Les Neurones de Von Economo

Les neurones són cèl·lules que es troben repartides per tot el nostre organisme. Aquestes, ens permeten interaccionar amb estímuls tant de l’interior del cos (p.ex., dolor), com de l’exterior o entorn (p.ex., fred, calor, textura, aroma …). Per a això, envien la informació al cervell, i serà des d’aquest òrgan (i per mitjà de les vies eferents o motores) per on es transmetrà una resposta específica per a cada element percebut. Així, i com haurem pogut intuir, resulten claus per a l’aprenentatge, la memòria i el coneixement. Quan aquest circuit de transmissió falla, sent possible que passi en qualsevol punt o àrea, es poden produir diferents alteracions, tant a nivell cognitiu (p.ex., la Malaltia d’Alzheimer o EA), com motor (p.ex., Parkinson). Un grup específic d’aquestes, són les que aquí comentarem, les neurones de Von Economo, descobertes l’any 1920 per Constantin Von Economo, i les quals es troben vinculades a diferents funcions crucials pel desenvolupament humà.

Aquest grup de neurones, es podria dir, a nivell general, que possibiliten que el nostre cervell sigui especial i únic. Dels aproximadament 100 bilions de neurones que posseïm, únicament entre 200 i 400 són d’aquest tipus. A més, són fins a tres vegades més grans que els altres tipus, i molt més ràpides. En quant a la seva localització, es troben a l’escorça cingulada anterior i a la ínsula, zones del cervell que es relacionen molt estretament amb el processament dels sentits i emocional. Una dada curiosa en relació a això, és que molts components psicoactius com les drogues, redueixen la densitat i l’activitat de les neurones en aquestes zones, donant lloc a símptomes tan aparatosos com les al·lucinacions, on hi ha una incapacitat per diferenciar allò originat fora i dins nostre. Pel que fa a les seves funcions, les neurones de Von Economo, tot i que s’encarreguen de múltiples aspectes, s’han vinculat especialment amb l’empatia, el sentit d’identitat, la capacitat per supervisar i organitzar altres àrees cerebrals, i amb la creació de vincles socials.

En la línia de l’últim comentat, estudis recents han evidenciat que les persones que compten amb una bona connexió social, tenen una major esperança de vida i són més resistents a diferents malalties. Així, aquestes neurones tenen un paper crucial en aquest sentit, havent-se trobat també en altres espècies que estableixen relacions de cooperació i que a més a més socialitzen (p.ex., grans simis i mamífers com els elefants o les balenes). D’aquesta manera, i encara que és necessària la interacció entre el biològic, el psicològic i l’ambiental/social per a un adequat desenvolupament, veiem com no hem d’infravalorar cap dels components, sent la part més interna o biològica la que aquí remarquem. En aquest sentit, i traslladant el tema al terreny de la psicopatologia, s’ha vist com en certes malalties existeix un clar dèficit d’aquest tipus de neurones. Entre elles es troben la demència fronto-temporal, en la qual el pacient es torna insensible, irresponsable i erràtic, perdent la capacitat per empatitzar; i en algunes patologies mentals com l’Autisme o l’Esquizofrènia.

En resum, les línies aquí  comentades ressalten la importància, per un costat, de mantenir els nostres vincles socials i potenciar les nostres relacions interpersonals. Junt amb ‘això, a més, ens fa conscients de la rellevància que té per a la salut física i psicològica conèixer les diferents problemàtiques a través d’una mirada multidisciplinar. Així, àrees com la neurologia, la psicologia, i la psiquiatria resulten especialment importants per a comprendre i intervenir sobre aquestes situacions.

En el nostre centre, situat a Mataró, comptem amb professionals de la salut mental que s’encarreguen dia a dia de treballar sobre aquests i altres moltes dificultats. En cas de necessitar més informació, t’animem a que et posis en contacte amb nosaltres. T’ajudarem en tot el que necessitis.