Exercici físic i benestar psicològic

En aquesta època de l’any, en la que acostumen a coincidir les altes temperatures i les vacances, és habitual que aparegui també una major preocupació per la nostra imatge. En alguns casos, la preparació per a aquest moment s’haurà realitzat amb certa antelació, i en altres, és possible que hi hagi començat més recentment. En els dos casos però, és probable que perduri, bé per mantenir els resultats, o bé per aconseguir un major canvi. Per això, una de les estratègies més utilitzades és l’exercici físic, el qual sovint es combina amb el seguiment de dietes.

Més enllà dels beneficis (més o menys evidents) que a nivell estètic ens pot aportar, en aquest article volem emfatitzar un aspecte més desconegut sobre la pràctica de l’exercici; la seva repercussió sobre la salut psicològica i emocional. Per a això, ens referirem tant a les conseqüències positives que directament ens aporta, com a aquelles situacions i problemàtiques que ens ajuda a prevenir:

Repercussió sobre l’autoestima i la motivació: Aquest és potser un dels efectes més clars i alhora més significatius de la pràctica d’exercici. Els canvis físics externs que provoquem ens produeixen una visió positiva de nosaltres mateixos. D’una banda, veiem que estem aconseguint el nostre objectiu, i de l’altra, amb la pràctica regular ens adonem que podem proposar-nos diferents metes, lluitar per elles i aconseguir-les. Tot això, com s’haurà pogut deduir, comporta un clar augment de l’autoimatge, l’autoconcepte, i, per tant, de l’autoestima.

Disminució de l’estrès: L’exercici físic s’associa amb diferents neurotransmissors cerebrals, i concretament amb la producció de Glutamat i GABA. Aquests components químics estan relacionats, a nivell general, amb la disminució de l’activació i amb la relaxació. Així, quan aquests augmenten a causa de la realització d’exercici, afavoreixen la reducció d’altres relacionats amb l’excitació del cos, com poden ser la Adrenalina i la Noradrenalina, els quals repercuteixen a l’hora d’experimentar certes sensacions associades a l’estrès o l’ansietat.

Prevenció de l’ansietat i la depressió: La inactivitat física pot contribuir al malestar emocional. Alguns estudis indiquen que al voltant del 12% dels casos d’ansietat i depressió poden explicar-se per un estil de vida sedentari. Així, paradoxalment, encara que en un primer moment l’efecte inicial és un increment de la tensió, l’exercici produeix un efecte sedant. D’aquesta manera, al cap d’uns minuts de realitzar activitat física moltes persones experimenten un estat de relaxació significatiu. D’altra banda, cal esmentar que repercuteix clarament en l’estat d’ànim, ja que promou un augment de la sensació de control sobre el cos, un estat de consciència més relaxat, suposa una forma de distracció contra pensaments desagradables, promou l’exposició a símptomes físics associats amb l’estrès i l’ansietat, i incrementa potencialment el reforçament social.

Atenuació i prevenció de problemes de salut: Per un costat, l’exercici físic es relaciona amb el sistema cardiovascular. En aquest sentit, la pràctica habitual pot ajudar a prevenir l’atac cardíac, la cardiopatia isquèmica i els accidents cerebrovasculars. En aquest últim cas, es relaciona de manera indirecta ja que l’efecte positiu es dóna en relació al pes, la pressió sanguínia i el colesterol. A més, també s’han investigat els seus efectes en relació amb la diabetis i l’obesitat. En relació a això, el sedentarisme augmenta significativament la probabilitat de patir aquest tipus de problemes, sent de fins a un 50% en homes en relació a l’obesitat. També s’ha comprovat que pot ajudar a prevenir el càncer, i específicament el de mama, de pròstata, de colon i de pulmó, en aquest últim reduint el risc de mort. I finalment, cal esmentar els seus potencials efectes positius en relació amb la vida sexual, ja que pot repercutir tant en la freqüència com en la qualitat de les relacions, permetent orgasmes més prolongats.

Com veiem doncs, i de forma resumida, les conseqüències positives de l’exercici físic es relacionen no només amb la imatge corporal externa, sinó amb un conjunt ampli d’aspectes interns que promouen el benestar i la salut física i psicològica. Cada vegada són més els autors que s’interessen per aquesta temàtica, no només pels resultats sorprenents trobats, sinó perquè pot resultar un component clau per potenciar la millora dels pacients.

El nostre equip de professionals, situat a Mataró, et proporcionarà tota la informació que desitgis sobre aquest o qualsevol altre tema que considereu important. Si tens alguna pregunta o vols contactar amb nosaltres, no ho dubtis i truca’ns, t’ajudarem.