Por al compromís: característiques, causes i alternatives d’afrontament

La por és potser l’emoció més comuna, potent i universal que hi ha. Encara que com sabem n’hi ha de moltíssimes diferents, i cadascun de nosaltres la plasma en diferents àmbits i aspectes de la seva vida, la por al compromís és un dels problemes més habituals i significatius avui dia, i està en gran manera influenciat per la contínua proliferació de la tecnologia i la immediatesa de la informació i la sobrevaloració de les relacions esporàdiques i temporals.

 

En essència, la por al compromís és el temor a mantenir una relació a llarg termini o a implicar-se emocionalment en una persona, tenint la sensació que es renuncia a una cosa més important per a la persona, com pot ser la individualitat o els projectes personals. Així, quan la persona percep aquest compromís, cosa que pot ser en qualsevol moment, ho rebutja, ja que li genera malestar que es pot traduir en ansietat o estrès.

 

Entre les seves principals causes, hi ha, en primer lloc, la manca de confiança. Quan les persones senten que no poden confiar que els altres actuïn en el seu millor interès o mantinguin els seus acords, poden dubtar a comprometre’s per por que se n’aprofitin. Aquesta manca de confiança es pot basar en experiències passades o en una sensació general d’inseguretat, però en última instància pot conduir a la pèrdua d’oportunitats i a l’estancament. D’altra banda, la por a la pèrdua també pot influir significativament. Així, quan les persones creuen que perdran alguna cosa de valor en comprometre’s, poden dubtar a fer-ho. Això pot incloure la pèrdua de control, la pèrdua d’estatus o la pèrdua de valors personals.

 

La por a la pèrdua pot ser particularment forta quan les persones senten que estan en una posició de poder o control, ja que poden creure que tenen més a perdre si es comprometen. Finalment, la por al conflicte també pot estar a la base. Quan experimentem por a la confrontació o tenim dificultat per expressar les nostres necessitats i desitjos, podem evitar comprometre’ns per evitar el conflicte. Això pot conduir a un punt mort en les relacions o els entorns professionals, ja que cap de les parts estarà disposada a cedir o fer concessions.

 

Tot i les raons darrere de la por al compromís, és important reconèixer que el compromís sol ser necessari per a l’èxit i les relacions sanes. Aquest permet a les persones treballar juntes cap a un objectiu comú, generar confiança i crear resultats mútuament beneficiosos. En evitar el compromís, les persones poden estar perdent oportunitats de creixement i progrés.

 

Per superar aquesta por, podem començar per examinar les nostres creences i actituds envers el compromís. Quines són les nostres pors i preocupacions? Es basen en experiències passades o suposicions? En identificar aquestes creences i actituds podem començar a desafiar-les i desenvolupar una perspectiva més positiva sobre el compromís.

 

A més, podem treballar per generar confiança en els altres. Això es pot fer complint els compromisos, essent transparent en la comunicació i demostrant confiança i consistència. Quan generem confiança, ens podem sentir més còmodes per comprometre’ns, sabent que es defensaran els nostres interessos.

 

També és important desenvolupar habilitats de resolució de conflictes. Això pot incloure aprendre a expressar necessitats i desitjos amb claredat, escoltar activament i trobar punts en comú amb els altres. Això pot fomentar sentir-nos més segurs per comprometre’ns i evitar quedar-nos estancats.

 

Posa’t en contacte amb el nostre equip de psicologia i psiquiatria, a Mataró, per conèixer més sobre aquest o qualsevol altre tema que t’interessi. Estarem encantats d’ajudar-te.