L’ABC de la Psicologia

Els humans som éssers complexos, i fins i tot més quan estem en grup i interaccionant amb altres persones. Estem conformats d’una sèrie d’elements (emocions, records, pensaments, experiències …) més, o menys subjectius, i de vegades difícils de definir. Així, podríem dir que la psicologia, entre moltes altres funcions, busca conèixer i establir un ordre i estabilitat entre aquests curiosos fenòmens, buscant optimitzar per facilitar el major benestar emocional possible. En aquest sentit, són diferents les propostes que han emergit amb aquesta finalitat, sent l’ABC que a continuació s’exposarà una de les més excel·lents i representatives.

Albert Ellis, considerat un dels psicoterapeutes cognitius més influents de la història, va crear el 1957, i en contraposició amb el moviment psicoanalític preponderant fins a aquest moment, el seu propi sistema terapèutic, la Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC). Aquesta es va basar en la seva teoria ABC, la qual suposa els fonaments sobre els quals s’han anat desenvolupant una multiplicitat d’eines i estratègies terapèutiques. A continuació s’exposaran els seus components:

  • L’Esdeveniment activador (A): Es refereix a les situacions o fets, tant interns com externs, que ens generen una sèrie de reaccions. Així, poden ser de tot tipus, com un accident de circulació, una discussió amb la nostra parella, una imatge aversiva, imaginar o anticipar una cosa negativa, escoltar una cançó emotiva … Qualsevol esdeveniment és susceptible de ser inclòs aquí, ja que tots ells, depenent de moment, poden despertar els dos elements que segueixen a continuació.

  • La Interpretació o valoració personal (B): Davant de qualsevol esdeveniment o situació, s’activen una sèrie d’interpretacions en forma de pensaments, els quals expliquen en molt bona part l’impacte emocional que pot arribar a tenir una situació concreta. Posem per exemple que ens trobem amb una amic pel carrer a què fa molt que no veiem. Imaginem que el saludem, però aquest, passa de llarg i no ens torna la salutació. Si davant això interpretem que li passa alguna cosa amb nosaltres, o que li hem fet alguna cosa i per això ens evita, el nostre estat d’ànim serà irremeiablement negatiu. Però si en lloc d’això vam pensar que potser té un mal dia, o fins i tot que pot no haver-nos vist, l’impacte subsegüent com podem veure és molt menor.

  • Conseqüències emocionals i comportamentals (C): Tot allò que succeeix al nostre voltant, i especialment allò que passa pel nostre filtre mental, té una repercussió o conseqüències concretes. De vegades, aquestes són subtils o neutres, però en altres, sembla que no podem evitar que apareguin emocions intenses i negatives. A més, en funció de com ens hagi “assegut”, actuarem d’una forma o una altra. En l’exemple citat, podríem cridar-li recriminant-li no haver-nos tornat la salutació, o podríem aturar-nos amb cara de sorpresos, o fins i tot enviar-li un missatge preguntant-li què li passava.

L’autor emfatitza la importància d’atendre a la nostra forma d’interpretar els esdeveniments. Aquesta, segons ell, vindrà donada per l’activació d’una sèrie d’esquemes latents, que posseïm cada un de nosaltres, i que hem anat conformant al llarg de les nostres vides. En trastorns com l’ansietat o la depressió, apareixen una sèrie de creences prototípiques com “jo sóc vulnerable” o “no serveixo per a res”, les quals poden explicar com aquestes persones veuen el món. Per això, la principal meta de la seva intervenció recau en modificar la interpretació que fem sobre els esdeveniments interns i externs, de tal manera que ens permeti relativitzar la importància de les coses.

Al costat de l’Ellis, hi ha altres autors i moltes altres intervencions que ens permeten explorar el meravellós món interior de les persones, i treballar-lo per millorar-lo. En el nostre centre, situat a Mataró, els nostres professionals tenen una formació àmplia en aquests i altres tractaments. Si vols conèixer-nos, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.