Senyals que indiquen una baixa autoestima i alternatives

L’autoestima és un dels grans temes i reptes tant a la nostra societat com a les àrees de psicologia clínica i psiquiatria. Moltes vegades ens trobem que darrere d’un problema d’ansietat, o de depressió, o fins i tot de problemes de comportament, hi ha un autoconcepte i una autoimatge empobrides. És per això que cada cop són més els professionals que s’han interessat per aquesta temàtica, aportant estudis, tècniques i protocols eficaços i útils.

 

L’autoestima es defineix com l’estima o la consideració que un/a té de si mateix/a. Es refereix al conjunt d’autopercepcions i emocions que tenim respecte a nosaltres, i com això ens ajuda a conformar-nos una imatge del que som. Les persones amb una baixa autoestima acostumen a tenir un pobre coneixement de si mateixes, ja que es focalitzen principalment en allò negatiu, ignorant i deixant d’il·luminar aspectes positius i constructius. A més, tendeixen a engrandir-los/magnificar-los de manera que guanyen molta més importància. Amb això, desconeixen les seves fortaleses i necessitats, i els costa saber quins són els límits i com posar-los als altres. Tot això els genera emocions negatives i malestar.

 

A continuació s’especifiquen alguns dels principals senyals que poden indicar que la persona té una baixa autoestima:

 

 • Presència d’autoinculpació i autocrítica.

 

 • Excessiva autoexigència i perfeccionisme.

 

 • Elevada importància al físic.

 

 • Sensació de no ser capaç.

 

 • Dèficit d’assertivitat mostrant-se passiu/iva o agressiu/iva.

 

 • Aïllament, sentiments de solitud i tristesa.

 

 • Por d’equivocar-se.

 

 • Dificultat per prendre decisions.

 

Al costat d’aquests, hi ha altres símptomes i maneres de veure’s i pensar de les persones que posseeixen aquesta problemàtica. Com a alternatives per afrontar-ho, a continuació us proposem les següents:

 

 • Programar la ment en positiu: Per exemple, buscar i anotar dues coses diàries que hagis fet bé, en què hagis participat i hagin generat un resultat que puguis valorar. A més, procura indagar que pots apreciar de tu com a persona en aquestes situacions identificades.

 

 • Buscar i atendre qualitats teves: per això, pots enfocar-te en com fas sentir els altres, què és el que més acostumen a valorar o destacar, o buscar moments positius en què hagis estat partícip i part responsable.

 

 • Autoperdona’t: Deixem de jutjar-nos i castigar-nos tan durament. Perdonar-nos és imprescindible per millorar el benestar amb nosaltres mateixos, acceptar-nos i arribar a estimar-nos més del que estem acostumats.

 

 • Practicar la gratitud i l’autogratitud: Donar i donar-nos les gràcies és clau, pel que fem i sobretot pel que som. Podem fer-ho diàriament per allò que ens hem demostrat després de la jornada, o per aspectes més generals (p.ex., ser una bona amiga, mare, companya…).

 

Si vols conèixer més, o vols rebre la nostra ajuda, posa’t en contacte amb el nostre equip de terapeutes, a Mataró, et facilitarem tota la informació que necessitis.