El Trastorn de Desregulació Disruptiva de l’estat d’ànim

Quan explorem i analitzem les diferents problemàtiques en població infantil i juvenil, ens trobem amb una diversitat i plasticitat especialment significatives. Una mateixa dificultat es pot veure modificada en un període molt curt de temps, i, a més, es pot expressar de maneres molt diverses. Per això, convé comprendre adequadament les característiques, símptomes i evolució de cadascuna d’elles, per tal de poder oferir un tractament adequat.

 

El Trastorn de Desregulació Disruptiva de l’estat d’ànim es tracta d’un diagnòstic incorporat recentment en els manuals de classificació de les malalties mentals, concretament dins dels trastorns depressius, ja que s’ha observat que les seves característiques apareixen amb una incidència significativament elevada. Aquest, consisteix en accessos o rampells de còlera greus i recurrents que es manifesten verbalment i/o amb el comportament (p.ex., rebequeries verbals o agressions físiques a persones o propietats) la intensitat o durada dels quals són desproporcionades a la situació o provocació. Al costat d’això, apareix un estat d’ànim entre aquests accessos de còlera persistentment irritable. És a dir, que aquests moments en què el nen/a sembla no poder controlar la seva ira, s’acompanyen sempre o gairebé sempre d’un estat alterat durant la major part dels dies. També hem de tenir en compte que el primer diagnòstic s’ha de fer entre els 6 i els 18 anys, i han d’haver aparegut símptomes abans dels 10 anys. Això és així, pel fet que s’ha proposat aquesta categoria per disminuir el solapament i la confusió amb el Trastorn Bipolar, el qual era diagnosticat d’una manera massa freqüent en els petits.

 

Recordem que, especialment en psicologia i psiquiatria infantojuvenil, resulta especialment important la col·laboració dels cuidadors, juntament amb una intervenció contínua a través de l’escola. Per això, s’acostuma a remarcar que es necessita un abordatge multidisciplinar. A més, i com hem remarcat a l’inici, això és clau a causa del caràcter canviant de les problemàtiques que ens trobem en la infància. Així, hem de llegir entre línies, ja que el fet que el comportament o estat d’ànim sigui irritable, no té perquè significar que hi hagi un problema de conducta, sino que pot estar emmascarant un problema depressiu, com l’aquí exposat.

 

Si t’interessa aquest o qualsevol altre article, o simplement vols parlar amb nosaltres per rebre més informació, pots posar-te en contacte amb el nostre centre de psicologia, a Mataró. Et facilitarem tota l’ajuda que necessitis.