Plasticitat cerebral i cognitiva

A nivell general, podem dir que el nostre cervell i sistema nerviós posseeixen la capacitat de modelar-se, de canviar la seva funcionalitat i estructura en resposta a factors o canvis externs i interns. Aquesta habilitat, resulta determinant no només per a la supervivència, sinó per a l’adaptació constant al nostre medi ambient, mantenint-se al llarg de la vida. Així mateix, i derivat de l’anterior, apareix el concepte de plasticitat o moldejament cognitiu, el qual es refereix a la nostra capacitat per adquirir nous recursos i habilitats, directament relacionats amb les funcions cognitives (memòria, atenció, percepció…); s’emmarcarien aquí els processos i mecanismes interns que permeten augmentar les nostres capacitats.

 

Però, quina implicació té i com pot produir-se aquest fenomen? No som éssers passius; des que naixem, apareixem en un món amb una estimulació constant, inicialment dels nostres pares, familiars propers, i progressivament dels nostres companys i amics, i tot això en constant interacció amb el nostre entorn social i cultural. El cervell no està exempt d’això, i va assimilant i absorbint informació, creant connexions neuronals i sistemes cada vegada més complexos. Aquest fet ens porta clarament a la seva implicació en l’aprenentatge, i per tant, a l’educació. En aquest sentit, s’ha comprovat que a major nombre i diversitat de connexions, augmenta la capacitat per aprendre, entendre i generar noves solucions als problemes. Així doncs, dotar el nen d’un entorn estimulant i enriquidor fomenta que el seu cervell es modeli i les seves habilitats cognitives millorin ràpidament. Si voleu saber més sobre psicologia infantil i juvenil en el nostre centre de Mataró us podem ajudar. 

 

D’altra banda, aquest important mecanisme té una repercussió clara en la prevenció i millora de malalties i trastorns neurocognitius, entesos aquests com alteracions en les funcions cerebrals superiors que involucren la memòria, el llenguatge, l’atenció, l’orientació, etc., juntament a les dificultats emocionals i comportamentals que les acompanyen (depressió, ansietat…). Problemàtiques com la Malaltia d’Alzheimer, el Parkinson, les lesions vasculars o l’Esclerosi Múltiple són exemples d’ells. Aquests acostumen a ser més freqüents en edats tardanes, coincidint amb una menor plasticitat cerebral. Tot i això, si entrenem i estimulem al nostre cervell, aquestes alteracions poden prevenir-se, aminorar i millorar substancialment.

 

Fins aquí s’ha recalcat la importància de la plasticitat cerebral i cognitiva, i de la seva implicació en l’aprenentatge i coneixement en totes les etapes de les nostres vides, per la qual cosa és important ser conscients de la seva repercussió. Branques com la neuropsicologia, dins l’àrea de les neurociències, s’encarreguen de l’estudi i potenciació d’aquest i altres temes. En el nostre centre de psicologia, a Mataró, t’oferirem informació al respecte, a més d’ajudar-te a resoldre qualsevol altra pregunta que et pugui sorgir. No ho dubtis i contacta amb nosaltres.