Adolescència i principals problemes de conduct

L’adolescència és un període crític pel nostre desenvolupament vital. Suposa una transició, entre la joventut i l’adultesa, en què es produeixen els principals canvis maduratius tant a nivell físic com cognitivo-emocional. A més, l’àmbit social exerceix una influència especialment rellevant, i tot això es plasma en la construcció i l’assumpció d’una autoestima i una identitat determinades que marcaran, en certa manera. el futur del nostre creixement, desenvolupament i adaptació.

 

D’aquesta manera, en un molt curt període de temps afrontem (conscientment i inconscientment), una sèrie de canvis molt significatius, els quals es poden plasmar i transformar moltes vegades en conflictes externs i interns. En aquest sentit, hi ha dificultats que es fan especialment patents en aquest període, com són els problemes de conducta, entre els quals i com a més representatius trobem els següents:

 

  • Evitació de responsabilitats i procrastinació: és un dels comportaments més freqüents. Els/les nois/es amb aquests problemes, acostumen a no involucrar-se en gairebé cap tasca que impliqui certa responsabilitat, tant a nivell escolar, com a familiar, delegant als altres o per a un altre moment (sovint tard), la seva realització.

 

  • Conductes negativistes i oposicionistes: Les conductes d‟oposició, principalment a figures d‟autoritat, és un aspecte molt característic. És típic que com més se’ls sol·liciti fer alguna cosa, menys ho fan. Així, utilitzen això per qüestionar certes persones.

 

  • Conductes imprudents: Al costat de les anteriors, acostumen a involucrar-se en activitats perilloses, com ara conducció temerària, certes pràctiques sexuals, actes violents o vandàlics, consum de drogues…etc.

 

  • Dèficit en el control d’impulsos: Això es pot veure especialment influenciat per una manca de control sobre la conducta, cosa que acostuma a ser molt característica en aquestes problemàtiques. Aquest ha estat vinculat amb un dèficit del funcionament de l’escorça prefrontal.

 

Al costat d’aquests, que generen clarament un malestar i deteriorament a l’esfera interpersonal (familiar, social, escolar…), poden coexistir i fins i tot ser la causa, els problemes emocionals. Així, les dificultats relacionades amb l’autoestima i els problemes d’ansietat i depressió són comuns i cada cop més freqüents.

 

Intervencions com la TCC (Teràpia Cognitiu-Conductual), o l’Entrenament per a Pares, suposen alternatives molt útils per fer front a aquestes dificultats. Si tens qualsevol pregunta o vols rebre més informació, posa’t en contacte amb nosaltres. Al nostre centre de psicologia, a Mataró, et facilitarem tota l’ajuda que necessitis.