La intimitat a la parella

La intimitat constitueix un dels elements clau per definir el que avui dia entenem com una relació sana i feliç. Aquesta, habitualment quan s’elabora en col·laboració amb l’altra persona provoca i potencia el benestar en cadascuna de les nostres relacions de parella. Si bé tendim a pensar que aquest component es limita al context sexual, va molt més enllà, implicant aspectes com la complicitat, el coneixement adequat de l’altre i la confiança. Així doncs, intimitat compartida significa coincidir en un espai comú, en el qual les dues parts es troben connectades per un nexe particular i únic. En tractar-se d’un concepte subjectiu però, hi ha moltes definicions i interpretacions al respecte, la qual cosa dificulta trobar estratègies adequades per a potenciar-lo. Tanmateix, i més enllà dels matisos, hi ha aspectes comuns que hem de tenir en compte. En aquest sentit, intimitat és proximitat, calidesa, atenció, cura. Requereix posseir la capacitat de aproximar-se a l’altra persona per compartir tant aspectes positius com negatius, per expressar fragilitats i sol·licitar suport, alhora que dediquem temps per atendre les seves necessitats. D’aquesta manera es pot entendre com respectar i comprendre tant l’altre com a un mateix és a dir, l’ésser capaç de romandre en un espai compartit sense perdre les fronteres de la pròpia identitat. Encara que els seus beneficis puguin semblar obvis i fàcilment assequibles, en alguns casos hi ha pors que impedeixen el seu desenvolupament. Així, la por a no ser acceptat o rebutjat en revelar aspectes privats d’un mateix, a dependre en excés de l’altre, a equivocar-se o simplement a exposar-se a l’altra persona poden ser raons més que suficients per evitar implicar-se en una relació. Tenint en compte això, algunes de les estratègies que podem utilitzar per crear una relació amb intimitat sana i positiva són les següents: – Fomentar una comunicació positiva basada en la sinceritat i en la reciprocitat, expressant de forma adequada els nostres desitjos, emocions i creences, i procurant evitar comentaris punxants i missatges incomplets. – Acceptar tant els valors, pensaments i sentiments propis com els de l’altra persona. Només d’aquesta manera facilitarem la manifestació sincera i autèntica de l’altre, la qual cosa ens permetrà sentir-nos alhora amb més llibertat per exterioritzar les nostres inquietuds. – Comprendre i acceptar les nostres pròpies limitacions, les de l’altre, i les de la relació en si. Al costat d’això, pot ser molt interessant comprovar fins a quin punt la nostra percepció conflueix amb la del nostre cònjuge. – Escoltar activament i empatitzar. No ens hem de situar a prop de la nostra parella només en els moments feliços, és igual o més important establir un hàbit de suport en aquelles situacions que es presentin més complicades. En resum, la intimitat és un procés dinàmic i interactiu en el qual estan implicats tots dos membres de la relació, i per mitjà del qual no hem de suposar que existeix amenaça per a la nostra identitat, sinó que contribueix de manera clau a enriquir-la, fomentant així el benestar i creixement personal. Si desitges rebre una atenció personalitzada i professional sobre aquest tema o relacionats, no dubtis en contactar amb el nostre centre de psicologia a Mataró, en aquest, especialistes en psicologia d’adults i de parella procuraran atendre i ajudar-te en les teves demandes.