Els mites sexuals femenins

MITES SEXUALS FEMENINS

A continuació enumerem diverses idees que tant els homes com les dones solen considerar <> sobre la vida sexual humana. Diem que aquestes idees són mites quan els trobem en gent que està en teràpia, perquè són idees que no es adecuan a persones reals. No obstant això, és difícil renunciar a aquests mites, que gairebé semblen amb vida pròpia, i que es presenten de sobte al moment més inconvenient. Potser persisteixen en el nostre pensament perquè la nostra cultura (que inclou als nostres pares, a nosaltres mateixos i als nostres fills) ens ajuda, de manera subtil i no tan subtil, a mantenir-nos vius. Dir per què és respondre a una pregunta diferent. D’una banda, la nostra cultura segueix desconfiant bastant de la satisfacció sexual, li espanta bastant. Per això, en recórrer la llista dels <> es trobarà vostè amb una quantitat de missatges sexualment negatius. Iuna visió tan limitada i constreñida del sexual no deixa marge perquè ningú se senti molt adequat/a. D’altra banda, si el que és un bon contacte sexual es defineix de manera tan estreta, i és tan difícil de trobar, deu ser molt rar… i així s’estimula en la gent el desig de <>
. Pensi una mica en aquests mites, i agregui a la llista els que vostè sap que els seus amics o els mitjans de comunicació reverencian.

Mite 1- L’activitat sexual és només per a la gent de menys de trenta anys.

L’altra cara de la moneda: físicament està ben establert que la capacitat de les dones per a la resposta sexual augmenta amb l’edat, no culmina fins a intervinguts els trenta anys i es manté al llarg de tota la vida amb només una lleu reducció de l’interès i del funcionament, a no ser en cas de malaltia. Psicològicament, en bona part de la nostra cultura, incloses les dones, es creu que l’activitat sexual és per als joves i bells, de manera que molts, i en algun moment, cedeixen davant aquesta idea.

Mite 2- Les dones <> (o <>, <> o <>) arriben a l’orgasme en cada acte sexual.

L’altra cara de la moneda: fins i tot entre les dones que arriben fàcilment a l’orgasme, aquest no es produeix totes les vegades; la mitjana del grup en què es dóna amb major freqüència és d’un 70 a un 80 per cent.

Mite 3- Totes les dones poden tenir orgasmes múltiples. 

L’altra cara de la moneda: les millors recerques estimen que entre un 15 i un 25 per cent de les dones tenen orgasmes múltiples. No hi ha relació entre la satisfacció o la bona adaptació sexual i els orgasmes múltiples.

Mite 4- L’embaràs i el part redueixen la capacitat de resposta sexual de les dones.

L’altra cara de la moneda: moltes dones adverteixen un marcat increment en la seva capacitat de resposta sexual i orgásmica després de l’embaràs; probablement això es relaciona amb els canvis fisiològics (tals com l’augment d’aportació de sang a la pelvis) que es produeixen durant l’embaràs.

Mite 5- La vida sexual d’una dona acaba amb la menopausa. 

L’altra cara de la moneda: hi ha estudis que demostren que en moltes dones la capacitat de resposta sexual augmenta després de la menopausa. Això probablement és resultat de la desaparició de la por a l’embaràs, de no haver d’usar anticonceptius, i de la desaparició de les molèsties menstruals. Després de la menopausa algunes dones necessiten cremes o òvuls amb estrògens per evitar la sequedat vaginal. La regularitat dels contactes sexuals ajuda a mantenir bé els teixits vaginals i els mecanismes de lubricació.

Mite 6- Hi ha diferents tipus d’orgasmes que es relacionen amb la personalitat d’una dona. Els orgasmes vaginals són més <> i <> que els clitorídeos.

L’altra cara de la moneda: un orgasme és un orgasme i no una característica de la personalitat. El tipus de personalitat no té influència alguna sobre el tipus d’estimulació preferida, per més que pugui haver-hi diferències en la intensitat o qualitat de l’estimulació segons l’edat de la dona, les característiques de la relació, l’estat emocional o altres físics o emocionals.

Mite 7- Una dona amb capacitat de resposta sexual sempre pot ser excitada per la seva parella.

L’altra cara de la moneda: la fatiga, la distracció, l’empipament, les preocupacions i moltes altres emocions poden suprimir –i suprimeixen- l’excitació, fins i tot en dones molt sensibles i amb gran capacitat orgásmica. El mateix pot succeir quan hi ha problemes emocionals en la relació de parella.

Mite 8- Les dones <> (les femenines) no s’exciten amb estímuls eròtics com a llibres, pel·lícules i uns altres semblants.

L’altra cara de la moneda: la recerca més recent mostra sense excepció molt poca diferència en la capacitat d’homes i dones per excitarseen presencia d’imatges, relats i fantasies sexuals. L’excitació d’una dona davant un material eròtic no es relaciona amb el seu femenidad ni amb la seva moral, sinó amb la seva receptivitat cap a aquestes formes d’estimulació sexual.

Mite 9- Si a vostè no li agraden les formes eròtiques d’activitat sexual, és <>.

L’altra cara de la moneda: a moltes dones molt sexuals no els interessen certs actes sexuals, com els contactes orals o anals, l’ús de <>, els contactes sexuals en grup, l’intercanvi de parelles i uns altres en aquesta línia. El seu grau de sexualitat no depèn del tipus d’activitat sexual que vostè prefereixi.

Mite10- Si vostè no pot arribar ràpida i fàcilment a l’orgasme, alguna cosa li passa. 

L’altra cara de la moneda: el llindar orgásmico varia en les dones com a part de la seva constitució biològica bàsica, de la mateixa manera que algunes poden nedar més ràpid que unes altres. Algunes dones que no tenen problemes psicològics ni emocionals necessitaran molta estimulació física intensa per desencadenar l’orgasme, mentre que unes altres, sense per això estar sexual o psicològicament millor adaptades, ho aconseguiran amb menys estímuls.

Mite 11- Les dones femenines no inicien una relació sexual, ni es mostren soltes i desinhibides durant el contacte sexual.

L’altra cara de la moneda: això és un estereotip cultural victorià. Molts estudis demostren que les dones tenen un impuls sexual que es mobilitza espontàniament, i que si la seva parella els respon inicien efectivament el contacte. Les dones amb més anys d’educació (que generalment responen menys als estereotips tradicionals del rol sexual) inicien més els contactes i són menys inhibides i més expressives en el seu comportament sexual.

Mite 12- El doble parany: si una dona no té fantasies sexuals és frígida, i si les té és puta.

L’altra cara de la moneda: moltes dones sexualment ben adaptades, encara que no totes, tenen fantasies amb homes que no amb el seu marit. Això no es relaciona amb la seva adaptació sexual ni amb la seva <>.

Mite 13- La anticoncepción és responsabilitat de la dona, i en tot cas, si ella diu que el problema dels anticonceptius la inhibeix sexualment, això no és més que una excusa.

L’altra cara de la moneda: moltes dones sexualment ben adaptades troben que les tècniques anticonceptives existents disminueixen la seva plaure sexual. Tots dos membres de la parella han de compartir aquesta responsabilitat. La millor solució per a les parelles que estan segures que no volen més fills és la vasectomia.