Com pot manifestar-se l’ansietat?

Podríem dir que, en general, tendim a relacionar les emocions amb certes expressions; la tristesa es vincula fàcilment amb el plor, l’alegria amb el somriure, la sorpresa amb quedar-nos bocabadats, la por amb la paralització, etc. Aquests correlats els aprenem i assimilem al llarg de la nostra vida, i ens ajuden tant a comprendre el nostre món emocional com el dels altres. Si ho pensem, per a cada emoció és possible que ens surti alguna altra forma d’expressió específica, però podem obviar que hi ha un ventall molt més ampli de possibilitats i expressions associades a cadascuna d’elles.

Pel que fa a l’ansietat, fàcilment la podem descriure com nerviosisme, inquietud, o fins i tot fer referència a algun dels seus símptomes físics com la sudoració o el tremolor. Més enllà d’aquests podem trobar moltes altres formes d’aparició, les quals podem classificar de la següent manera:

  • A nivell físic: Englobaria totes aquelles expressions que es relacionen amb el cos, i les quals poden ser més evidents per a nosaltres, com ara la tensió, el mal de cap, la sudoració, les palpitacions, la visió borrosa, els tremolors, la sequedat a la boca, els marejos, les nàusees, la inestabilitat… etc. Com veiem, tots ells fan referència a reaccions físiques a nivell corporal, les quals podem notar en certs moments o fins i tot provocar-les.
  • A nivell cognitiu: En aquest punt entrarien tota la cadena de pensaments, preocupacions i anticipacions que podem fer sobre certes situacions o successos, o fins i tot sobre nosaltres mateixos. El grau de malestar vindria definit per la intensitat o la “exageració” dels pensaments, i per la seva freqüència. La manera en què interpretem el que ens envolta, marcarà com ens sentim. Per exemple, si tenim un examen i pensem que suspendrem segur i que no aconseguirem res a la vida, és molt més probable que s’accentuï l’ansietat. En canvi, si pensem que el podem treure, i que tan sols és un examen, possiblement ens sentim més tranquils i capaços d’afrontar la situació.
  • A nivell comportamental: Comprendria tot el que fem nosaltres a nivell de conducta, lo reflectiria el nostre estat ansiós. Per exemple, la impulsivitat, l’agressivitat, la parla accelerada, actuar de pressa o precipitadament, menjar compulsiva o ràpidament, el moure les cames… etc., entrarien dins d’aquesta categoria. També podríem incloure aquí la forma de reaccionar i comportar-nos davant els altres.

Com podem veure, l’expressió de les emocions inclou molt més que el que veiem a simple vista. No tots ho manifestem de la mateixa manera, i el pes de cada un dels components pot estar clarament desequilibrat.

Des del nostre centre de psicologia, a Mataró, us convidem a que feu una mirada a la vostra forma d’exterioritzar els vostres sentiments, ja que segur que us adoneu de coses que potser us havien passat per alt. Si teniu qualsevol pregunta al respecte, podeu posar-vos en contacte amb el nostre equip, serà un plaer atendre-us.