Què és l’anhedònia?

L’anhedònia és la incapacitat per gaudir de les coses agradables i sentir plaer.
Algunes persones que pateixen anhedonia són incapaces d’experimentar plaer i gaudir en cap circumstància, mentre, en altres casos, el problema es redueix a aspectes concrets, com les ganes de menjar, les relacions sexuals, les relacions socials o les activitats d’oci, situacions que abans els resultaven plaents. De qualsevol forma, existeixen graus, per la qual cosa hi ha els qui pateixen una incapacitat total de gaudir i obtenir plaer i uns altres només un descens en aquesta capacitat.

Per exemple, una mare amb anhedònia no gaudeix acariciant al seu bebè; un adolescent no gaudeix sortint amb els seus amics, o un jugador de futbol no està alegre quan el seu equip guanya un partit.
El terme “anhedònia” va ser descrit, per primera vegada, pel psicòleg francès Ribot l’any 1986, quan va publicar el seu llibre sobre la psicologia dels sentiments.

Qui pateix anhedònia?

Pateixen d’anhedònia persones amb malalties com l’esquizofrènia i els addictes a les drogues durant l’abstinència de les mateixes. Però la situació més freqüent és l’anhedònia que es dóna en la depressió. Hem de tenir en compte que uns dos milions d’espanyols pateixen depressió, i que sis milions d’espanyols la patiran al llarg de la seva vida. També és interessant recordar que molts casos de depressió no són diagnosticats, sovint perquè els qui la pateixen senten objeccions a l’hora d’admetre la seva condició.

Quan una persona pateix una depressió profunda, res li motiva ni li alegra o li fa gaudir. La persona deprimida es queda “congelada” emocionalment, fins i tot respecte a les persones que més estima o les activitats que més li feien gaudir.

L’anhedònia de la depressió apareixerà, més freqüentment, després de situacions estressants i disgustos. Segons desapareguin els símptomes de la depressió, també anirà desapareixent l’anhedònia.
L’anhedònia també pot donar-se en els addictes a les drogues i en els malalts amb trastorns d’ansietat.

Quins són les seves causes?

Els investigadors creuen que és a causa d’una alteració del sistema dopaminèrgic, que és el mecanisme pel qual la dopamina (una substància química que es troba en el cervell) produeix sensacions de plaer i satisfacció en menjar, en tenir relacions sexuals o en cuidar d’un fill nounat.
Pel que sembla, aquest sistema dopaminèrgic no és capaç de produir plaer, satisfacció i benestar, en situacions com la depressió, l’esquizofrènia i l’abstinència de l’addicte a les drogues.
En el cas de la pèrdua de desig sexual o el plaer sexual, cal assenyalar que pot ser causat per medicacions utilitzades contra la depressió (alguns antidepressius), per combatre l’esquizofrènia (els antipsicòtics) i altres medicacions (com les benzodiacepines i els estimulants).

Com es pot tractar l’anhedònia?

En primer lloc, cal destacar la importància de diagnosticar-la i conèixer les seves causes. Hem de saber que, en la majoria dels casos, es dóna com a conseqüència de malalties o abús de substàncies.
Quan l’anhedònia està causada per la depressió, l’esquizofrènia, els trastorns d’ansietat o l’abús de drogues, en millorar aquestes malalties també anirà desapareixent l’anhedònia.

En situacions en què la causant sigui una medicació es podrà millorar modificant les dosis, retirant-la o canviant-la per una altra.

En tots els casos, resulta de gran ajuda poder comentar aquest problema, tant amb professionals com amb els familiars o persones amb símptomes similars, per alleujar el malestar que ocasiona.