant la seva infància.

En total, 2.668 participants tenien dades sobre assetjament i depressió, així com altres factors que poden haver causat la depressió, com a intimidació prèvia a la infància, problemes mentals i de comportament, composició familiar i esdeveniments vitals estressants.

Quan es van tenir en compte aquests factors, els adolescents assetjats amb freqüència encara tenien al voltant del doble de probabilitats de depressió en comparació d’aquells que no van patir intimidació. Aquesta associació va ser la mateixa per a homes i dones.

El tipus més comú d’intimidació eren insults, que van patir el 36 per cent, mentre que al 23 per cent li havien agafat les seves pertinences. La majoria dels adolescents no l’hi diuen a un professor (entre el 41 i el 74 per cent) o a un dels pares (24-51 per cent), però fins al 75 per cent li explica a un adult la seva intimidació física, com ser colpejat o agredit.

Si això fos una relació causal, fins al 30 per cent de la depressió en l’edat adulta primerenca podria atribuir-se a la intimidació en l’adolescència, expliquen els autors, afegint que l’assetjament podria fer una contribució substancial a la càrrega global de la depressió.

Encara que es tracta d’un estudi observacional i no hi ha conclusions definitives que es puguin extreure sobre causa i efecte, aquests científics diuen que les intervencions per reduir la intimidació a les escoles podria ajudar a disminuir la depressió en la seva vida posterior.