La depressió

La depressió és molt freqüent; una de cada cinc persones patirà depressió en algun moment de la seva vida.  Tothom pot sentir-se trist de vegades, però es diu que algú pateix depressió quan aquests sentiments no desaparèixer ràpidament o empitjoren tant que interfereixen amb la seva vida diària.
Per què ens deprimim?
Unes vegades pot haver-hi una raó òbvia i d’altres no. Sovint acostuma a haver-hi més d’una raó, i aquestes són diferents per a cadascú:
–          El final d’una relació.
–          Un dol.
–          Fins i tot, el naixement d’un fill.
En qualsevol caso aquests sentiments poden tornar-se tant desagradables que es necessiti ajuda.
Cóm se sent un quan està deprimit?
El sentiment de depressió és més intens, perllongat i desagradable que els curts episodis de tristesa que tothom experimenta ocasionalment.
El símptomes inclouen:
–          Pèrdua d’interés per la vida.
–          Dificultat per a prendre decisions.
–          Impossibilitat per a afrontar els problemes com abans.
–          Sentir-se esgotat.
–          Sentir-se inquiet o agitat.
–          Pèrdua de pes i gana.
–          Dificultats per a conciliar la son.
Cóm sé si estic deprimit?
Sovint un no es dóna compte d’estar deprimit, degut a que la depressió s’ha desenvolupat gradualment. Potser intenta seguir lluitant i afrontar els sentiments de depressió a base d’estar ocupat, però això pot provocar més estrès i esgotament. Aleshores és quan apareixen molèsties físicques.
Quins tipus d’ajuda existeixen?
Existeixen dos tipus de tractament: la psicoteràpia i la medicació.
¿Què és lo correcte per a mi, la psicoteràpia o les pastilles?
Depèn de cóm s’hagi desenvolupat la seva depressió i la gravetat d’aquesta. Com a norma general, s’ha vist que la psicoteràpia és eficaç en la depressió lleu i moderada. Si la depressió és greu, probablement necessitarà antidepressiu.