Desenvolupar l’autoestima

ESENVOLUPAR L’AUTOESTIMA I LA CONFIANÇA EN UN MATEIX

Què és l’AUTOESTIMA? És el que cada persona pensa que és i la mesura en què li agrada la seva pròpia persona; per tant, es reflecteix en les idees que tenim sobre nosaltres mateixos (autoconcepto) i en la forma en què ens valorem (autovaloración). És un silenciós respecte per un mateix, … la sensació del propi valor.

Algunes definicions importants…

– “…avaluació que fa l’individu en referència a si mateix, expressant una actitud d’aprovació/desaprovació” (M. Rosenberg, 1965) “… i indica la mesura en què l’individu es creu capaç, significatiu, amb èxit i mereixedor” (S. Coopersmith, 1967)
– “…compta amb dos aspectes interrelacionats: sentit d’eficàcia/competència personal i sentit de mereixement personal; per tant, constitueix la suma integrada d’acte-confiança i acte-respecto…” (N. Branden, 1969)
– “…l’autoestima sorgeix de la discrepància entre el sí mateix percebut (autoconcepto: el que la persona pensa que és) i el sí mateix ideal (el que a la persona li agradaria ser)…” (Pope, McHale & Craighead, 1988)

L’autoestima genuïna no és comparativa ni competitiva, i això vol dir que no s’estableix en comparació d’uns altres ni s’assenta en la falta de qualitats alienes. El principal obstacle per a l’autoestima és la comparació, tant amb altres persones amb qualitats més desenvolupades com amb la nostra pròpia imatge ideal; de manera que en tots dos casos es condiciona el valor personal a la semblança amb els models. L’autoestima s’assenta en el valor com a persona i en el dret a rebre amor pel fet d’estar viu, independentment dels resultats o de les qualitats dels quals ens envolten.

El cometre equivocacions és humà, l’important és reconèixer-los i créixer. El fonamental seria el no autodevaluarnos com a entitats totals, sinó avaluar les pròpies característiques i actuacions, rectificar si és necessari, alhora que valorar les qualitats i actuacions reeixides.

“El pitjor dels mals que li pot succeir a l’home 
és que arribi a pensar malament de si mateix” (Goethe)

Quins factors han pogut contribuir a disminuir la seva autoestima?
q Credibilitat disminuïda
q Sentiment negatiu sobre si mateix
q Sensació de ser diferent als altra 
q Percepció de fracàs en la majoria de les coses
q Exerceixo afectat adversament
q Por a interactuar amb els altra
q Incapacitat per aconseguir objectius
q Incapacitat per completar alguna cosa
q Estàndards perfeccionistes (tendència a “posar el llistó molt alt”)
q Desaprovació contínua
q Insatisfacció corporal
q Rabietas i capritxos que causen autoaversión
q Culpa i vergonya com a conseqüència d’accions
q Incapacitat per confiar en les meves pròpies percepcions/opinions
q Incapacitat para comprometre’m
q Dificultats en la cura d’un mateix/a q
Sensació de no ser tan bé com els altra
q Pèrdua de confiança en la capacitat per dur a terme fins a les tasques més petites
q Culpa pel que els altres han de sofrir a causa dels meus canvis d’estats d’ànim

PROCESSO PER SANAR ELS COMPLEXOS I AUGMENTAR L’AUTOESTIMA: Els complexos són conclusions irracionals sobre qui és un i el que val. Aquestes conclusions, encara que s’han vingut extraient al llarg de tota la vida i constitueixen un sistema relativament estable, són susceptibles de modificació. 

Passos del procés:

Þ Adonar-se (RECONÈIXER):
– del contingut dels pensaments irracionals
– de com afecten aquests pensaments a les emocions i es manifesten en la vida quotidiana
– de la idea basi comuna de la qual parteixen els pensaments desvalorativos (no sóc adequat, no valc, sóc dolent, no mereixo, no puc, etc)

Þ Acceptar (ACCEPTACIÓ INCONDICIONAL):
– L’acceptació és un resultat i alhora una elecció. Acceptar-se és una opció. Un pot triar conscient i voluntàriament l’acceptar-se a tot moment i en tota situació. 
– Fixar aquest pensament de manera que quedi ben gravat i interconnectat amb el nostre sistema de creences fins que actuï semiatuomáticamente (recordar-se sovint aquest pensament; escriure-ho de forma repetida; visualització: imaginar-se a un mateix instal·lat en un estat d’acceptació incodicional; …)

Þ Valorar les qualitats que es posseeixen (VALORACIÓ POSITIVA):
– Així com l’acceptació incodicional produeix solidesa de l’autoestima i un sentit d’autonomia i independència personal, la valoració de les pròpies qualitats produeix confiança en les pròpies capacitats per afrontar els reptes de la vida. 
– El benestar i la satisfacció derivades del propi reconeixement constitueixen la millor motivació per seguir desplegant qualitats, afrontar els reptes vitals i recolzar el desenvolupament cap a noves metes.

Possibles estratègies/actituds que pot utilitzar per intentar elevar la seva autoestima. Marqui les que li agradaria o podria provar (posar aspa en requadre). Indiqui, al final de la frase, si ha utilitzat alguna vegada alguna d’elles.

q Canviar els meus processos de pensament
q Calibrar i centrar-me en els meus èxits del passat
q Creure en mi mateix/a q
Concedir-me reconeixement pels assoliments
q Fer coses que em resultin temibles o difícils
q Determinació d’aprofitar més la vida
q Autoafirmación
q Autoaceptación
q Fer tot el que pugui a qualsevol moment
q Autodisciplina
q Baixar els meus estàndards perfeccionistes
q No inquietar-me per les coses
q Centrar-me en el positiu
q Viure el dia a dia
q Creure als altres que afirmen el meu valor
q Adonar-me que no he desistit, que m’he esforçat per resoldre els meus problemes
q Distanciar-me dels mals records del passat
q Saber que sóc igual que els altres 
q Acceptar/tolerar les frustracions (com a p. no aconseguir ràpidament els meus objectius)
q Pensar en mi mateix/a com una persona bona i positiva en general

Indiqui quin d’aquestes accions vol emprendre amb l’objecte d’augmentar la seva autoestima:

q Desenvolupar un fort sistema de suport
q Ser un bon amic/a q
Brindar suport als altres
q Escoltar a uns altres que afirmen el meu valor
q Prendre classes, aprendre noves habilitats
q Treballar dur, esforçar-me
q Dedicar més temps a les meves aficions: música, manualitats, lectura, cinema…
q Utilitzar l’expressió creativa: dibuixar, pintar, escriure, ballar, teatre…
q Fer exercici físic per mantenir-me en forma
q Prendre part en activitats comunitàries
q Treballar com a voluntari
q Associar-me a clubs d’interès especial
q Vestir bé, cuidar el meu aspecte
q Utilitzar autoafirmaciones de forma quotidiana, practicar el autodiscurso positiu de manera consistent
q Fer treballs/activitats que considero que faig bé
q Fer exercicis de relaxació, meditació…
q Cuidar d’animals domèstics
q Estar orientat/a cap a un objectiu
q Intentar obtenir èxit a certes àrees de la meva vida
q Estar disposat/a a córrer més riscos, i concedir-me reconeixement quan tinc èxit (valorar els assoliments)
q Analitzar els meus canvis d’ànim, descobrir per què estic mal i fer alguna cosa sobre aquest tema
q Aprendre a relacionar-me amb els altres de manera més efectiva
q Fer una llista de les coses positives que tens, com a persona i a la teva al voltant, valorant-les, i llegir-la tots els dies
q Intentar ser més positiu (veure el costat positiu a les coses; no centrar-me només en el negatiu)
q Guardar targetes, retrats d’amics i notes positives, tenint-les volta para quan ho necessiti
q Prendre nota del que és bé para mi (qualitats, assoliments, pensaments positius,…) i llegir-les diàriament
q Abans d’anar a dormir recordar el que he portat a terme durant el dia, i valorar-ho