Com encarar el retorn a la rutina

Després d’un període més o menys prolongat de relaxació, tranquil·litat i en definitiva, de desconnexió, el retorn als hàbits rutinaris pot resultar complicat i fins i tot provocar certes alteracions físiques i emocionals. En aquest sentit, tot i haver molta variabilitat en funció de la persona, existeixen alguns símptomes o problemes que poden aparèixer fàcilment en aquesta època de l’any. Per això, és important prendre consciència del nostre estat i dels factors que alteren el nostre equilibri vital per poder combatre’ls d’una forma més eficient.

La irritabilitat, la fatiga, l’apatia, l’estrès, l’ansietat o els problemes de son són alguns dels exemples que poden configurar el que alguns coneixen com a “síndrome post-vacacional”. Aquests poden estar associats a diferents àrees; encara que tendeixen a estar vinculades a l’àrea laboral, també poden aparèixer associades a l’àrea familiar, social o acadèmica. És important tenir en compte que el fet de patir un cert malestar o desajust en aquest període de transició és totalment normal, i fins i tot en part quelcom útil i necessari. En aquest sentit, si no genera una alteració significativa pot servir per adquirir una major consciència sobre la necessitat de canviar de rutina i focalitzar-nos en un altre tipus d’activitats, tot i que a priori aquestes es presentin com a més desagradables per a alguns. D’altra banda, en alguns casos poden existir dificultats importants que impedeixin que s’estableixi una introducció adequada i saludable al nou ritme de vida, podent aparèixer problemes psicològics específics com trastorns de l’estat d’ànim o dificultats relacionades amb l’autoestima.

A partir del que s’ha comentat, a continuació et facilitem algunes estratègies per ajudar-te a encarar el retorn a la rutina:

–    Període d’adaptació: Tal com hem comentat, és important conscienciar-nos de la necessitat de respectar un període de reintroducció als hàbits “oblidats”. Així, encara que sigui una cosa poc habitual i difícil de dur a terme, s’aconsella planificar la volta uns dies abans d’aquesta per reduir l’impacte sobtat de la incorporació i anar preparant-nos per al canvi.

–    Regular la son: És important descansar i respectar les nostres hores de son. Inicialment pot ser complicat tornar a anar a dormir i llevar-se aviat, de manera que hem de ser pacients, i tenir present que és important conservar el nostre ritme de son perquè sigui totalment reparador i ens proporcioni l’energia necessària per començar el dia.

–    Evitar el pensament dicotòmic: És habitual caure en la temptació d’idealitzar el període de vacances i denigrar la feina o les activitats més rutinàries. Tot té un punt intermedi i és important adoptar una mirada objectiva i realista, procurant qüestionar i positivitzar els aspectes negatius que anticipem.

–    Reforçament positiu: Relacionat amb el punt anterior, hem de buscar i analitzar les coses positives tant de nosaltres mateixos com de l’entorn. Això afavorirà que experimentem un millor estat d’ànim, i, per tant, permetrà que tinguem un bon rendiment.

–    De menys a més: És recomanable que el nivell d’activitat i d’autoexigència augmenti de manera progressiva. En alguns casos pot ser complicat a causa de les exigències de l’entorn, però tot i així cal tenir present la importància d’anar a poc a poc i marcar-nos objectius cada vegada més complexos.

A més d’aquestes, hi ha altres recomanacions que poden resultar útils per ajudar-te a que et reincorporis als teus hàbits rutinaris. Encara que en ocasions és difícil de superar i suportar, hi ha mesures encarades a aconseguir que sigui més suportable i a afavorir un major grau de motivació en aquesta important època de l’any.

Si vols rebre més informació al respecte, no dubtis en contactar amb nosaltres. Et proporcionarem una atenció personal i professional.