Quina és la diferència entre la psicologia i la psiquiatria?

Fer el pas de demanar ajuda mai és fàcil, i quan parlem de salut mental encara menys. No només pels possibles prejudicis que això genera algunes vegades, sinó per la confusió que pot existir en relació amb les competències de cada especialista. Sovint, quan acudim a un professional de la salut mental, desconeixem quina és la seva especialitat, el mètode de treball, i, per tant, les seves recomanacions. De vegades, fins i tot quan el nostre metge de capçalera ens deriva, podem dubtar de l’especialista a qui ens ha enviat. A això, se li poden afegir preguntes com el tipus d’intervenció que aquest pot seguir, ja que, i especialment dins de la psicologia clínica, hi ha diversos corrents.

 

Per això, l’objectiu del present article gira entorn de dilucidar les principals característiques i diferències de cadascun d’ells, per tal d’orientar-vos a poder adreçar-vos al professional que més us convingui, sempre tenint present que la major part de responsabilitat en aquesta elecció és de l’especialista en si, el qual us haurà de guiar en funció de les dificultats i la simptomatologia que aparegui. Tot seguit, s’exposen alguns dels punts principals a tenir en compte:

 

  • Definició: La psicologia és la disciplina científica que s’encarrega d’estudiar el funcionament de la ment i el comportament humà, per tal de promoure el benestar i la salut de les persones. Per fer-ho, utilitza principalment els principis de l’aprenentatge per indagar sobre les emocions, els pensaments o les cognicions i les conductes. La psiquiatria és aquella branca de la medicina que s’encarrega d’estudiar i tractar les malalties mentals i que té com a objectiu prevenir, diagnosticar, tractar i rehabilitar les patologies mentals centrant-se principalment en la fisiologia i la química del cervell.

 

  • Formació bàsica: Per tant, el psicòleg no és metge, sinó que prové de la llicenciatura en Psicologia, i posteriorment podrà especialitzar-se en Psicologia Clínica o Sanitària (recordem que també hi ha la Psicologia Social, Organitzacions o Educativa) per tal de poder treballar amb persones amb problemes de salut mental. Per això, no tots els psicòlegs podran tractar trastorns mentals o dificultats emocionals, únicament podran aquells que s’hi hagin format. El psiquiatre, en canvi, és metge i prové de la carrera universitària de Medicina. En aquest cas, tots els psiquiatres estaran habilitats per tractar persones amb problemes mentals.

 

  • Tipus de problemàtica: Encara que el denominador comú és la salut mental, el psicòleg pot tractar alteracions que no tinguin un diagnòstic específic, o les característiques del qual puguin ser menys greus o accentuades. Així, resulta útil per a totes aquelles persones que presentin algun símptoma lleu que vulguin tractar (ansietat, símptomes depressius, pors…), o simplement per a aquelles persones que estiguin interessades a fer un treball personal per millorar la seva qualitat de vida, malgrat no presentar cap símptoma invalidant. El psiquiatre, en canvi, acostuma a treballar amb problemàtiques més accentuades o de més dificultat, i quan els símptomes resulten una mica més limitants, utilitzant la prescripció de fàrmacs per minorar el malestar de la persona. En aquest sentit, hi ha alteracions com l’Esquizofrènia o el Trastorn Bipolar, en què es recomana la teràpia combinada (fàrmacs i teràpia psicològica), però sempre caldrà prescriure una pauta de medicació.

 

  • Metodologia de treball i utilització de fàrmacs: Els professionals de la psicologia se centren tant en la persona com en les relacions que aquesta estableix, el context social, les creences, les emocions i el comportament. A partir d’aquí se centren a dotar d’estratègies i eines que facilitin la resolució de problemes emocionals i conductuals. Els psiquiatres emfatitzen o van encarats cap als aspectes fisiològics i químics del cos humà, i a causa del seu origen, són únicament aquests els que podran receptar medicació, no posseint la formació necessària per fer teràpia psicològica, tret que hagin complementat la seva formació amb algun màster o postgrau universitari.

 

  • Quan anar a un o altre?: Podem anar al psicòleg, per exemple, quan experimentem dificultats a l’hora d’enfrontar-nos a una situació que ens preocupa, quan ens veiem superats per algun problema, quan sentim malestar en forma d’ansietat, tristesa, pors…, si estem travessant un moment de canvi, pèrdua o crisi, o simplement en cas de no sentir-nos del tot a gust amb nosaltres mateixos. D’altra banda, podem adreçar-nos al psiquiatre, per exemple, en cas de patir símptomes invalidants com a canvis d’humor dràstics, tinguem problemes acusats per dormir o relacionats amb l’alimentació, aïllament significatiu, problemes acusats de concentració o pèrdues de memòria, o presentem al·lucinacions o deliris.

 

Com veiem, doncs, hi ha més similituds que diferències entre ells, i el seu treball per descomptat, no és mútuament excloent. De fet, en cas de necessitar tractament psiquiàtric, ben segur que necessitarem un treball psicològic, el qual ens ajudi a prevenir l’aparició de símptomes que invalidants, proporcionant eines que no només ens ajudin a resoldre certs problemes, sinó a millorar la nostra qualitat de vida en general i de manera global.

 

Al nostre centre comptem amb tots dos especialistes, per la qual cosa si tens qualsevol dubte o creus que pot beneficiar-te la nostra ajuda, acosta’t o posa’t en contacte amb nosaltres, t’ajudarem.