Impacte Neuropsicològic de la Violència de Gènere: Dades, Estudis i Suport a Mataró

Els canvis cerebrals a les víctimes de violència de gènere són una preocupació seriosa i, segons estudis recents, poden tenir un impacte significatiu. En termes generals, es considera víctima de violència de gènere aquella dona que ha experimentat actes de violència física o psicològica, amenaces, coacció o privació de llibertat per part del seu cònjuge, excònjuge, parella de fet o exparella, fins i tot si no hi ha hagut convivència. Des del 2014, també es considera víctima de violència de gènere els fills menors d’aquestes dones.

És important assenyalar que el 25 de novembre se celebra el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

Segons les estadístiques del 2022 a Espanya, es van presentar 182,078 denúncies per violència de gènere, sent el 71.6% emeses per les mateixes víctimes i només l’1.8% per familiars. Destacant que un 77,4% de les 57,059 sentències van ser condemnatòries.

En el desglossament per comunitats autònomes el 2022, Andalusia (7,417), el País Valencià (5,007) i la Comunitat de Madrid (3,062) van tenir el nombre més gran de víctimes. El nombre de dones assassinades va pujar a 47 el 2023, i des del 2003 la xifra total és de 1,231. A més, es van comptabilitzar 46 menors orfes el 2023, augmentant a 423 des del 2013.

Durant els darrers cinc anys, diversos estudis científics han demostrat que el maltractament pot generar dèficits neuropsicològics i diverses psicopatologies a la víctima, com ara trastorn d’estrès posttraumàtic, depressió, trastorns alimentaris, ansietat, insomni, baixa autoestima, inseguretat i por.

La ressonància magnètica estructural ha revelat a les víctimes menys volum i superfície cerebral en àrees específiques com el solc temporal, el gir inferior frontal i l’occipital dret.

És rellevant destacar que la violència patida durant l’embaràs provoca canvis a les estructures cerebrals del nadó, detectables poc després del naixement i persistents durant la infància, augmentant les probabilitats de problemes psicològics.

El primer estudi mundial sobre aquesta temàtica va ser realitzat per un equip de recerca de la Universitat de Granada, els resultats del qual es troben a la revista Journal of Interpersonal Violence.

Al nostre Gabinet de Psicologia i Psiquiatria, ubicat al centre de Mataró, comptem amb professionals experts en aquesta temàtica i més. Contacta’ns per a sessions presencials o en línia, adaptades a les teves necessitats, i treballa amb nosaltres cap a la recuperació i el benestar.

Norma Gallart Sánchez