Com prevenir l’addicció a les noves tecnologies

L’aparició de les noves tecnologies ha anat paral·lel al sorgiment d’una nova expressió d’un vell fenomen: L’Addicció. Telefonia mòbil, videojocs, ordinador, Internet, xats, etc…conformen aparentment l’origen del problema.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que una de cada quatre persones pateix trastorns de conducta relacionats amb les noves addiccions. Es pot parlar d’addicció en tots aquells casos en els quals l’afició interfereix en la vida diària, o quan es practica aquesta afició per no passar-ho malament en lloc de per passar-ho bé.

Entre els senyals d’alerta que poden indicar-nos una addicció destaquen les següents:
? Pèrdua de temps d’estudi, amb o sense mals resultats acadèmics.
? Deteriorament o menor dedicació a les relacions interpersonals i a altres activitats d’oci.
? Increment de les conductes que impliquen agressivitat.
? Patir ansietat, irritabilitat, fins i tot malestar físic en cas de no poder utilitzar l’objecte de l’addicció.

Adoptar actituds preventives resulta molt important, però en cas de sospitar que pogués existir una addicció, s’ha de buscar ajuda professional especialitzada.

Recomanacions indispensables:
1. Potenciar als nostres fills activitats d’oci saludable (esport, lectura, manualitats, activitats a l’aire lliure, etc.)
2. Establir amb ells una relació de confiança que ens permeti parlar i dialogar de forma sincera i oberta.
3. Controlar els temps d’ús de les tecnologies.
4. Tenir en compte la importància del nostre exemple. Els nostres fills ens tenen com a models i tendeixen a imitar les nostres pròpies conductes. Com podem insistir en no abusar de l’ordinador si nosaltres passem massa hores davant del mateix?
5. Ajudar-los a desenvolupar bones habilitats socials que els permetin el desenvolupament de sanes relacions interpersonals.

Recomanacions per prevenir l’addicció a l’INTERNET:
1. Trencar amb les rutines de connexió: si el menor encén l’ordinador res més aixecar-se per comprovar el seu correu electrònic, hem d’indicar un nou horari i usar senyals i alarmes que li indiquin a l’adolescent que ha passat el seu temps i ha de desconnectar-se.
2. Ajudar al menor a elaborar un horari realista que contempli no solament el temps dedicat a navegar, sinó també altres activitats com l’estudi… Ensenyar-li al menor la capacitat formativa de la xarxa, incloent Internet com una eina d’ajuda a l’estudi i a la formació.
3. Instal·lar filtres de contingut que impedeixin als menors l’accés a pàgines amb contingut no adequat.

Recomanacions per prevenir l’addicció a la TELEFONIA MÒBIL:
1 . Retardar al màxim l’edat de possessió del mòbil.
2. Fer que els menors entenguin el valor econòmic de les trucades.
3. Pactar el model de mòbil: buscar un d’adequat per a la seva edat.
4. Facilitar la presa de consciència del temps que passen parlant i enviant missatges.
5. Delimitar els espais d’ús.

Recomanacions per prevenir l’addicció als VIDEOJOCS:
1. Posar la consola o l’ordinador en un espai comú, d’aquesta manera, facilitem la interacció amb els pares i la possibilitat que aquests “controlin” indirectament com, quan i amb qui es juga.
2. Jugar amb ells, compartir emocions i transmetent d’aquesta forma el nostre punt de vista. Limitar el temps dedicat a jugar.
3. Pactar amb ells la durada del joc i fer-los conscients del temps que passen jugant.
4. Informar-se del nivell de violència, l’edat mínima i les habilitats requerides pel videojoc, abans de comprar-ho.

Recomanacions per prevenir l’addicció a la TELEVISIÓ:
1. Posar la televisió en un espai comú de la casa.
2. Evitar que els menors tinguin el seu propi aparell a la seva habitació.
3. Dedicar temps a veure la televisió amb els nostres fills i parlar amb ells sobre el que s’està veient, ajudant-los, d’aquesta manera, a reflexionar sobre els continguts.
4. Evitar mantenir-la encesa de forma permanent, encara que no se li estigui parant atenció.
5. Veure la televisió amb un objectiu concret (per exemple: una sèrie determinada), no “veure per veure”.
6. No utilitzar la televisió mentre s’està menjant. Aprofitar aquests moments per al diàleg familiar.