La rutina en la relació de parella

  LA RUTINA EN PARELLA Una relació de parella és un nexe, un vincle emocional de caràcter romàntic que es genera entre dues persones. Aquest es concep com un espai o àmbit de complicitat, d’intimitat, d’aprenentatge continu i fins i tot de maduració psicològica. Certament, tot i que poden identificar-se certes característiques comunes, en cadascuna de les que es formen dia a dia hi ha aspectes singulars que fan d’elles una cosa única, no solament per les diferències entre els integrants de la relació, sinó per les particularitats que neixen i evolucionen en l’essència de totes elles. Tot i les diferents concepcions i aspectes positius que cadascun de nosaltres pot destacar de la seva relació, actualment hi ha una preocupació o por més o menys accentuada però molt comú i habitual; es tracta de la rutina, o millor dit, “el caure en la rutina”. En aquest punt és important assenyalar que avui dia aquest concepte conté en si una certa connotació negativa, però l’important és determinar si realment suposa un problema per a la relació, és a dir, si els hàbits establerts o alguns d’ells es conceben de manera negativa i, per tant, susceptibles a canvi o millora. En aquest cas, inicialment cal identificar el grau d’acord existent entre els dos membres de la parella, especificant quins aspectes sobre la relació volen potenciar cada un d’ells. Al costat d’això, també resulta útil descobrir aquelles característiques individuals que agraden i es consideren atraients, facilitant d’aquesta manera l’atenció cap a la part positiva de l’altre i de la relació, reduint així el biaix cap el negatiu. A partir d’aquí, et proposem algunes estratègies generals per enfortir la teva relació: – Saber escoltar: Aquest és un aspecte bàsic, encara que en moltes ocasions menyspreat. Implica estar atent a les demandes tant implícites com explícites, comprendre els sentiments i pensaments de l’altre, i saber transmetre aquesta comprensió mitjançant fets específics que considerem gratificants en base a les nostres experiències amb ella. – Demostrar i rebre afecte: No n’hi ha prou amb dir “t’estimo”, tot i que a vegades aquestes paraules no siguin recurrents i puguin ser en si potencialment útils. Ens hem d’assegurar que la persona rep i interioritza els nostres esforços, i per això cal anar una mica més enllà, ja que d’aquesta manera molt possiblement serem nosaltres els que ens veurem recompensats. – Tenir cura dels detalls: Un bona manera de trobar els punts que marquin la diferència davant l’altra persona és atendre bé i ser minuciós amb els detalls que l’altre considera importants. D’aquesta manera podem aconseguir anticipar-nos a certes demandes i facilitar l’acostament. – Atenció cap el positiu: Resulta inútil focalitzar i ressaltar únicament els aspectes negatius de l’altre i de la nostra relació, dedicant-nos a retreure allò que no ens agrada en lloc de ressaltar el que ens agrada. Així doncs, sol ser molt més eficaç remarcar el positiu, que a priori sembla amagat, per aconseguir d’aquesta manera que s’estableixi com a hàbit. A banda dels destacats, hi ha molts mecanismes que es poden utilitzar per evitar establir una rutina negativa, els quals si consideres necessaris en la teva relació, no dubtis en contactar amb el nostre centre de psicologia a Mataró. En aquest els millors especialistes en teràpia de parella de procurar ajudar-te d’una manera professional i sobre la base del coneixement existent sobre el teu problemàtica.