Les cartes projectives

Les cartes projectives també es coneixen com a cartes associatives, terapèutiques o metafòriques. Són una eina molt útil per a treballar i abordar els processos més subconscients de la persona.  Aquestes s’utilitzen, normalment, a la fase d’intervenció i tractament encara que també poden resultar útils a la fase d’avaluació. És un complement important al llarg del procés terapèutic perquè facilita l’accés al conscient del material subconscient, la connexió, expressió i alliberament d’emocions bloquejades, així com la transformació d’aquestes, la presa de decisions, estratègies d’afrontament, el processament de la informació, etc.

 

Existeixen diversos tipus de cartes projectives depenent del que es desitgi treballar: aspectes de la personalitat, abordatge de traumes, dols, aspectes relacionats amb l’àmbit de la parella, àmbit familiar, relacional, etc.

 

Resulta de vital importància que el terapeuta estigui degudament format i especialitzat en el maneig d’aquestes tècniques perquè l’art resideix a tenir uns objectius clars i específics abans de treballar amb les cartes. Les preguntes que es formulen i el com es dirigeix la sessió són fonamentals per a obtenir els resultats terapèutics. Cal destacar que en aquest procés s’activen els hemisferis cerebrals perquè quan el pacient tria la carta aquesta selecció s’efectua des de l’hemisferi dret i quan la interpreta actua l’hemisferi esquerre.

 

Al present article em centraré a explicar en què consisteixen i de què tracten les cartes associatives Tandoo, Inner Active, Shame i les cartes MAR; ja que cadascuna d’elles són específiques i aborden aspectes diferents que requereixen explicacions idiosincràtiques. Hi ha models que contenen només una pila de cartes i altres que en contenen dues, com en el cas de les cartes Tandoo. Les cartes contenen imatges que han estat dissenyades per artistes i professionals de la psicologia.

 

  • Cartes Tandoo: consten de dues baralles; una d’elles conté 99 imatges que simbolitzen diferents estats, situacions que es poden donar a l’àmbit de la parella tant positives com negatives (com ara enamorament, seducció, plaer, desig, conquesta, descobriment, respecte, projecte de vida, companyia, compromís, família, problemes, conflictes, desacords, gelosia, traumes, abandó, ruptura, violència, problemes d’ira, traïció, etc.) i l’altra està formada per 44 imatges de senyals que representen un possible pla d’acció relacionat amb la situació a treballar. En ser cartes projectives no hi ha una única manera d’interpretar les cartes sinó tantes com la persona expressi, ja que es treballa amb la part metafòrica.

 

  • Cartes Inner Active: la baralla està formada per 75 cartes. A través d’elles es treballen els estats emocionals profunds i el que denominem “Les Parts del Self” que es refereix a les diferents parts que habiten a la nostra personalitat. El treball terapèutic consisteix a detectar aquestes parts, quin protagonisme té cada part a la vida de la persona, com influeix a la seva vida, què representa, etc. i la finalitat és integrar cadascuna d’elles com si estiguéssim encaixant cada peça d’un trencaclosques. Existeixen diverses “Parts del Self” però les més comunes són: la part controladora, la part impulsiva, la part ferida, la part rebutjada i la part d’afrontament i acceptació. El treball realitzat és molt profund i s’obtenen resultats molt potents a través de diverses sessions utilitzant aquesta eina terapèutica. El terapeuta ajuda al pacient en aquest camí d’autodescobriment dirigint-lo a través de les preguntes adequades, però és el mateix pacient qui exerceix el rol actiu en aquest procés.

 

  • Cartes Shame: estan compostes per 49 cartes i s’utilitzen per a treballar, principalment, els sentiments de culpa i vergonya des de la memòria implícita. La persona accedeix no sols a la part emocional sinó també experimenta les sensacions físiques i fisiològiques que li desencadena la culpa i la vergonya connectant amb els processos cognitius generats.

 

  • Cartes MAR: estan formades per una baralla per 72 cartes les quals estan indicades per a abordar els diversos processos del dol que una persona pot transitar al llarg de la seva vida com ara: ruptures de relacions, pèrdues materials, desastres naturals, defuncions, crisis vitals, suïcidis, pèrdues gestacionals/perinatals/neonatals, etc. així com l’afrontament de cada fase del dol. Aquestes cartes es basen en el procés MAR (Moviment cap al Record Agraït) de Carlos Odriozola i Teresa Garcés amb enfocament holístic, integrador i humanista podent-se utilitzar tant amb adults com amb nens i adolescents.

 

Al nostre centre de psicologia i psiquiatria, situat a Mataró, disposem d’un equip de professionals especialitzats en aquestes tècniques i moltes més que estaran encantats d’atendre’t si així ho desitges. Realitzem teràpies presencials i en línia perquè puguis triar la modalitat que més s’ajusti a les teves necessitats.

 

– Norma Gallart Sánchez.