Què és un Trastorn de la Personalitat? Com el podem detectar?

Les preocupacions, el malestar emocional i els problemes relacionats poden assolir diferents graus i afectar a una o diverses àrees de la nostra vida. Acostumem a fixar-nos en allò que els nostres ulls poden veure a simple vista, com l’ansietat, la tristesa, l’enuig…, és a dir, sentiments o situacions que, i sobretot si són agudes, realcen i es detecten amb relativa facilitat. Entre totes les problemàtiques i patologies però, hi ha algunes que poden ser una mica més difícils de reconèixer, sent algunes de les més rellevants els Trastorns de la Personalitat.

Podem definir aquesta àmplia categoria com un patró permanent d’experiència interna i de comportament que s’aparta acusadament de les expectatives de la cultura del subjecte. A més, aquest patró es manifesta en dues (o més) de les següents àrees:

  • Cognició: és la forma de percebre i interpretar-se a un mateix, a altres persones i els esdeveniments.
  • Afectivitat: la conformen el rang, la intensitat, la labilitat i l’adequació de la resposta emocional.
  • Funcionament interpersonal: comprèn la qualitat i el com, dins de les relacions amb els altres.
  • Control dels impulsos: Aquest apartat es refereix a la capacitat per controlar la nostra conducta i, principalment, quan aquesta s’aparta del que es considera adequat o, principalment, no perjudicial per a un mateix i/o per als altres.

Aquest patró, juntament amb les característiques anteriors, per a conformar un problema de personalitat ha de mostrar-se com inflexible, i a més estendre’s a una àmplia gamma de situacions personals i socials. En aquest sentit, els trastorns de la personalitat acostumen a dominar tota la vida de l’individu, mostrant-se de maneres similars en els diferents àmbits. L’inici es remunta almenys a l’adolescència o edat adulta primerenca, de manera que la durada, per tant, és perllongada. Finalment, per poder-ho diagnosticar ha de generar malestar, per a un mateix o per als altres.

En resum, els trastorns de personalitat constitueixen problemes emocionals i comportamentals més arrelats o profunds, dominen les nostres vides i generen un desajust generalitzat. A més, i en uns tipus més que altres, apareixen dificultats emocionals com ansietat, depressió, baixa autoestima que s’han de valorar adequadament per no confondre o barrejar diagnòstics. Hem de furgar la superfície per potser trobar característiques personals de base que ens ajudin a entendre el que els nostres ulls veuen.

En el nostre centre de psicologia, a Mataró, estem especialitzats en l’avaluació i tractament d’aquests i altres problemes. Si ho desitges, posa’t en contacte amb nosaltres i et facilitarem tota l’ajuda i informació que necessitis.