La importància de l’estimulació precoç del bebè

L’estimulació primerenca o atenció primerenca infantil es basa, sobretot en la repetició, a la qual els experts denominen unitats d’informació o bits. De la mateixa manera que aprenem a dir mamà o papà, repetint el que ens diuen una vegada i una altra, podem també aprendre a llegir, aconseguir un pensament matemàtic, i fins i tot desenvolupar aspectes sensorials i socials.
La repetició sistemàtica i seqüencial d’estímuls o exercicis, i d’activitats amb base científica, reforcen les àrees neuronals dels bebès. Durant l’estimulació, no solament es potenciarà adequadament el desenvolupament motriu, cognitiu, social i emocional del bebè, sinó que també s’ampliarà el seu desenvolupament individual, les seves capacitats, la seva predisposició i el seu ritme.
Cada nen és únic i diferent, i els pares ho han de tenir molt en compte a l’hora d’estimular-li. El bebè haurà de viure lliurement aquesta experiència i no com una obligació. Mai s’haurà de forçar al nen al fet que faci alguna activitat per la qual ell no estigui preparat ni suficientment estimulat. El bebè ha de sentir-se lliure i motivat per mantenir sempre una bona autoestima durant tot el procés d’aprenentatge.

Per aquesta raó, els pares han de respectar el seu desenvolupament individual, evitant comparacions i pressions sobre el seu fill. Els pares també aprendran i creixeran en la seva tasca de pares durant l’estimulació del seu fill. Abans de començar amb l’estimulació del bebè és important que ells coneguin les etapes de desenvolupament d’un bebè perquè puguin presentar-li els estímuls i les activitats adequades a la seva edat i capacitats.

L’estimulació del bebè i el vincle emocional

L’estimulació comença amb activitats de contacte amb el bebè. Es reforçarà el vincle emocional, afectiu, a través de massatges i estímuls sensorials, entre pares i fill. A partir d’aquí es donarà inici a les activitats de motricitat gruixuda, fina, de concentració i de llenguatge. El joc és una efectiva eina d’estimulació per als bebès. A través del joc, els pares poden observar el comportament del seu fill i conèixer les seves necessitats, desitjos, gustos, i inquietuds.

En l’estimulació primerenca s’ha de buscar l’equilibri. Per això, ha de ser integral, tant física com a intel·lectual. Si un nen solament aprèn a jugar amb la pilota i no està adequadament estimulat en la lectura, per exemple, serà un geni en l’esport, però se sentirà incapaç de llegir un llibre. L’estimulació primerenca ha de circular per tots els camins: físic, intel·lectual, emocional, en tots.

Una altra cosa és que al nen se li doni millor la lectura que jugar al bàsquet. Això ja serà una opció personal del nen i s’ha de respectar. En tot cas, l’estimulació deu, a través d’experiències i habilitats, crear la motivació en els nens. Nens motivats són nens feliços. Si els pares opten per l’estimulació primerenca, han de tenir clar que aquesta decisió els exigirà una certa dedicació al dia. Molts pares opinen que és molt efectiva i profitosa, almenys pel que fa al temps que comparteixen amb els seus fills.

Consells d’estimulació primerenca dels bebès per als pares

1. Respectar el temps de resposta del teu fill. Tria un moment tranquil per jugar amb ell. Evita jugar amb el teu fill quan notis que ell està cansat i sobrecarregar-ho de tasques i d’estímuls.
2. Elije objectes agradables al tacte, a cau d’orella, al paladar, i que siguin, clar, assegurances. 
3. Els jocs han d’anar acompanyats per cançons, paraules i somriures. D’afecte i dolçor, també.
4. El joc ha de ser alguna cosa plaent, pels dos. 
5. Aprofita el moment del bany per donar un massatge al teu fill. 
6. Usa la música mentre portes al teu fill en el cotxe o a casa. 
7. Ensenya llibres al teu fill. Si és un bebè, hi ha llibres de tela, de plàstic, amb olors i diferents textures. 
8. Explica contes al teu fill abans de dormir.