Síndrome amotivacional

L’aparició d’aquesta síndrome es deu al consum habitual de marihuana en dosis

regulars i su?cients per produir intoxicació durant un període major de sis mesos.

Podent provocar en els joves una simptomatologia caracteritzada per la passivitat,

apatia, conformisme, aïllacionisme, introversió, pèrdua dels ideals i de les ambicions

personals, falta d’emoció o interès en les coses, indiferència pel que ocorre al seu voltant,

desgana i falta de cura en el seus hàbits d’higiene personal, així com disminució de

funcions cognoscitives com la concentració, l’atenció, la memòria, la capacitat de

càlcul, així com el judici autocrític i heterocrític. A aquest quadre se’l coneix com el

síndrome amotivacional.

Com identificar la síndrome amotivacional?

Els adolescents que fumen marihuana de forma habitual, després d’un temps (entre sis

mesos i un any) comencen a manifestar un comportament especí?co que la majoria de les

vegades s’atribueix a altres causes.

El primer símptoma, és la transformació del caràcter. Un noi que abans de consumir

marihuana era sociable extrovertido, podria convertir-se en un individu aïllat, solitari i

abstret. Aquest aïllament s’evidencia principalment en l’àmbit familiar, deixant

de comunicar-se. Amb canvis en la seva forma de vestir, tornant-se descurat i desaseado.

A nivell escolar manifestant problemes d’indisciplina amb els seus mestres, companys i el

reglament escolar. El seu rendiment també pot veure’s alterat per la disminució de les seves

funcions cognoscitivas. Suspenent assignatures o no es presentant-se als exàmens.

L’absentisme escolar també és un fenomen característic de la síndrome amotivacional.

Com a conseqüència de l’anterior, l’alumne gairebé sempre abandona total o parcialment els seus

estudis. Produint-se un declivi acadèmic. La falta de metes, de rutines i la inactivitat es

converteixen en camp de cultiu per a problemes com el consum d’altres drogues.

És important la detecció oportuna ja que en la majoria dels casos, el comportament

característic del consumidor crònic de cànnabis s’atribueix a altres fenòmens com la crisi

de l’adolescent, la rebel·lia natural i la necessitat de cridar l’atenció, però no hem de

oblidar que a Espanya el cànnabis segueix sent la droga il·legal més consumida, i la major part

dels seus consumidors tenen un rang d’edat entre els tretze i vint-i-cinc anys.

A nivell familiar o escolar és molt comú negar aquesta realitat. La família pre?ere atribuir les

transformacions del seu fill als motius abans esmentats, i l’escola sempre a?rma

que en ella no existeixen problemes de consum de tòxics. No és necessari que existeixi un

alt consum de marihuana perquè es presenti una síndrome amotivacional. Quan est

síndrome és detectat oportunament, el jove pot rebre ajuda per abandonar el

consum de la droga i continuar els seus estudis.

La necessitat d’una ràpida detecció i intervenció és fonamental, amb la finalitat de fer una

detecció precoç de l’els hàbits de consum que presenta l’afectat i modificar aquests per

altres hàbits saludables.