La Sensibilitat a l’Ansietat: què és i com funciona

A l’hora d’explicar i comprendre els diferents problemes psicològics i emocionals, s’han anat realitzant diferents propostes, algunes de les quals permeten delimitar millor quina pot ser l’etiologia i/o l’explicació per al manteniment d’algunes problemàtiques. Entre elles es troba la Sensibilitat a l’Ansietat, constructe proposat per Reiss (1991) en el seu model denominat d’expectativa de l’ansietat.

Reiss entenia que les pors estaven motivades per expectatives i per sensibilitats, els quals explicaven l’augment i el manteniment d’aquestes. Per un costat, les expectatives conformarien estimacions, probabilitats de que succeeixi quelcom que la persona tem (p.ex., és probable que tingui un accident de cotxe, no podré controlar la meva por a la presentació de demà). Les sensibilitats ajudarien a comprendre el perquè ho temem (p.ex., sento vergonya quan m’equivoco davant dels altres). La sensibilitat a l’ansietat doncs, faria referència a la “por a les sensacions d’ansietat”, on la persona consideraria que els símptomes que experimenta posseeixen conseqüències somàtiques, psicològiques i socials que poden resultar perilloses. D’aquesta manera, un cop iniciats els símptomes, la persona passaria a centrar-se en aquests i en les seves conseqüències, intensificant la seva gravetat, i per tant augmentant progressivament el seu malestar i la seva por. Podríem dir que aquest terme equivaldria a la “por a la por”.

Així, diferents investigadors han proposat que la sensibilitat a l’ansietat pot ser un factor de risc per al desenvolupament i manteniment de diferents trastorns d’ansietat. Concretament, s’ha reconegut el seu paper en el trastorn de pànic, en el qual actua intensificant les sensacions corporals i prediu l’ocurrència de més atacs de pànic. A més, també suposa una vulnerabilitat per l’agorafòbia i la fòbia social. Al costat d’aquests, i més enllà dels trastorns d’ansietat, actualment s’està relacionant amb el consum de substàncies i el Trastorn d’Estrès Postraumàtic.

La comprensió per part de professionals i pacients de constructes com l’aquí descrit, pot ajudar a l’elaboració de tractaments eficaços i clínicament útils, la qual cosa pot suposar un gran avanç a l’hora de millorar la salut mental de les persones. Si vols més informació, o ens voleu adreçar alguna dubte al respecte, els psicòlegs i psiquiatres del nostre centre, a Mataró, et proporcionaran tot el que necessitis. Estarem encantats d’atendre’t.