La Metacognició i la Flexibilitat Cognitiva

Els éssers humans som éssers pensants, racionals. Procurem comprendre constantment el món transformant la informació que rebem, fent prediccions, inferències, judicis, anàlisis i prenent decisions. La nostra ment treballa de manera continuada gairebé sense parar. Les capacitats o habilitats cognitives, a grans trets, es poden definir com aquelles eines o operacions mentals que ens permeten processar i integrar la informació del nostre entorn. És probable que al llarg de la nostra vida haguem sentit parlar d’algunes d’elles, com poden ser la memòria, l’atenció, la percepció, o el raonament. Totes elles constitueixen processos psicològics que faciliten la comprensió i interacció amb el medi, i que a més es troben estretament interrelacionades. Entre aquestes s’inclouen dues que, tot i que no acostumen a ser conegudes, tenen una importància crucial per a la nostra adaptació; la metacognició i la flexibilitat cognitiva.

Des d’àrees com la psicologia cognitiva o la neuropsicologia s’estudien aquests i altres mecanismes, juntament amb la seva importància en relació a patologies concretes. A partir d’aquestes branques podem definir la metacognició com l’habilitat que ens permet comprendre i ser conscients dels nostres propis pensaments, i també de la capacitat dels altres per raonar i fer judicis sobre la realitat. A més, ens facilita anticipar les actituds i conductes pròpies i alienes. Això, com s’haurà pogut intuir, posseeix una clara rellevància tant a nivell personal com social, ja que serveix com a vehicle per a una adequada interacció amb el nostre entorn. En aquest sentit, una de les habilitats personals més vinculades amb aquest fenomen és l’empatia. Així, el fet de poder predir i analitzar els estats mentals i emocionals ens permet comprendre i adequar-nos a les seves necessitats, al seu estat anímic i psicològic. Cal esmentar però, que de vegades aquesta eina es troba deteriorada, o senzillament no apareix. Sovint, quan parlem d’aquests casos ens estem referint a trastorns psicològics específics, com poden ser l’Esquizofrènia o l’Autisme.

D’altra banda, existeix també un mecanisme (potser més conegut), que posseeix una importància equiparable, i potser fins i tot superior; la flexibilitat cognitiva. Si sempre mantinguéssim la mateixa perspectiva i visió sobre el que ens envolta seria summament difícil que aprenguéssim a afrontar, o millor dit, a acceptar quelcom incongruent amb la nostra forma d’entendre la realitat. D’aquesta manera, la flexibilitat té a veure amb la capacitat d’adaptar-nos a les noves situacions i condicions, de poder modificar els nostres esquemes en funció de les nostres experiències, i d’assumir i entendre que hi ha altres perspectives, pensaments i motivacions. Per tot això, de la mateixa manera que el mecanisme anterior, és crucial per a la creació de vincles, i per tant, configura novament un aspecte clau dins de les habilitats socials. Igual que l’anterior, en ocasions podem observar com aquesta estratègia apareix clarament deteriorada. En trastorns com la Depressió, l’Ansietat o en persones amb problemes d’autoestima, sovint es pot apreciar com posseeixen pensaments i creences rígides sobre el món i sobre elles mateixes (p.ex., el món és perillós, no serveixo per res, passarà alguna cosa greu …). Aquesta forma de processar i interpretar la realitat suposa una clara limitació pel seu desenvolupament, repercutint significativament en el seu estat d’ànim.

Cal tenir present que les problemàtiques associades a les dues habilitats exposades poden abastar sectors diversos de la població, afectant tant a nens com a adults. Per això, les diferents intervencions psicològiques i psiquiàtriques posseeixen una clara importància. Entre els seus components, l’entrenament cognitiu pot ajudar a recuperar o potenciar les habilitats exposades, a més de millorar aquelles ja adquirides.

Si desitges ampliar el teu coneixement o tens alguna pregunta en relació al comentat fins aquí, no dubtis en posar-te en contacte amb el nostre equip de psicòlegs situat a Mataró. Truca’ns i et facilitarem tota la informació que necessitis.