Tècnica de Projecció Temporal

Passem la major part del nostre temps pensant, i d’aquests pensaments, una quantitat molt significativa gira al voltant de preocupacions. Algunes tenen més intensitat, s’encapsulen, o perduren més en el temps que d’altres. Habitualment això passa quan porten associades estats emocionals intensos i, sobretot, que ens generen malestar. A més, moltes vegades acabem descobrint i evidenciant que les nostres preocupacions no són tan importants, i sobretot, que ni de bon tros reflecteixen la realitat.

 

Quan ens preocupem de manera desmesurada, generant una reacció emocional en la mateixa línia, tenim la sensació que hem d’actuar, en conseqüència, de manera igualment desproporcionada. Això genera un cicle de malestar i principalment ansietat. Per això, són moltes les estratègies que s’han dissenyat per intervenir sobre mecanismes com aquest i molts d’altres, característics tant de població amb patologies concretes (p.ex., depressió), com de persones amb dificultats emocionals específiques.

 

La projecció temporal o salt en el temps és una tècnica d’imaginació creada per Lazarus (1971) que consisteix en, quan ens vingui una imatge amb alt contingut emocional, imaginar que s’està produint en un moment temporal diferent, cosa que ens pot permetre veure que la magnitud i la importància que li donem en un moment determinat, segurament no és la mateixa si ens focalitzem en un moment temporal diferent. Això facilita que apareguin sensacions de benestar i de relaxació, juntament amb una percepció de més domini sobre les nostres preocupacions. D’aquesta manera, podrem ser capaços de veure allò que ens preocupa en excés d’una manera diferent, i li donarem realment la importància que mereix, sense que en depengui el nostre estat emocional.

 

Ser capaços d’allunyar-nos del nostre propi procés de pensament, i permetre’ns projectar-nos i plantejar-nos altres alternatives no és senzill. Habitualment entrem en espirals negatives, i la por i el malestar no ens permeten sortir, ja que necessitem cerciorar-nos que allò que ens pertorba, no passa. Tota millora, o canvi, implica un treball personal, un esforç en què es produiran lluites i resistències internes. Si persistim, i confiem en el procés, podem aconseguir no sols gestionar emocionalment situacions tant personals com externes, sinó aprendre de nosaltres mateixos i del nostre voltant.

 

Realitzar un seguiment psicoterapèutic ens permet adquirir o treure a la superfície recursos interns que es poden veure plasmats en infinitat de situacions. Suposa un camí no sols cap a la resolució del malestar, sinó cap a l’autorealització. Si tens qualsevol dubte o creus que et pot beneficiar la nostra ajuda, t’’animem a que contactis amb el nostre equip de psicòlegs i psiquiatres situat a Mataró. Estarem encantats d’atendre’t.