Descobert el mecanisme pel que l’abús de cànnabis pot provocar esquizofrènia

Un equip d’investigadors del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) ha descobert un mecanisme pel qual l’abús del consum de cànnabis pot produir alteracions del sistema nerviós comparables a la psicosi i l’esquizofrènia. L’estudi, publicat en tres revistes científiques, ajuda a comprendre la forma en què l’abús de cànnabis implica efectes negatius, especialment entre els més joves, el sistema nerviós dels quals es troba en fase de maduració.

L’estudi, dirigit per l’investigador del CSIC Javier Garzón Nen, de l’Institut Cajal, indica que certes anomalies en la neurotransmisión de glutamato i dopamina, quan coincideixen en determinades àrees del cervell, es manifesten en alteracions de la conducta que es reconeixen com a esquizofrènia. Afegeix, a més, que l’estudi sistemàtic d’alteracions genètiques i epigenètiques ha descartat les alteracions del desenvolupament del sistema nerviós com a causa principal de l’esquizofrènia.

Segons el coneixement científic actual, l’esquizofrènia està provocada per una disfunció d’un receptor del glutamato: el NMDAR. Això produeix l’augment de la funció dopaminérgica típica de la psicosi i de l’esquizofrènia. Existeixen factors hereditaris que determinen que uns individus siguin més vulnerables a patir aquesta malaltia. No obstant això, factors ambientals o mals hàbits com el consum de certes substàncies poden accelerar la seva aparició o augmentar el seu impacte.

El sistema cannabinoide endogen és beneficiós, ja que controla la excitabilidad del glutamato NMDAR, que al seu torn és essencial en processos com la memòria i l’aprenentatge. El conjunt funciona com un mecanisme fisiològic en el qual la inhibició proporcionada pel cannabinoide redueix l’excitació del NMDAR permetent-li realitzar la seva funció però vigilant que no comprometi la funció cel·lular.

Davant aquest equilibri tan delicat, l’abús del cànnabis –sumat al sistema cannabinoide endogen- augmenta desproporcionadament el pes de la inhibició sobre el sistema NMDAR, la qual cosa dóna lloc a signes de psicosis. Per fer front a aquesta situació, es recluten mecanismes endogens per alliberar la funció NMDAR de la inhibició. Existeix el risc que aquest sistema de desconnexió pugui no funcionar adequadament. Quan això succeeix, l’individu presenta una vulnerabilitat que podrà conduir-li a l’esquizofrènia.

“L’abús del cànnabis trenca el preuat equilibri entre excitació (NMDAR) i inhibició (cannabinoides endogens) i empeny el plat de la balança cap a la inhibició, i per tant permet una major activitat d’aquells altres sistemes controlats negativament pel NMDAR, com el dopaminérgico”, explica l’investigador Javier Garzón Nen.

L’abús de cànnabis inhalat sol donar lloc a quadres de psicosis que remeten amb el tractament adequat, per la qual cosa és reversible. Però la repetició d’aquestes conductes pot conduir a danys duradors del sistema nerviós. El risc és major en individus amb predisposició genètica, atès que pot conduir-los a l’esquizofrènia.

Els estudis citats fiten la cerca d’anomalies a la relació del receptor cannabinoide 1 amb el receptor NMDAR, que amb caràcter genètic proporcionen aquesta vulnerabilitat al cànnabis. Donades les possibilitats terapèutiques del cànnabis, aquest coneixement ajudarà a reduir la influència negativa del cànnabis en processos com l’esquizofrènia i a desenvolupar fàrmacs per tractar la psicosi cannábica.