Expressió emocional en les relacions de parella

Avui dia, la creació de vincles, i concretament, les relacions de parella, suposen un dels fenòmens més freqüents i significatius de gairebé totes les societats, independentment del territori o cultura. Tot i que és possible elaborar diferents explicacions per comprendre perquè triem ajuntar-nos amb certes persones, la veritat és que sentiments com l’afecte, l’amor, el desig, o la passió, tot i ser, en part, subjectius, són elements universals que en algun moment tots haurem pogut experimentar, i que a més a més contenen mecanismes complexos que poden manifestar-se de maneres molt diferents en funció de la persona. Tot i això, podríem estar d’acord a l’hora d’afirmar que quan aquesta experiència és recíproca i compartida amb algú, es tracta de quelcom positiu, agradable i fins i tot complementari.

També és important tenir en compte però, que la majoria de les relacions íntimes pateixen canvis, els quals haurem de fer front tant individual com conjuntament, reajustant en ocasions les nostres necessitats i preferències per mantenir una relació equilibrada i estable. En aquesta línia, freqüentment som capaços d’identificar els detonants dels malentesos, o del malestar que estem sentint, però de vegades, o bé no aconseguim trobar-ho, o si ho detectem no ens atrevim a manifestar el que ens genera o remou a nivell emocional . Aquestes dues últimes circumstàncies tenen conseqüències diverses, tant per a nosaltres mateixos com per a la relació: D’una banda, la dificultat en esbrinar les causes facilita que elaborem les nostres pròpies hipòtesis, les quals poden arribar a allunyar-se molt de la realitat, produint fins i tot més mal del que potser haurien. D’altra banda, i molt relacionat amb l’aspecte anterior, moltes parelles reflecteixen un dèficit comunicatiu a nivell emocional que pot venir donat per diferents motius (por al rebuig o a l’abandonament, considerar-ho poc rellevant, haver perdut l’esperança …). Sigui com sigui, no hi ha dubte que la manifestació oberta i adequada dels nostres sentiments (tant positius com negatius), suposa un element fonamental pel funcionament i desenvolupament de les nostres relacions. Per això, a continuació se citen algunes de les recomanacions per facilitar la comunicació emocional:

–    Èmfasi en la relació: Aquest aspecte implica aprendre a descentrar-se de la visió “egoista” o cap a nosaltres mateixos, per començar a concebre la relació com una cosa de dos. Ens referim al fet confiar en que la relació pot ser més forta i / o potent que el nostre punt de vista o el nostre criteri. Suposa confiar en la visió de l’altre, la qual cosa ens pot permetre obrir-nos i expressar elements que fins ara podien haver quedat ocults.

–    Reduir o minimitzar les pors: Tal com s’ha citat amb anterioritat, podem experimentar por o vergonya a l’hora de demostrar certes emocions per diferents motius. En aquest punt, relativitzar fent-nos les preguntes adequades i experimentant (posant a prova les nostres anticipacions) pot ser una eina particularment útil.

–    Importància de la comunicació no verbal: Tot i que tendim a minimitzar o a ignorar la seva rellevància, aspectes com els gestos, la mirada, el to de veu o l’aproximació són claus per transmetre emocions. D’aquesta manera, no només dotem al missatge de més significat, sinó que facilitem a l’altre la seva comprensió, i per tant, que ens proporcioni un feedback en el qual ens sentim realment escoltats i entesos.

–    Suprimir hàbits: Resulten especialment comuns les queixes com “l’altre s’ha distanciat”, o “tot s’ha tornat fred”. Moltes vegades trobem l’arrel d’aquestes expressions en el fet que, amb el temps, la falta de comunicació recíproca i sincera, ha provocat que es deixi de confiar en la seva utilitat i es construeixi una barrera cada cop més gruixuda entre tots dos, caient mica en mica en aquesta tendència negativa. Hem de ser conscients d’aquesta situació, focalitzar-nos en les conseqüències positives d’expressar-nos emocionalment, en les negatives de no fer-ho, i en aquelles ocasions en les quals ens ha estat útil adoptar aquesta postura més propera.

Les emocions són un element bàsic per a comprendre la nostra conducta social. Tant les positives com les negatives, en gran part, permeten entendre com interaccionem amb el món, i per què ho fem d’una determinada manera. Si tirem la mirada enrere, és possible que descobrim que alguns dels problemes que hem tingut, o que fins i tot tenim amb la nostra parella poden situar-se aquí, en la comunicació emocional. A més, molts problemes psicològics com l’ansietat, l’estrès, o les dificultats relacionades amb l’autoestima poden explicar-se per un dèficit en aquest aspecte.

Així, junt amb les estratègies esmentades existeixen moltes altres que poden resultar beneficioses per a millorar les situacions o les dificultats relacionades amb aquest aspecte. El nostre equip de psicòlegs, a Mataró, et facilitarà tota la informació que necessitis en relació a aquest o qualsevol altre tema que consideris important. No ho dubtis i posa’t en contacte amb nosaltres, t’ajudarem.