El poder de la resiliència

EL PODER DE LA RESILIÈNCIA

“LA RESILIÈNCIA ÉS LA RESISTÈNCIA ENFRONT DE L’ADVERSITAT I LA CAPACITAT DE RECONSTRUIR-SE”

La resiliència és la capacitat per afrontar l’adversitat i aconseguir adaptar-se bé davant les tragèdies, els traumes, les amenaces o l’estrès sever.

La resiliència és la capacitat que té una persona o un grup de recuperar-se enfront de l’adversitat per seguir projectant el futur. En ocasions, les circumstàncies difícils o els traumes permeten desenvolupar recursos que es trobaven latents i que l’individu desconeixia fins al moment.

Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultat davant les adversitats. La mort d’un ser estimat, una malaltia greu, la pèrdua del treball, problemes financer seriosos, etc., són successos que tenen un gran impacte en les persones, produint una sensació d’inseguretat, incertesa i dolor emocional.

Les característiques principals de les persones resilientes són les que descrivim a continuació:

Les persones resilientes posseeixen tres característiques principals: saben acceptar la realitat tal com és; tenen una profunda creença en què la vida té sentit; i tenen una infrangible capacitat per millorar.

A més, presenten les següents habilitats:
• Són capaços d’identificar de manera precisa les causes dels problemes per impedir que tornin a repetir-se en el futur.
• Són capaços de controlar les seves emocions, sobretot davant l’adversitat i poden romandre centrats en situacions de crisis.
• Saben controlar els seus impulsos i la seva conducta en situacions d’alta pressió.
• Tenen un optimisme realista. És a dir, pensen que les coses poden anar bé, tenen una visió positiva del futur i pensen que poden controlar el curs de les seves vides, però sense deixar-se portar per la irrealidad o les fantasies.
• Es consideren competents i confien en les seves pròpies capacitats.
• Tenen empatia. És a dir, tenen una bona capacitat per llegir les emocions dels altres i connectar amb elles.
• Són capaços de buscar noves oportunitats, reptes i relacions per aconseguir més èxit i satisfacció en les seves vides.

La psicologia positiva considera als problemes com a desafiaments, que són enfrontats i superats per les persones gràcies a la resiliència. Existeixen diferents circumstàncies que afavoriran o no el desenvolupament de la resiliència en cada home, com l’educació, les relacions familiars i el context social.

Com millorar la nostra resiliència

La resiliència no és una qualitat innata, no està impresa en els nostres gens, encara que sí pot haver-hi una tendència genètica que pot predisposar a tenir un “bon caràcter”. La resiliència és alguna cosa que tots podem desenvolupar al llarg de la vida. Hi ha persones que són resilientes perquè han tingut en els seus pares o en algú proper un model de resiliència a seguir, mentre que unes altres han trobat el camí per si soles. Això ens indica que tots podem ser resilientes, sempre que canviem alguns dels nostres hàbits i creences.

De fet, les persones resilients no neixen, es fan, la qual cosa significa que han hagut de lluitar contra situacions adverses o que han provat diverses vegades el sabor del fracàs i no s’han donat per vençudes. En trobar-se a la vora de l’abisme, han donat el millor de si i han desenvolupat les habilitats necessàries per enfrontar els diferents reptes de la vida.

Educar en la resiliència
La resiliència està vinculada a l’autoestima, per la qual cosa és important treballar amb els nens des de petits perquè puguin desenvolupar sanament aquesta capacitat.

Se sap que un nen amb bona autoestima es transformarà en un adult amb bona capacitat de resiliència, per la qual cosa estarà preparat per superar els obstacles que trobi al llarg de la seva vida.

És important que als nens se’ls guiï durant la seva primera etapa de vida de forma eficient, a fi que desenvolupin una forma constructiva d’enfrontar-se a la vida; que els hi motivi positivament perquè puguin enfrontar-se a les diverses situacions que poguessin anteposar-se en el seu camí i aconsegueixin sobreportar-les sense patir un dany profund.

Cristina Martínez Viana
Psicòloga i Directora del Gabinet Psicològic Mataró