Alcoholisme: característiques i problemes associats

El consum de substàncies és un dels problemes més importants i prevalents en la nostra societat. Diem substàncies perquè en aquestes s’inclouen aquelles considerades legals, com el tabac o l’alcohol, com no legals (cocaïna, cànnabis, heroïna …). D’entrada, és important no confondre legalitat amb perillositat, tendint a considerar com més inofensives a les legals. L’alcohol és la droga legal més consumida al nostre país; observant a més un augment progressiu i iniciant-se cada vegada a edats més primerenques.

Tot i que existeixen diferents concepcions, a grans trets podem definir l’alcoholisme com la malaltia caracteritzada per la intensa necessitat d’ingerir alcohol, existint per tant dependència física, i manifestant-se a través de diferents símptomes d’abstinència quan no és possible ingerir-lo. A més, conforme més es consumeix, més dosi es necessita per aconseguir el mateix estat d’embriaguesa, desenvolupant-se així la tolerància. És considerat per l’Associació Mèdica Nord-americana com una patologia crònica, progressiva i mortal. Entre les seves causes, s’han proposat diferents explicacions: d’una banda, s’ha indicat que qui té pares alcohòlics, posseeix una major probabilitat de desenvolupar aquesta problemàtica, i especialment quan és el pare (25-50%). D’altra banda, hi ha diferents factors psicosocials, com l’ansietat o la depressió, els quals poden afavorir que la persona acudeixi a estratègies com el consum per mitigar el malestar. Al costat d’aquests, s’ha indicat que l’adolescència suposa un període crític i de vulnerabilitat. Cada vegada són més els joves que s’inicien a edats primerenques, i el que comença sent per diversió pot acabar transformant-se en un problema greu.

En la línia de l’últim comentat, a continuació se citen alguns dels problemes, i especialment trastorns mentals produïts pel consum d’alcohol.

  • Trastorns Aguts: Aquí s’emmarquen aquelles problemàtiques que es produeixen davant d’un consum a curt o mitjà termini. Entre elles hi ha la intoxicació alcohòlica, la síndrome d’abstinència no complicat, el delirium tremens, la al·lucinosi aguda, els blackouts i els trastorns del son. Tots ells apareixen de manera brusca, però alguns s’associen a la presa d’alcohol (intoxicació, al·lucinosi …) i altres al seu abstinència (delirium tremens, o síndrome d’abstinència no complicat).

  • Trastorns crònics: En aquest cas, parlem d’alteracions que apareixen després d’un consum més continuat, fent-ho de forma lenta i insidiosa, i considerant a més irreversibles. Entre elles hi ha les alteracions cognitives (principalment trastorns intel·lectuals i pèrdues de memòria), la demència alcohòlica, l’Encefalopatia de Wernicke i la Síndrome de Korsakoff. La majoria, com veiem, es relacionen amb problemes cognitius.

Hi ha dues problemàtiques que convé remarcar, ja que poden aparèixer en qualsevol moment o fase. La primera d’elles es refereixi a les alteracions de la personalitat, on s’observa una clara tendència a la irritabilitat, conductes agressives, pèrdua de control i deshinibició. L’altra, i no menys important, es refereix a les disfuncions sexuals. Així, l’alcohol produeix atròfia en les gònades d’ambdós sexes (testicles i ovaris), generant trastorns erèctils i disminució de l’espermatogènesi en l’home, i menor fertilitat en la dona. Finalment, a més de tot el que hem comentat, cal indicar que l’alcohol és la principal causa evitable d’anomalies congènites mentals i físiques. En aquest sentit, quan una dona ho consum durant l’embaràs, hi ha molt risc que el nadó pateixi les conseqüències, com ara la Síndrome d’Alcoholisme Fatal, un trastorn crònic caracteritzat per diferents anomalies físiques i cerebrals.

S’ha intentat proporcionar una aproximació a les principals alteracions associades a l’alcoholisme, citant aquelles més significatives. Tot el citat evidència la importància de la seva prevenció, ja que com s’ha indicat a l’inici, tendim a normalitzar-i a infravalorar les seves importants conseqüències. Tot i això, si vols conèixer algunes de les alteracions de forma més específica, o vols resoldre qualsevol altre dubte, posa’t en contacte amb el nostre equip de psicòlegs, a Mataró. T’ajudarem i facilitarem tota la informació que necessitis.