Trets que predisposen al Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC)

En aquest blog hem descrit una gran varietat de problemàtiques, exposant-ne les característiques principals i les diferents línies de tractament i eines que poden resultar útils per a cadascuna. Amb això, també resulta interessant, i especialment útil de cara a la prevenció, descriure aquelles variables que poden predisposar a patir certs tipus de patologia. En aquest cas ens centrem en el Trastorn Obsessiu-Compulsiu o TOC. És una patologia en què apareixen obsessions i/o compulsions, les quals generen malestar significatiu i a les quals la persona dedica una part important de temps a la seva realització.

 

Les primeres, les obsessions, es defineixen com a pensaments, impulsos o imatges mentals (p. ex., tindré un mal dia, si toco aquest objecte un familiar patirà…) que es repeteixen constantment, i són indesitjats, generant elevada ansietat o estrès. A més, la persona moltes vegades intenta ignorar-los o fer que desapareguin.

 

Per altra banda, les compulsions són conductes (p. ex., rentar-se les mans, o col·locar les coses en un cert ordre, o revisar una vegada i una altra…) o pensaments (p. ex., pregar, explicar números, repetir paraules en silenci…) que es realitzen per tal que l’obsessió desaparegui. La persona en aquest cas sent que ha de prevenir o evitar la situació que el preocupa, i per tant reduir el malestar. Aquests comportaments, però, no tenen relació amb la realitat o són clarament exagerats.

 

Un cop exposades les principals característiques, a continuació s’enumeren aquells trets més significatius que predisposen a aquesta patologia:

 

  • Factors genètics: La càrrega hereditària té un gran pes al TOC. Es calcula una heretabilitat entre el 20 i el 65% entre familiars de primer grau. En els familiars de primer grau és aproximadament 2 vegades més gran, però si aquests familiars han tingut inici en la infància, la taxa augmenta a 10 vegades.

 

  • Variables temperamentals: Solen ser perfils de persones més introvertides i inexpressives des de la infància. A més, els símptomes d’interiorització, la gran major emotivitat negativa i la inhibició del comportament a la infància també són molt característics.

 

  • Ambient: Els ambients rígids amb normes inflexibles durant la infància poden conduir a una meticulositat descontrolada. Al costat d’això, el maltractament físic i sexual a la infància i altres successos estressants o traumàtics també poden predisposar.

 

  • Afectivitat o estat d’ànim: Són persones que acostumen a tenir dificultats per mostrar soltesa i expressar-se amb naturalitat. A més, solen presentar símptomes d’ansietat elevats, tant pel que fa a preocupació (anticipació constant), com de símptomes físics (agitació, nerviosisme…).

 

  • Hipervigilància i necessitat de control: Aquestes dues característiques solen estar molt presents entre les persones que posteriorment desenvolupen TOC. La primera fa referència a la cerca incessant de senyals anticipatoris que provoquen una cautela constant amb tot l’entorn. La segona fa referència a la necessitat de tenir-ho tot totalment ordenat i controlat, sense poder donar peu als imprevistos ni a l’espontaneïtat.

 

No hem d’infravalorar la importància d’aquests trets, ja que la seva detecció primerenca pot frenar l’aparició de problemes diferents. Si t’interessa o desitges conèixer més, posa’t en contacte amb el nostre equip de terapeutes, a Mataró, estarem encantats d’atendre’t.