Pla d’atenció integral a les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA) i a les seves famílies

La Generalitat impulsa un Pla d’atenció integral a les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA) i a les seves famílies
El nombre de pacients d’autisme augmenta un 340% en sis anys i s’atenen 3.876 casos a Catalunya durant el 2012.
A Catalunya, l’any 2012 es van atendre des dels Centres de Salut mental Infantil i Juvenil 3.876 casos d’autisme, que suposen una taxa de 26,5 casos per cada 10.000 menors de 18 anys. Aquesta dada suposa un increment del 340% entre els anys 2006 i 2012 en el nombre de pacients amb TEA atesos en aquests centres. La directora general d’Educació Infantil i Primària del Departament d’Ensenyament, Alba Espot ha explicat que degut a aquest “creixement en progressió geomètrica” la Generalitat ha decidit impulsar un Pla d’atenció integral a les persones autistes i a les seves famílies que coordinarà esforços del Departament de Salut, Benestar Social i Família i Educació.
Els pacients atesos en els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) amb TEA l’any 2006 eren 881, mentre que l’any 2012 es van atendre un total de 3.876 casos. Això suposa un increment del 340% entre els anys 2006 i 2012 en el nombre de pacients atesos amb aquest trastorn.
Pel que fa als casos atesos en els CDIAPS, d’un total de 9.875 infants que han iniciat l’atenció, un 6,77%, 669 casos suposen trastorns de la relació i la comunicació on s’hi engloba el TEA. I les dades aportades pels EAPs constaten que l’any 2012 van estar escolaritzats un total de 2.173 alumnes amb Trastorn generalitzat del desenvolupament, dels quals 745 en Centres Ordinaris i 1.428 en Centres d’Educació Especial.
Segons la Generalitat, les causes d’aquest increment poden atribuir-se a diferents factors, entre els quals possiblement hi ha una millor detecció, tant per part dels professionals sanitaris com de les mateixes famílies. També cal destacar l’avenç important en les tècniques de diagnòstic i la posada en marxa el 2004 del programa específic d’atenció als trastorns mentals greus.
És per això que el Departament de Salut, el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d’Educació sumaran esforços per impulsar un Pla d’atenció integral a les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA) i a les seves famílies. El Pla estableix un circuit per millorar la detecció precoç de l’autisme, el tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el sistema de derivació i el treball amb les escoles. També crea un marc d’actuació per facilitar la cohesió i complementarietat entre els diversos serveis de què disposa la Generalitat.
La peça fonamental del Pla seran les unitats funcionals que es crearan a cada territori on hi treballaran conjuntament professionals dels diferents àmbits: salut, social i educatiu, per afavorir el diagnòstic interdisciplinari. S’espera, d’aquest manera, millorar la detecció precoç, establir un diagnòstic pluridimensional i pluriprofessional i millorar l’atenció i garantir la continuïtat assistencial.

Amb els mateixos recursos.
“No estem posant més recursos humans sinó que els hi demanem que facin un valor afegit” ha especificat Carmela Fortuny. En aquest sentit Alba Espot també ha remarcat que no s’afegiran recursos sinó que es tractarà de coordinar d’una millor manera els que ja es tenen. Seran els millors professionals especialitzats en autisme els encarregats de donar una millor atenció a aquests pacients i a les seves famílies en cada un dels territoris corresponents. Els directors han remarcat el benefici que suposarà pels pacients i les famílies el fet d’ajuntar professionals dels tres àmbits diferents. D’aquesta manera, els infants seran tractats conjuntament des d’una perspectiva social, educativa i sanitària.

Inici de les proves pilot.
Aquest 2013 s’han iniciat proves pilot d’aquest Pla a 7 territoris: Gironès, Tarragonès, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Cerdanyola, Terrassa i districtes de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. En la posada en marxa d’aquesta prova pilot hi participen 89 professionals dels diversos recursos dels tres departaments que s’encarregaran d’elaborar un pla d’atenció integral individualitzat per a cada infant.
Amb aquestes proves pilot es cobreix una població, menor de 18 anys, de 203.574 persones, que representa un 14,5% de la població total de Catalunya.

Enllaç directe a la noticia:
http://www.reusdirecte.cat/cat/notices/2013/07/el_nombre_de_pacients_d_autisme_augmenta_un_340_en_sis_anys_i_s_atenen_3_876_casos_a_catalunya_dura_31133.php